Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bør personopplysningsloven endres - og hvordan? Lee A Bygrave og Dag Wiese Schartum Et seminar om utvalgte deler av forslagene i Bygraves og Schartums.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bør personopplysningsloven endres - og hvordan? Lee A Bygrave og Dag Wiese Schartum Et seminar om utvalgte deler av forslagene i Bygraves og Schartums."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bør personopplysningsloven endres - og hvordan? Lee A Bygrave og Dag Wiese Schartum Et seminar om utvalgte deler av forslagene i Bygraves og Schartums utredning for Jusitisdepartementet i så fall

3 Kort om oppdraget og prosessen bak utredningen Analysene er primært bygger på møter med: Myndigheter PV-advokater Offentlig forvaltning nasjonale og europeiske rettskilder egne og kollegaers erfaringer som forskere og lærere … men disse hadde få eller ingen forslag til løsninger! Gav verdifull supplering og presisering av problembeskrivelser Mandatet angav i stor grad konkrete §§ med tilhørende problemstillinger Justisdepartementet skulle/skal evaluere andre deler av loven Våre forslag til løsninger er organisert i to separate deler: Moderate forslag (s 208 - 217) Radikale forslag (s 190 - 208) Men alle forslag ligger innenfor EU-direktivet og den systematikk og de forutsetninger direktivet bygger på (altså ikke radikalt i egentlig forstand!) Det er de radikale forslagene vi synes er mest interessante, dvs formålstjenelige og/eller fruktbare for diskusjonen

4 Hovedelementer i de radikale forslagene Nye, og langt mer utfyllende bestemmelser som klargjør lovens grunnbegreper; * Bestemmelser som klargjør ulike aktører og roller, jf. både lov og forskrift; Bestemmelse som klargjør mindreåriges rett til å opptre som registrert person; Revisjon og endring av kravene til rettslig grunnlag (nåværende §§ 8 og 9); * Ny bestemmelse om nye, ”uforenlige formål” (jf. nåværende § 11 første ledd bokstav c); Krav om sletting, retting mv. formulert som en rettighet for registerte personer; Nye lovbestemmelser om en utbygget ordning med personvernombud; * Reduksjon av meldepliktordningen med nærmere tilknytning til ordningen med konsesjonsplikt; * Reduksjon og omlegging av konsesjonsplikten, herunder med forslag til en ”demokratisert” konsesjonsordning; * Har i tillegg drøftet spørsmål vedrørende lov- og myndighetsstruktur mv * (* betyr at forslagselementet vil bli diskutert på dette seminaret)

5 Om opplegget for seminaret mv Ønsker en tilnærming som er: åpen analytisk prinsipiell Diskusjonen bør gå mellom alle deltakere og ikke mellom Lee/meg og “røkla” Med disiplinerte innledere har vi forholdsvis mye tid til diskusjon


Laste ned ppt "Bør personopplysningsloven endres - og hvordan? Lee A Bygrave og Dag Wiese Schartum Et seminar om utvalgte deler av forslagene i Bygraves og Schartums."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google