Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag Norges Svømmeforbund 05.09.14 Teambuilding – team som metode for å skape utvikling og resultat Marit Breivik, Ass. Toppidrettssjef/HovedCoach.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag Norges Svømmeforbund 05.09.14 Teambuilding – team som metode for å skape utvikling og resultat Marit Breivik, Ass. Toppidrettssjef/HovedCoach."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag Norges Svømmeforbund 05.09.14 Teambuilding – team som metode for å skape utvikling og resultat Marit Breivik, Ass. Toppidrettssjef/HovedCoach Lagspillidretter Olympiatoppen Styremedlem i MOT,, styremedlem i Trønderhallen KF Styremedlem Polaris Media ASAs Stiftelse Ambassadør Aktiv Mot Kreft Landslagstrener Håndballjentene 1994 – 2009

2 Overordnede sportslige mål: ”kjempe om medaljer i alle mesterskap” UTVIKLINGSMÅL / prestasjonsmål/kampmål :kampmål Forsterke + Forbedre + Nyutvikle lagmessig - grupper - individueltlagmessigindividueltFELLESSKAP VERDIGRUNNLAG - hvordan vil vi ha det hos oss?hos oss - holdningerholdninger - felles spilleregler - samarbeidsformer - sosiale aktiviteter

3 Hvilke team kan være nyttige i ditt miljø? Malin (9) deltok på sitt første Saltentreff. Hun har svømt siden hun var tre år, og syns det var veldig artig å svømme mot så mange andre denne helgen. Foto: Kjetil R. Anda

4 TeamTeam som metode for å skape resultat – individuell kvalifikasjon brukt SAMMEN for å nå felles målsomkvalifikasjonSAMMEN Forankret i: 1. Målsettingsprosesser -Felles mål -Personlig mål -Utviklingsmål -Konsekvenser av målene -ResultatorienteringResultatorientering 2. Organisering -Team og roller -Helhetlig utviklingHelhetlig utvikling -Felles planer -Rammebetingelser 3. Treningsprosesser -Ledelse -Prioriterte utviklingsoppgaver -Gjennomføringsevne -Evalueringsrutiner * lagmessig/avdelingsmessig * gruppevis * individuelt 4. Kontinuerlig kulturutvikling -Visjon og verdigrunnlag -LederskapLederskap -Involvering -Medansvar -Forpliktelse

5 OPPGAVERELATERTMENNESKERELATERT C ambisjoner - målsettingmålsetting C resultatorienteringresultat C interesse for arbeidsoppgavene C tro på suksess C kreativitet C kvalitet og disiplin C forandringsvillighet qua planer C evne til nytenkning C forbedringsfokusering C realistiske budsjettrammer c involvering og medansvarmedansvar C konkurranselyst C lojalitet og respekt C kommunikasjon og coachingkommunikasjon C konflikthåndtering C energistyringenergistyring C god lagånd C gjensidig tillit og åpenhet C selvutvikling hos hver enkelt C trivsel, humør og begeistringhumør C tilhørighet, toleranse, fair play

6 Team som metodemetode Together Everyone Achieves More Bidra med det du kan best inn i teamet Bidra best Lytte til, forstå og ha tillit de andre som gjør det samme Sammen finne fram til det som skal bli et grunnlag for å nå felles mål Sammen Action

7 Dine personlige fokusområder Fokusområder:  Helse   Mental kapasitet Mental kapasitet  Sosial ressurs FORSTERKEFORSTERKE FORBEDRE FORNYEFORBEDRE ”GODMAPPA”

8 ENERGISTYRING Fullt psykisk energilager = 100% Modell - fritt utviklet etter den danske psykologen Jens Frimodt 100 % tilgjengelig for det som gagner saken I nuet Kartlegge energilekkasjer :  Hva stjeler energi hos deg? - hva kan du selv gjøre noe med? - hva er ditt ansvar? - hva er din rolle? Bruk energi på det som gagner saken Bruk energi på det som du får gjort noe med Kartlegge interessebinding – er den hensiktsmessig? Kartlegge fokus – hensiktsmessig? Energikilder? -hva inspirerer deg? - hva motiverer deg?


Laste ned ppt "Foredrag Norges Svømmeforbund 05.09.14 Teambuilding – team som metode for å skape utvikling og resultat Marit Breivik, Ass. Toppidrettssjef/HovedCoach."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google