Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong. Jan Eldegard www

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong. Jan Eldegard www"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong. Jan Eldegard www
Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong? Jan Eldegard Hardangerfjordseminaret 7.mai 2011 Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

2 Teknologiutveksling mellom bransjer kan gi stor effekt på innovasjon
Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

3 Fishfarming Innovation
Jan Eldegard;

4 Fishfarming Innovation
Jan Eldegard;

5 Galskap !!!! -- kan hende?? … men ikke umulig!! ”aldri god alene”
Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

6 Vi vil samle kompetansen innen:
bygg og anleggsnæringen og havbruksnæringen tverrfaglige forskningsinstitusjoner og muligens fagområdet bioenergi ? Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

7 Eksempel på ”cluster-muligheter” innen bygg-havbruk-bioenergi
Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

8 Åna Kretsfengsel Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

9 Bioenergianlegg basert på gjødsel og fiskeavfall
Åna Kretsfengsel Bioenergianlegg basert på gjødsel og fiskeavfall Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

10 Bioenergi benyttes til varmtvann
Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

11 Bygge- og anleggsnæringen lever av å hjelpe andre:
veg/bro/tunneler bygg energi vann/avløp landbruk offshore kaier havbruk? Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

12 Ulike formål- samme prinsipp?
Vi har kalt konseptet flytende lukkbart anlegg i sjø og dette inkluderer: Smolt i sjø- mellomstasjon til 500 g? (forstudie er igang) Lukket behandlingsanlegg for avlusing etc Fullfasilitets ’hovedkvarter’ i konvensjonelt anlegg Anlegg for værutsatt lokalitet Rømningssikkert ’Tilfluktsanlegg’ ved forurensning, algeoppblomstring etc Oppsamling av avfall fra fisk -kan benyttes til bioenergi Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

13 Mindre anlegg, mellomstasjon for smolt eller behandlingsanlegg
Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

14 Fullfasilitets ’hovedkvarter’ i tilknytning til konvensjonelt anlegg
Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

15 Fullfasilitets ’hovedkvarter’ i tilknytning til konvensjonelt anlegg
”Mothership” Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

16 Vi vil Etablere avtaler mellom Fishfarming Innovation og havbruksnæringen for utvikling/konseptstudie for ’fullfasilitets hovedkvarter’ i tilknytning til konvensjonelt anlegg. Formålene er: utvikle konsept for pilotanlegg for lukkbart sentralanlegg søke prøvekonsesjon for pilotanlegget bygge pilotanlegg for ’fullfasilitets hovedkvarter’ Gjennom konseptutviklingen skal det avklares: tekniske detaljløsninger for bygging og driftsfase investeringer med kost/nytteberegninger myndighetenes vurderinger av konsept mht muligheter for nye konsesjoner prosedyrer for foring, rengjøring, avlusing og annen behandling av fisk Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

17 Suksesskriterier for lukkbare anlegg:
må være flytende og kunne utnytte naturlige vannstrømmer må sikre tilstrekkelig tilgang på vann/oksygen etc må være rømningssikre i alle driftsforhold må kunne lukkes ved behov må ha lang levetid og lave driftskostnader bør kunne samle opp avfall bør kunne hente vann opp fra dypere lag bør ha stor bæreevne for prosessanlegg ombord Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

18 ”Vici Ventus” eller ”Fisk i betong”?
Produksjon må industrialiseres for å være effektiv Fishfarming Innovation Jan Eldegard;

19 Vi ønsker å koble sammen ulike fagmiljø……
-- takk for meg.. ”aldri god alene” (sitat Dag Erik Pedersen) Fishfarming Innovation Jan Eldegard;


Laste ned ppt "Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong. Jan Eldegard www"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google