Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Fra utstøtings- til inkluderingssamfunn 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Fra utstøtings- til inkluderingssamfunn 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Fra utstøtings- til inkluderingssamfunn 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

2 Utstøtingssamfunnets aktører Elitekonferanse i San Francisco i 1995 To nye begreper ble lansert: 20/80-samfunnet Tittytainment Beskrevet i boka Globaliseringsfellen 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

3 Arbeidsliv i endring Markedsliberalismens offensiv fra 1980 Internasjonalisering av produksjonen Økt makt til finanskapitalen Mer utrygt og atypisk arbeid «Union busting» og «social dumping» Klassekompromissets sammenbrudd 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

4 Ekskluderingssamfunnet Det dreier seg om markedsliberalisme Det dreier seg om endrede maktforhold Det dreier seg om avregulerte markeder Det dreier seg om såkalt ’globalisering’ Det dreier seg om økt konkurranse Det dreier seg om interessekamp 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

5 Konkurransepresset øker Grunner til at konkurransen ble dempet Nyliberalismen har økt konkurransen Anbud og konkurranseutsetting Avviklingen av kapitalkontrollen Sterkere internasjonal konkurranse Økende utstøting fra arbeidsmarkedet Arbeidslinja = mer repressiv arbeidslivspolitikk 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

6 Fra ekskludering til inkludering Ekskludering følger av at menneskene blir redskaper for andre mål (avkastning, økt konkurranseevne m.v.). Inkludering dreier seg om at samfunn og produksjon utvikles for å tilfredsstille menneskenes behov – ikke som et vagt ideal, men i form av maktforhold og maktstrukturer som sikrer at det skjer. 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

7 Inkluderingssamfunnet Det dreier seg om makt Det dreier seg om frihet Det dreier seg om tillit Det dreier seg om trygghet Det dreier seg om samarbeid Det dreier seg om solidaritet 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

8 Vi er ikke kravstore nok! Folk godtar for mye og krever for lite i dagens samfunn – ikke først og fremst når det gjelder større flatskjermer eller flere vaskemiddelmerker, men når det gjelder spørsmål om makt og avmakt, om folks muligheter til å påvirke sine egne livsbetingelser, om innflytelsen over arbeidets organisering og utførelse, om demokratisering av samfunns- og arbeidsliv. 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

9 Har vi mistet noe på vegen? Hvor har det blitt av arbeiderbevegelsens opprinnelige, ambisiøse mål om frigjøring av mennesket? 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

10 Maktforholdene i produksjonen Det er i produksjonen maktforholdene konstitueres, ikke i konsumpsjonen. «Produksjonen er tross alt kilden til velstand, så vel som til ulikhetene i distribusjonen.» (Richard Wilkinson) Ujevn fordeling i forbruk, eller økende forskjeller i samfunnet, springer altså ut av makt- og eiendomsforholdene i produksjonen. 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

11 Ikke bare frihet fra nød… Arbeiderbevegelsen har en stolt historie og tradisjon i kampen for frihet – ikke bare frihet fra materiell nød, men også fra undertrykkelse, autoritetsfrykt og maktmisbruk. 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

12 Individ og samfunn «Hver enkelts frie utvikling er forutsetningen for alles frie utvikling.» Ingenting har bidratt mer til å gi den enkelte økt frihet i vårt samfunn gjennom det siste århundret enn arbeiderbevegelsens kollektive kamp. 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

13 Makt og avmakt i arbeidslivet Maktforholdene i arbeidslivet avgjørende Eiendomsforhold og styringsrett Organiseringen av arbeidet og den enkeltes kontroll over arbeidsprosessen Teknologiske utvikling er ikke nøytral Inkluderende arbeidsliv = demokratisering av arbeidslivet og medvirkning fra de ansatte 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

14 Kontroll eller kontrollert? 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

15 Myter om arbeidslivet Mer utdanning gir mer interessante arbeids- oppgaver og større innflytelse over arbeidet Gjelder for en del av de best utdannede, det foregår samtidig en dekvalifisering av arbeidet Ny tekologi gjør arbeidet lettere og arbeidets innhold mer interessant Teknologien avspeiler maktforholdene og stadig mer kunnskap bygges inn i teknologien Resultatet er polarisering, brutalisering og svekket kontroll over arbeidsprosessen 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

16 Velferden – «en saga blott»? «Den klassiske europeiske velferdsmodellen, der stor vekt legges på jobbsikkerhet og rause velferdsordninger, er en saga blott.» Sjefen for Den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi E24, 24.2.2012 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

17 Det eksisterer alternativer Demokratisering eller New Public Management? Eksterne konsulenter eller egen kompetanse? Kvalitative mål eller kvantitativ målstyring? Mistillit til egne ansatte skaper motstand Makt og medvirkning skaper kreativitet Krever omfattende strukturendringer i arbeidslivet 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

18 Indignasjonens mobiliserende kraft «Den globaliserte kapitalismens nåværende fase preges av en maktforskyvning og en dominerende nyliberal tenkemodell. Det er ikke nødvendig å møte noe av dette med passiv underkastelse. Tvert imot, det å bli opprørt over urettferdighet er nettopp den mobiliserende kraft som trengs for å snu utviklingen i motsatt retning.» (I. Lindberg) 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012

19 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Fra utstøtings- til inkluderingssamfunn 21.-22. mai 2012 Velferdskonferansen 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google