Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledningsprioritering 2013. Kommuner som inngår i ledningsprioritering analyse  Drammen  Øvre Eiker  Lier  Røyken  Hurum  Svelvik  Sande  Ledninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledningsprioritering 2013. Kommuner som inngår i ledningsprioritering analyse  Drammen  Øvre Eiker  Lier  Røyken  Hurum  Svelvik  Sande  Ledninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledningsprioritering 2013

2 Kommuner som inngår i ledningsprioritering analyse  Drammen  Øvre Eiker  Lier  Røyken  Hurum  Svelvik  Sande  Ledninger eid av Glitrevannverket er også tatt med

3 Utført arbeid våren 2013  Revisjon av GVD Ledningsprioritering analyse verktøy:  Endring vedr. nattforbruk: Bruker nå nattforbruk pr. km ledning i sonen der ledningen befinner seg  Pressure og flow er inkludert som nye delkategorier i analysen  Forbedret algoritme for tracing ved beregning av konsekens ved ledn-brudd  Kvalitetssikring og korreksjon av geometrisk nettverk (nettverkstopologi) i GVDVA databasen  Kvalitetssikring og opprettelse av manglende bygningskoblinger (kobl mellom bygning og vannledning) i GVDVA databasen  Ledn-pri analyse for vannledninger i nevnte kommuner  Analyse for å finne ledninger med endring i resultat mellom analyser utført i 2010, 2012 og 2013.

4 Restanser og problemer  Har ikke mottatt data for sårbare kunder. Derfor er kun ant. personer som mister vannet ved ledn-brudd benyttet som konsekvens kriterie  GVDVA databasen hadde en del logiske mangler i nettverkstopologi. Disse ble i vesentlig grad korrigert, slik at konsekvens tracing kunne utføres. Kan ikke utelukke at evt. gjenværende feil kan påvirke resultatet (men neppe i vesentlig grad)  Mottatte flow og pressure data fra MU må til en viss grad tas med ”en klype salt”. En del ulogiske verdier er filtrert bort.  Flow og pressure data ikke tilgjengelig for Hurum kommune. Derfor kun utført sannsynlighets-del av analysen for Hurum

5 Utførelse - rekkefølge 1.Import og kvalitetssikring av bygningskoblinger 2.Import av flow- og pressure data 3.Rutine for å sette retning på vannledningsnett 4.Kjøre sannsynlighets-del av ledn-pri analyse 5.Kjøre konsekvens-del av ledn-pri analyse for ledninger der PriTall_Sannsynlighet > 2 6.For ledninger der PriTall_Sannsynlighet <= 2 settes PriTall = PriTall_Sannsynlighet. For resterende ledn. beregnes vektet PriTall fra sannsynlighet og konsekvens. 7.Lage statistikker og resultatoversikter 8.Kvalitetssikring av resultat

6 Formel

7

8 Kategorivekttall

9 Konfig-oversikt / andre parametere

10 Resultater – beregnet pri-tall (rehabiliteringsfaktor) PriAntallLengde (Km)Lengde% 5284,100,4 4709,400,9 313318,461,7 29251832,7976,8 12684219,2820,2 121661084,03100,0SUM

11 Resultater – prioriteringstall for hver kommune

12 Resultater – materiale og prioriteringstall


Laste ned ppt "Ledningsprioritering 2013. Kommuner som inngår i ledningsprioritering analyse  Drammen  Øvre Eiker  Lier  Røyken  Hurum  Svelvik  Sande  Ledninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google