Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er nytt? Hvor skal vi søke?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er nytt? Hvor skal vi søke?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er nytt? Hvor skal vi søke?
Skoleskyss 2013/2014 Hva er nytt? Hvor skal vi søke?

2 Ansvarsfordeling (administrativt ansvar)
Kommunen: Skyss som må utføres med taxi Fylkeskommunen (ØKT): Skyss som kan utføres med buss Skolene: Intern skyss mellom skolen og alternative arenaer, bibliotek, museer, ekskursjoner, o.l.

3 Ny avtale om bruk av Taxi
Fra 1.mars har Sarpsborg og Fredrikstad Taxisentral (SFT) fått avtale med kommunen om skoleskyss med taxi. Avtalen med Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) om skyss med taxi opphører fra 1.august. Avtalen med SFT gjelder enkeltoppdrag for kjøring av eldre, syke eller brukere med nedsatt funksjonsevne. Den andre gruppen er faste oppdrag av barn/elever med spesielle behov på grunn av sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne. Nåværende avtale med ØKT for disse gruppene er sagt opp.

4 De vanligste skyss-typene
Lang skolevei (over 4 eller 2 km) Delt bosted (kun 50/50) Særlig farlig skolevei Annen skole enn nærskolen Midlertidig skade, sykdom eller funksjons-hemmet. Viser til retningslinjer for skoleskyss fra ØKT (nettsiden). Skoleveien er korteste gangbare vei mellom hjemmet og skolen, fra dør til dør. Husk tilbud om skyss gjelder kun i skolens ordinære start og slutt-tider. Må kunne kreve at eleven går en rimelig distanse til oppsamlingsplass. For Østfold er det 1,5 km for 1.klasse, 2,5 km for 2-7.klasse og 3,0 km for klasse. Det forutsettes at den daglige omsorgen er tilnærmet likt fordelt mellom foreldrene og at det kan etableres et fast skyssmønster. Enkeltvedtak. Skal vurderes årlig med eleven som utgangspunkt, f.eks. alder og modenhet. Deretter vurderes veiens standard. Det er naturlig å vurdere dette ved skolestart, etter 4.trinn og etter 7.trinn. Fagsjefen gir råd om hvilke strekninger som kan gi grunnlag for vedtak, aldersbegrensninger og om det skal gjelde hele året eller kun deler av året. Det er to hovedgrupper. Den største gruppen er elever der kommunen har anbefalt en annen skole. Gjelder hos oss f.eks. for Råkollen, M-klassen på Borge b.skole og ATT-gruppen på Hurrød. Den andre gruppen er når foreldre søker om overflytting. Da kan kommunen sette betingelse for flyttingen av foreldrene dekker skyssen. Unntaket er når flyttingen innvilges for å bedre elevens «helse, miljø og trivsel». Disse søknadene må følges av legeattest.

5

6

7 Hvor sendes søknaden? Lang skolevei: ØKT, regneark
Delt omsorg: ØKT, elektronisk skjema Særlig farlig : ØKT for buss, SFT for taxi, kopi til fagsjefen Annen skole: ØKT for buss, SFT for taxi, kopi til fagsjefen Skade/sykdom, mm.: ØKT for nærskole, SFT for annen skole.

8 Nyttige adresser Til ØKT: http://www.ostfold-kollektiv.no/
Kontoradresse: Fylkeshuset, Oscar Pedersensvei 39, 1706 Sarpsborg , Telefon: Til SFT: e-post for bestilling: tlf.: (Kun for skolene) Kontoradresse: Råkollveien 107, 1664 Rolvsøy


Laste ned ppt "Hva er nytt? Hvor skal vi søke?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google