Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordlandskartdagene GeoNordland 2005 Satsing på Arealis og Geovekst Magnar Bakksjø Enhet for plan og miljø Kultur- og miljøavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordlandskartdagene GeoNordland 2005 Satsing på Arealis og Geovekst Magnar Bakksjø Enhet for plan og miljø Kultur- og miljøavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordlandskartdagene GeoNordland 2005 Satsing på Arealis og Geovekst Magnar Bakksjø Enhet for plan og miljø Kultur- og miljøavdelingen

2 Fylkeskommunen, administrativt og politisk har innsett behovet for et godt kartgrunnlag som premiss for utviklingen av Nordlandssamfunnet. Bakgrunn

3 Kart gir grunnlag for –effektiv analyse –god planlegging –god forvaltning/saksbehandling på sjø og land på alle nivå - lokalt, regionalt og sentralt. politiske beslutninger på alle nivå informasjon til befolkningen. Bakgrunn

4 Kart gir: Forutsigbarhet Oversikt Effektivitet Tilgjengelighet Informasjon som beslutningsgrunnlag Informasjon til befolkningen Bakgrunn

5 Fylkeskommunen har ulike roller hvor et godt kartgrunnlag vil være med på å ”gjøre oss bedre” I tillegg til kartgrunnlaget er det behov for et godt fungerende GIS-system og kompetanse i organisasjonen Fylkeskommunens engasjement

6 I denne rollen vil –analyseoppgaver –planleggingsoppgaver –veiledningsoppgaver –forvaltnings-/saksbehandlingsoppgaver være oppgaver som kan gis ”et løft” med et godt utviklet kartgrunnlag for hele Nordland. Fylkeskommunen som forvaltningsorgan

7 Storting og regjering har gitt fylkeskommunen i oppdrag å ta rollen - Regional utviklingsaktør Dette innebærer at fylkeskommunen må ta lederskap og initiativ for å etablere og utvikle samarbeidet mellom fylkeskommunen og –regionale statlige aktører –kommunene, næringslivet, –kompetanseinstitusjonene –organisasjonene for øvrig Fylkeskommunen som Regional utviklingsaktør

8 innsats for å utvikle robuste samfunn blir viktigere enn innsats mot enkeltsektorer og enkeltbedrifter medfører to ting for fylkeskommunen –større frihet i pengebruk –fokus på utvikling og etablering av partnerskap. Fylkeskommunen som Regional utviklingsaktør

9 Det er viktig å ha klart for seg at Fylkesplanen og UPN ikke er interne planer for fylkeskommunens virksomhet alene. Fylkesplanen og UPN er kommet til i en prosess hvor næringslivet, organisasjonene, lokale og regionale statlige myndigheter har deltatt. UPN er en felles handlingsplan for en rekke aktører. Fylkesplanen og UPN

10 Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør Fylkesplanen og Utviklingsprogrammet (UPN) - gir en del nye muligheter Hvor er vi i dag

11 I UPN har Arealis og geovekst fokus, særlig under Programområdet Regionbygging. Programsatsingene og Prioriterte prosjekter i UPN vil på de aller fleste områder være avhengig av kart- og temadata for å sikre en god og effektiv gjennomføring av intensjonene i fylkesplanen. Hvor er vi i dag

12 Fylkeskommunen har vært og er inne i flere prosjekter hvor temakartlegging av kystområdene står i fokus og økt kunnskap vil legge grunnlaget for den bebudede satsingen på kysten. Hvor er vi i dag

13 Fylkeskommunen forvalter kulturminneloven Arbeidet med å digitalisere og kvalitetsikre kulturminnedata startet i 2004 som en del av Arealis- og kommuneplansatsingen i fylkesplanen. Vi sitter i dag med utstyr og kompetanse for å digitalisere og kvalitetssikre dagens registre. Hvor er vi i dag

14 Dette arbeidet vil bli videreført i 2005 både når det gjelder eldre tids- og nyere tids kulturminner For oss vil koblingen mot kommuneplansatsingen være viktig Vi antar at dette vil være satsingsområder i framtiden også Hvor er vi i dag

15 Etablering av ortofoto for hele Nordland er et eget prosjekt i UPN Muliggjort gjennom samhandling og samfinansiering ( i rollen som utviklingsaktør og fylkesplan/UPN) Hvor er vi i dag

16 Restkommunene - Helgeland II antas å være en realitet i 2005 Fylkeskommunen vil bidra Ajourhold ortofoto Nordland antas å bli den neste satsingen Hvor er vi i dag

17 Ta i bruk GIS-verktøyet Systemer som kan samhandle og gjøre utveksling av data til en ”kurant sak” med lavest mulig brukerterskel Etter hvert som systemene tas i bruk vil etterspørselene etter data øke. Samhandling og samarbeid vil være nøkkelen til å lykkes Hvor er vi i dag


Laste ned ppt "Nordlandskartdagene GeoNordland 2005 Satsing på Arealis og Geovekst Magnar Bakksjø Enhet for plan og miljø Kultur- og miljøavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google