Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 Kongsberg Gruppen ASA Resultat 1. kvartal 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 Kongsberg Gruppen ASA Resultat 1. kvartal 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 Kongsberg Gruppen ASA Resultat 1. kvartal 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication

3 3 Agenda  Hovedhendelser  Resultat  Posisjoner  Våpenstyringssystem til US Army  Oppsummering

4 4 Hovedhendelser

5 5  Vekst og resultatfremgang i begge hovedforretningsområdene (Maritime og Defence & Aerospace)  EBITA 102 MNOK (74 MNOK)  Fortsatt positiv utvikling innen offshore, spesialskip for frakt av flytende gass (LNG) og kabelleggingsfartøy  Salgsøkning innen Yachting & Fishery - Europa sterk, noe svakere i USA  Restrukturering og økt salg i Ships Systems gir resultater

6 6 Hovedhendelser  Defence & Aerospace kjøper Geco Defence  Fremgang i kontraktsforhandlinger om våpenstyrings- system til US Army  Kongsberg Gruppen idømt en erstatning på 33 MNOK i Lagmannsretten

7 7 Resultat (ex. Davis)

8 8 Kongsberg Gruppen Driftsinntekter  36% høyere driftsinntekter enn i 1. kvartal 2000  Vekst i alle hovedområdene

9 9 Kongsberg Gruppen EBITA (akkumulert)  EBITA-margin på 6,8% (6,7%)  Innsatsen for økt lønnsomhet fortsetter

10 10 Kongsberg Gruppen Resultat før skatt (akkumulert)  Økte goodwillavskrivninger som følge av bedriftsoppkjøp i 2000 (11 MNOK)  Høyere finanskostnader som følge av bedriftsoppkjøp (18 MNOK)  Dom i Lagmannsretten trekker ned(33 MNOK)

11 11 Kongsberg Gruppen Ordrereserve  Høy ordreinngang i Kongsberg Maritime  Store forsvarsordre under gjennomføring  Endelig kontrakt om ny stor forsvarsleveranse til USA ventes om kort tid

12 12 Kongsberg Gruppen Ordrereserve pr segment

13 13 Kongsberg Maritime EBITA  Vekst i driftsinntektene og resultatfremgang Driftsinntekter 863 MNOK (686 MNOK) EBITA-margin 7,9% (7,1%)

14 14 Offshore & Ocean Science EBITA  Veksten fortsetter og lønnsomheten opprettholdes Driftsinntekter 438 MNOK (351 MNOK) EBITA-margin 11,0% (11,4%)

15 15 Offshore & Ocean Science Ordreinngang pr kvartal  Stabilt høy ordreinngang  Ordrereserve på 678 MNOK, det høyeste nivå siden 1999

16 16 Driftsinntekter 245 MNOK (215 MNOK) EBITA-margin 4,5% (4,7%) Yachting & Fishery EBITA  Fortsatt økning i driftsinntekter og resultat, men lavere salg av enkelte høymarginprodukter, spesielt i USA

17 17 Ship Systems EBITA  Resultatfremgang  Driftsinntektene øker med 46%, både som følge av integrasjonen av Autronica og økt salg Driftsinntekter 199 MNOK (136 MNOK) EBITA-margin 4,5% (-)

18 18 Kongsberg Defence & Aerospace EBITA  Betydelig vekst i driftsinntektene og fremgang i resultat  Hovedprosjektene går planmessig  Renter på forskudd utgjør ca. 17 MNOK (3%) i tillegg Driftsinntekter 568 MNOK (321 MNOK) EBITA-margin 6,5% (5,6%)

19 19 Posisjoner

20 20 Ship Systems Posisjon  Høy kontrahering av skip for frakt av olje og gass  Markedsposisjonen hos viktige skipsbyggernasjoner, Kina og Korea, opprettholdt  Arbeidet med synergier etter oppkjøpet i 2000 fortsetter, og gir resultater  Posisjonen som ledende leverandør av simulatorer til Maritime høyskoler er bekreftet gjennom kontrakt med Singapore Maritime Port Authority

21 21 Yachting & Fishery Posisjon  Etablert som en av de store innenfor både fritidsbåt- og fiskerimarkedet gjennom flere års målrettet satsing  Økt salg tross urolig marked —Konjunkturer i USA —Dårlig vær i Europa i årets første måneder —Nasjonale variasjoner innen fiskeri  Nye produkter med økt ytelse i ferd med å lanseres, noe som ventes å styrke konkurransekraften —Ny, mer lyssterk kartplotter —Ny VHF-radio —Ny fiskerisonar

22 22 Offshore & Ocean Science Posisjon  Fortsatt høyt investeringsnivå innen offshore  Markedsposisjonene opprettholdt  LNG og kabelleggere fortsatt positivt  Satsing i forbindelse med introduksjon av teknologi for nye anvendelser fortsetter  Godt marked for produktene innen undervannsakustikk  Fjorårets restruktureringer av kameravirksomheten gir resultater

23 23 Defence & Aerospace Posisjon  Fortsatt høyt nivå på ordrereserven  Økende aktivitetsnivå – spesielt innen Penguin gir økt resultat  Flere internasjonale kontraktsmuligheter bearbeides  Oppkjøp av Geco Defence kompletterer nysatsing innen Mine Counter Measure (MCM)  Våpenstyringssystem til US Army er kommet et steg nærmere endelig kontrakt (ramme 2 MRD NOK)

24 24 Våpenstyringssystem til US Army

25 25 LAV III with RWS (Remote Weapon Station) Remote Weapon Station RWS LAV III - Light Armored Vehicle General Motors Fotomontasje av LAV III med RWS - HFK versjon

26 26 Våpenstyringssystem til US Army  Utvikling startet i samarbeid med Vinghøg for Hærens forsyningskommando i 1997  Tilbud til Delco (General Motors) i 2000 om leveranse til US Army  Kongsberg kjøper ut Vinghøg med en avregning på US Army kontrakten  Kongsberg valgt som leverandør i konkurranse med etablerte aktører i november 2000  Rammekontrakt på 2 MRD NOK mottatt i april 2001  Første bestilling ventes i nær fremtid

27 27 Våpenstyringssystem til US Army Programmet  Potensiale på 1734 kjøretøy i 5 brigader  Leveranser over 4 år, første år 2002  Ytterligere markedspotensiale utover USA kontrakten Teknologianvendelse  Systemintegrasjon  Software (ildledning) system  Høyytelse mekanisk design  Kybernitikk (Reguleringsteknikk)

28 28 Oppsummering

29 29 Oppsummering  Forbedret drift i 1. kvartal for kjerneaktivitetene  God ordreinngang i Maritime, spesielt Ship Systems og Offshore & Ocean Science  Avsetning for dom i Lagmannsretten 33 MNOK  Innsatsen for å finne nye eiere til Davis fortsetter  Forsterket innsats i 2001 mot produktivitets- og lønnsomhetsforbedrende aktiviteter Resultatfremgang forventet i samtlige segmenter Resultatfremgang forventet i samtlige segmenter

30


Laste ned ppt "2 Kongsberg Gruppen ASA Resultat 1. kvartal 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google