Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong? Jan Eldegard www.byggutengrenser.no Hardangerfjordseminaret 7.mai 2011 www.byggutengrenser.no Fishfarming.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong? Jan Eldegard www.byggutengrenser.no Hardangerfjordseminaret 7.mai 2011 www.byggutengrenser.no Fishfarming."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong? Jan Eldegard www.byggutengrenser.no Hardangerfjordseminaret 7.mai 2011 www.byggutengrenser.no Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011

2 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Teknologiutveksling mellom bransjer kan gi stor effekt på innovasjon

3 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011

4 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011

5 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Galskap !!!! -- kan hende?? … men ikke umulig!! ”aldri god alene”

6 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Vi vil samle kompetansen innen: bygg og anleggsnæringen og havbruksnæringen tverrfaglige forskningsinstitusjoner og muligens fagområdet bioenergi ?

7 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Eksempel på ”cluster-muligheter” innen bygg-havbruk-bioenergi

8 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Åna Kretsfengsel

9 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Åna Kretsfengsel Bioenergianlegg basert på gjødsel og fiskeavfall

10 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Bioenergi benyttes til varmtvann

11 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Bygge- og anleggsnæringen lever av å hjelpe andre: veg/bro/tunneler bygg energi vann/avløp landbruk offshore kaier havbruk?

12 Ulike formål- samme prinsipp? Vi har kalt konseptet flytende lukkbart anlegg i sjø og dette inkluderer: Smolt i sjø- mellomstasjon til 500 g? (forstudie er igang) Lukket behandlingsanlegg for avlusing etc Fullfasilitets ’hovedkvarter’ i konvensjonelt anlegg Anlegg for værutsatt lokalitet Rømningssikkert ’Tilfluktsanlegg’ ved forurensning, algeoppblomstring etc Oppsamling av avfall fra fisk -kan benyttes til bioenergi Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011

13 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Mindre anlegg, mellomstasjon for smolt eller behandlingsanlegg

14 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Fullfasilitets ’hovedkvarter’ i tilknytning til konvensjonelt anlegg

15 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Fullfasilitets ’hovedkvarter’ i tilknytning til konvensjonelt anlegg ”Mothership”

16 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Vi vil Etablere avtaler mellom Fishfarming Innovation og havbruksnæringen for utvikling/konseptstudie for ’fullfasilitets hovedkvarter’ i tilknytning til konvensjonelt anlegg. Formålene er: utvikle konsept for pilotanlegg for lukkbart sentralanlegg søke prøvekonsesjon for pilotanlegget bygge pilotanlegg for ’fullfasilitets hovedkvarter’ Gjennom konseptutviklingen skal det avklares: tekniske detaljløsninger for bygging og driftsfase investeringer med kost/nytteberegninger myndighetenes vurderinger av konsept mht muligheter for nye konsesjoner prosedyrer for foring, rengjøring, avlusing og annen behandling av fisk

17 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Suksesskriterier for lukkbare anlegg: må være flytende og kunne utnytte naturlige vannstrømmer må sikre tilstrekkelig tilgang på vann/oksygen etc må være rømningssikre i alle driftsforhold må kunne lukkes ved behov må ha lang levetid og lave driftskostnader bør kunne samle opp avfall bør kunne hente vann opp fra dypere lag bør ha stor bæreevne for prosessanlegg ombord

18 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 ”Vici Ventus” eller ”Fisk i betong”? Produksjon må industrialiseres for å være effektiv

19 Fishfarming Innovation Jan Eldegard; 07.05.2011 Vi ønsker å koble sammen ulike fagmiljø…… -- takk for meg.. jan@byggutengrenser.no ”aldri god alene” (sitat Dag Erik Pedersen)


Laste ned ppt "Fra Ekofisk til Troll -fra mærer til fisk i betong? Jan Eldegard www.byggutengrenser.no Hardangerfjordseminaret 7.mai 2011 www.byggutengrenser.no Fishfarming."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google