Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt dobbeltspor Oslo – Ski Follobanen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt dobbeltspor Oslo – Ski Follobanen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski Follobanen
Ski Ungdomsrådet, Ski 22 mars 2010

2 Forslag til planprogram Spørsmål
Hva er Follobanen Forslag til planprogram Spørsmål 2

3

4 Follobanen

5 Hva er Follobanen?

6 Follobanen og Østfoldbanen i samspill
Oslo Østfoldbanen Follobanen Ca 80 km/t km/t eller mer Lokaltog Regionaltog Alle dagens stasjoner Høyhastighet Ny stasjon Kolbotn Direktelinje Godstrafikk Godstrafikk Ski

7 Dyp eller grunn tunnel? ° Planprogram Follobanen|

8 Alternative tunnelkonsept
Konvensjonell sprengning. Rømning hver 1000 m. Konvensjonell sprengning. Parallell rømningstunnel. Tverrforbindelser hver 1000 m. Konvensjonell sprengning. To parallelle løp. Tverrforbindelser hver 500 m. TBM + betongelementer. To parallelle løp. Tverrforbindelser hver 500 m.

9

10 Hva er et planprogram? Det skal si noe om fremdrift på planarbeidet.
Det skal beskrive medvirkning. Et planprogram skal fortelle hvilke temaer som skal utredes. Både i anleggsperioden og i driftsperioden.

11 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010

12 Viktige prinsipielle avklaringer som må tas.
Dyp eller grunn tunnel Drivemtode; sprenge eller bore Rømningsveier Østre eller vestre innføring til Ski stasjon.

13 Viktige punkter å ta hensyn til ved planlegging.
Plassering av anleggsområder Massetrransport (4 mill m³ stein) Jordvern, landbruk, Kulturlandskap, kulturminner Vilt og friluftsliv Vann og vannmiljø Sårbare naturmiljøer

14 Særlige sårbare områder
Taraldrud - Biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner, forurenset grunn Vevelstad - Nærmiljø, anleggsstøy Dagstrekning nord for Ski stasjon - Kulturminner, landskapsinngrep, støy ° Planprogram Follobanen|

15

16 Mot Ski stasjon ° Planprogram Follobanen|

17 Konsekvenser - anleggsperioden
Landskap og naturmiljø – omfang av inngrep, tilbakeføring Grønnstruktur – konflikt friluftsinteresser Biologisk mangfold – utslipp i forhold til sårbare arter Biologisk vern – spredning av fremmede arter Nærmiljø, barns interesser og friluftsinteresser - anleggstrafikk Arealbruk for rigg- og anleggsområder – omfang og konfliktnivå Generell tilgjengelighet på offentlig vegnett - beredskap Masseras i tunnel – risiko ved sprengning Plassering av tverrslag og rømningsveier - plassering og arealbehov Robusthet – avklaring av planområdets omfang Kulturminner og kulturmiljø Universell utforming og fremkommelighet ° Planprogram Follobanen|

18 Konsekvenser - driftsperioden
Prissatte: Miljøfaglige, tekniske og økonomiske forhold Ikke prissatte: Natur- og ressursgrunnlaget Estetikk og byggeskikk Landskap Byutvikling og arealbruk Teknisk infrastruktur Verneinteresser/kulturminner og kulturmiljø Risiko og sårbarhet Friluftsliv Barns interesser Universell utforming Juridiske forhold ° Planprogram Follobanen|

19 Follobanen skal oppfylle
Fokus på Jernbanetekniske krav Geologiske- og drivemessige utfordringer Hensynet til omgivelsene Miljø og samfunn, positiv arealutvikling Follobanen skal oppfylle både nåtidens og fremtidens krav

20 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010

21 Medvirkning og dialog

22 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010


Laste ned ppt "Nytt dobbeltspor Oslo – Ski Follobanen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google