Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thon Hotel Opera, mandag 28. oktober 2013 Tone Lunde Bakker Country Manager i Danske Bank Outsourcing - Overlevelsesstrategi eller en måte å øke avkastningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thon Hotel Opera, mandag 28. oktober 2013 Tone Lunde Bakker Country Manager i Danske Bank Outsourcing - Overlevelsesstrategi eller en måte å øke avkastningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Thon Hotel Opera, mandag 28. oktober 2013 Tone Lunde Bakker Country Manager i Danske Bank Outsourcing - Overlevelsesstrategi eller en måte å øke avkastningen på?

2 2 [Russia] [Finland] [Norway] [Sweden ] [Estonia ] [Latvia] [Lithuania] [Denmark] [Poland] [Germany ] [Luxembourg] [UK) [Northern Ireland] [Ireland] [New York] Fakta 5 mill. kunder 400 filialer og aktiviteter i 15 land 20.000 fulltidsmedarbeidere Danske Bank - et nordisk finanskonsern med et globalt blikk

3 3 Fokus Bank blir en del av Danske Bank 185919871999 Danske Bank etablerer seg i Norge 1997 Sammenslåing fører til Fokus Bank Privatbanken etableres i Trondheim Danske Bank har vokst betydelig i Norge de siste 15 årene 2012 Hele Danske Bank samles under ett navn

4 4 Solid forankret i Norge “ Utvikling i overskudd 1999-2012 Utvikling i innskudd og utlån 1999-2012

5 5 Definisjoner av outsourcing-begrepet Outsourcing - Flytting av arbeidsoppgaver og funksjoner til en ekstern leverandør, enten i landet eller i utlandet - Kan også innebære flytting av ansatte Near shoring -Tjenesteutsetting til et geografisk nært lavkostland Offshoring -Flytting av arbeidsoppgaver og funksjoner til et annet land, enten til eget selskap eller 3. part, geografisk fjernt Back sourcing - Flytting av oppgaver tilbake til selskapet

6 6 Hvilke oppgaver blir tradisjonelt outsourcet? IT Kundeservice HR Regnskap Innkjøp Logistikk Back-office

7 7 Sourcing-trender i Norden Hovedtrender i finanssektoren: - IT - Business Process Outsourcing (BPO) Perspektiv utover det å kutte kostnader: - Bedre forskning og utvikling innen IT-løsninger - Strømlinjeforme driften - Forbedre back-office prosesser - Økt fleksibilitet - Bedre kundeservice

8 8 Nesten hver tredje danske virksomhet som har outsourcet IT-oppgaver insourcer de igjen “ Sourcing-trender i Norden Årsaker: - Redusert fleksibilitet - Leverandør forstå ikke forretningsbehovet - Høyere kostnader enn forventet - Lav brukertilfredshet

9 9 Internasjonale sourcing trender - Apple skal investere USD 100 bn i egen produksjon i USA Prompted by a failure to reduce expenditure sufficiently in the way of the financial crisis, global banks are making their first moves to co-operate in infrastructure areas

10 10 “ Konsekvens av internasjonal sourcing  Outsourcing av IT som forretningsområde utgjør USD 10 bn i India Tjenesteleverandører overseas har blitt betydelige bedrifter i hjemmelandet:  Innovativ bruk av IT som bedriftene selv ikke kan oppnå hjemme  Lavere priser  Økt produktivitet The strongest expansion of scope will occur in application management and finance and accounting BPO

11 11 Outsourcing trend: nettsky Hva? Dataprosessering, datalagring og programvare på IT-utstyr Betales etter faktisk bruk Skalerbare IT-ressurser over internett Også andre tjenester enn IT Outsourcing av regnskapstjenester

12 12 Hvorfor vurderer finansforetakene å outsource? Fokus på egen kjernekompetanse Tilgang på ressurser og kompetanse Effektivisering av støttefunksjoner Økt fokus på redesign av forretningsprosesser Øke kundeopplevelsen Ledelsesforventninger til økt fremtidig kostnadseffektivitet Outsourcing er blitt en integrert del av bedriftens strategi for å sikre innovative og fleksible løsninger for å underbygge verdiskapning for våre kunder

13 13 Reduserte personal- og driftskostnader Frigjør lokale ressurser som kan fokusere på vekst og innovasjon i kjernevirksomheten Kan gi tilgang til nye markeder Raskere leveringstid Økt tilgang på kvalifisert personell Økt fleksibilitet mht skalering Fordeler ved å velge outsourcing

14 14 Hovedutfordringer som møtes ved outsourcing Redusert fleksibilitet Manglende evne til å forstå forretnings- behovet Oppnår ingen kostnadsreduksjon Lav brukertilfredshet Ikke tilfredsstillende sikkerhet Kulturelle utfordringer Tilgjengelighetsutfordring pga tidsforskjell Høy turnover hos leverandør Mindre kontroll over prosessene Kundeinnsigelser Politiske problemstillinger

15 15 Når blir sourcing en suksessfaktorer? Felles mål -Må overføre strategier og forretningsmessige vurderinger Innvolvering/håndtering av lokale medarbeidere -Rollestress og usikkerhet -HR tar en aktiv rolle Sikre kvalitet i kunnskapsoverføringen fra kunde til leverandør -Overføring mellom ulike organisasjoner og kulturer -Økt formalitet – upersonlig dialog Fokus på kundefordeler – ikke bare egen lønnsomhet -Fokus på økt kvalitet -Unngå at kundene må håndtere flere partnere/underleverandører Kritisk masse av egen kompetanse -Beholde evnen til å være en god og krevende kunde

16 16 Omdømme Politiske Landerisiko Compliance Operasjonelle Motpart Tilgjengelighet HR Fysisk Data Strategisk risiko Juridisk risiko Sikkerhets risiko Økonomis k risiko Kost/nytte Skatt Endringer i kostnadsnivå Andre Risikofaktorer som analyseres i Danske Bank ved vurdering av outsourcing Risikobildet

17 17 Danske Bank har mange års erfaring med India som ressurssenter 800 ansatte i 2013 (10 i 2006) IT-tjenester er organisert som Joint Venture og en heleid ”graphics unit” Tjenester fra India: IT Presentasjonsbistand og visualisering Erfaringer: Geografisk avstand Kulturelle forskjeller Tidsforskjell kan være utfordrende Stigende lønninger Ansatte bytter oftere jobb Gir god fleksibilitet Tilgang på kompetente IT-ressurser Danske Bank i India

18 18 Danske Bank i Litauen Oppstart: Pilot fra Q4 2012 Antall ansatte: 278 Offshore shared center Operasjonelle prosesser innenfor: Betalinger Låneservice Dagligbank Kredittservice Corporate & Business Banking support Erfaringer: Ressurskrevende å utvikle betydelig dokumentasjon og SLA’er på engelsk Høyt utdannelses- og kompetansenivå Gode på forretningsutvikling Lærer språk fort Verdifulle medarbeidere

19 Et målrettet arbeid med samfunnsansvar lønner seg Selve kjernen i næringslivets samfunnsansvar dreier seg om å skape verdier og være lønnsom uten at det går på bekostning av mennesker, etikk eller miljø


Laste ned ppt "Thon Hotel Opera, mandag 28. oktober 2013 Tone Lunde Bakker Country Manager i Danske Bank Outsourcing - Overlevelsesstrategi eller en måte å øke avkastningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google