Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KOSTRA 2000 Erfaringer og mulige forbedringer sett fra Kostra-IT  Dataflyten og løsningen for 2000  Leverandørforhold  Innrapportering  Publisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KOSTRA 2000 Erfaringer og mulige forbedringer sett fra Kostra-IT  Dataflyten og løsningen for 2000  Leverandørforhold  Innrapportering  Publisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KOSTRA 2000 Erfaringer og mulige forbedringer sett fra Kostra-IT  Dataflyten og løsningen for 2000  Leverandørforhold  Innrapportering  Publisering  Organisering Gå igjennom alle møteref for erfaringer Tore Eig, prosjektleder Kostra-IT tore.eig@ssb.no 62 88 55 85 / 45 00 49 12

2 2 Dataflyt Driftssystemer Sosial Barne- vern Økonomi Elektronisk skjema SSB SMTSTT Fagsystemer LIT Metadata base WWW faktaark Lokal informasjons tjener

3 3 Alternativer SMT Kommuner Internett SSB FMS EDI- konverterer web-mottak FMS konverterer mottak fagsystem Kommune A fastlinje fastlinje web-mottak FAG ELS FAG ELS EDI- konv. Kommune B Kommune C fil- overføring ELS fil- overføring SMTP/edifact FAG fastlinje edifact filoverføring

4 4 Kostra produksjon 15.03 SMT STTFagsystemer KPD nivå 2 nivå 3 nivå 1 Formidling div. db Begrenset fleksibilitet Innlasting til SMT tar tid

5 Ny funksjonalitet

6 6 Sikkerhet - kryptering

7 7 Statussidene - menyen Passordbeskyttelse? Dårlig ID for institusjoner skaper problemer ved sammenlikning

8 8 Innholdet i statussiden

9 9 Faktaarkene

10 10 Nivå 3 med PX-web

11 11 Nivå 3 - eksempel

12 12 Leverandørforhold  Installasjonsproblemer  vurdere FMS?  To EDI-leverandører  løst edifact litt forskjellig -> mye ekstraarbeid for oss  ”Klipping” av feltnavn fra én leverandør  Feil i mapping av regnskap fra én leverandør  Flere fagsystemleverandører  feil i en ”mapping” for ett filuttrekk -> ekstra utgifter  To skjemaleverandører  forskjellige løsninger og markedsføring –ikke bare positivt sett fra SSB –”uryddig” for brukerne???  brukerne ikke imponert over FormFlow???

13 13 => Kostras ”vaskemaskin” ”Delt skyld” SSB: bl.a. uklarheter / feil i spesifikasjoner manglende kontroller Leverandørene: EDI fagsystem ELS (bl.a. feil gyldig f.o.m.) Avgiverne: bl.a. ikke lest veiledning godt nok? mangler kommunenr feil org. nr. ca. 1 mv

14 14 INNRAPPORTERING  Avgivere / respons *  Kostrapakker  mer egeninstallasjon -> mer problemer -> FMS!  Frister  de fleste prøver nok å overholde frister, men noen ”verstinger”  Organisere omfattende tester av hele løpet  Interne forhold *  Tilbakemeldinger *  Div. problemer *

15 15 Avgivere / respons  Respons pr. 09.03:  211 av 217 kommuner og 7 av 7 fylkeskommuner –”verstinger”: Porsanger, Rana, Rollag, Sørfold, Verran, Vestre Slidre  ~97500 skjema godkjent i SMT (>90.600 individskjema)  Svarprosent kommuneskjema = 82% (ett pr. kommune)  Svarprosent 0A = 58% (75% pr. 15.03.2000)  ca. 70% av skjemaene kom inn til 15.02 (brutto)  Teknisk IT-løsning  vurder FMS  vurder interkommunalt samarbeide

16 16 Rapportering av ikke-sensitive data

17 17 Rapportering av sensitive data

18 18 Ant. kommuner pr. skjema (~93%) pr. 07.05.2001

19 19 Interne forhold i mottaket  Div. infrastrukturproblemer løst undervegs  Problemer med kapasitet på e-post server  Minneproblemer på Amtrix/Entrust NT-server  Diskplass-problemer på noen servere  Div. andre problemer  Skjema med små bokstaver (ssbxx)=> vaskemaskinen  Org.nr. skrevet 999 999 999=> vaskemaskinen  Filbegrensning på 16Mb igjennom brannmur  Etterstreber mer automatisk mottak  f.eks. automatisere vaskemaskinen  bedre rutiner for 2. gangs mottak av et skjema

20 20 Tilbakemeldinger  Statusrapporter / overvåkingssider  internt  eksternt  sensitive data?  E-post tilbakemelding  ordlyd - misforståelser  Purringer  bedre forberedelser / bedre referansegrunnlag  FF og FK  mål: mer automatiske purrerutiner (”hva mangler...”)

21 21 PUBLISERING  Nyheter  Nivå 3 med PX-web + nedlasting til Excel el. PC-Axis  Tidsserier  Mer fleksibelt nivå 1 & 2  Forbedringspotensiale - interne forhold  Bedre løsning for tidsserier  Håndtering av blank vs. null i gjennomsnitt  ”Prikking”  Flytting av data til web-server  Bedre detaljplan for publiseringen  Kapasitet på aktuelle maskiner

22 22 DIVERSE  Kostra utvider i flere dimensjoner -> risiko!  alle kommuner (inkl. de største)  flere løsninger (XML)  ny funksjonalitet (endringer i skjema...)  flere skjema + filuttrekk (familievern...)  nye frister: regnskap kvartalsvis, Linda... (ikke i år)  ev. nye leverandører (kun familievern)  XML i Kostra 2001  45 kommuner får tilbud om å velge XML denne uka (20- 30 vil bli valgt)  63 familievernkontorer tilbys kun XML for 2 nye skjema  fylkeskommunene tilbys kun XML for 2 familievernskjema

23 23 Kostra support - en vinner! 62 88 51 70 Per Erik er norgesmester! I beste sendetid på NRK påskeaften ble Per Erik Gjedtjernet norgesmester. I konkurranse med nasjonale låtskrivere ble hans melodi "Fra far til sønn" kåret som landets beste dansebandsmelodi 2001. Bidraget ble framført av Gunnar Fjeldseth Band.


Laste ned ppt "1 KOSTRA 2000 Erfaringer og mulige forbedringer sett fra Kostra-IT  Dataflyten og løsningen for 2000  Leverandørforhold  Innrapportering  Publisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google