Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Positiv fritid!. Hovedmål for NIF Å organisere idrettsaktivitet for alle funksjonshemmede ved at alle særforbundene tar det fulle ansvar for å gi et tilbud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Positiv fritid!. Hovedmål for NIF Å organisere idrettsaktivitet for alle funksjonshemmede ved at alle særforbundene tar det fulle ansvar for å gi et tilbud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Positiv fritid!

2 Hovedmål for NIF Å organisere idrettsaktivitet for alle funksjonshemmede ved at alle særforbundene tar det fulle ansvar for å gi et tilbud gjennom sine lag. I tillegg er det uttrykt at de endelige mål inkluderer forhold som likeverd, aksept og forståelse for alle aktører i prosessen, bedre deltakelse og tilhørighet i nærmiljøet.

3 Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) 12 ansatte – 5 sentralt i Oslo og 7 utviklingskonsulenter fordelt over hele landet 12 ansatte – 5 sentralt i Oslo og 7 utviklingskonsulenter fordelt over hele landet Støttenettverk Støttenettverk Hva gjør vi? Hva gjør vi? Arrangerer ulike kurs Bistår særforbundene og idrettslagene Er et bindeledd mellom enkeltpersoner og idrettslag Informerer om idrett for funksjonshemmede Samarbeider med interesseorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner

4 Integreringsprosessen i norsk idrett Idrett for alle Idrett for alle NFI legges etter planen ned i løpet av 2007, og alle særforbund får ansvar for å gi et tilbud til funksjonshemmede NFI legges etter planen ned i løpet av 2007, og alle særforbund får ansvar for å gi et tilbud til funksjonshemmede Alle ansatte i NFI blir overført til NIF Alle ansatte i NFI blir overført til NIF

5 Målgrupper som idrettens tilbud omfatter Bevegelseshemmede Bevegelseshemmede Psykisk utviklingshemmede Psykisk utviklingshemmede Synshemmede Synshemmede Hørselshemmede Hørselshemmede

6 1/3 av alle særforbund (SF) har pr. i dag et tilbud til alle grupper funksjonshemmede 1/3 av alle særforbund (SF) har pr. i dag et tilbud til alle grupper funksjonshemmede 18 SF har et godt tilbud til bevegelseshemmede 18 SF har et godt tilbud til bevegelseshemmede 12 SF har et godt tilbud til psykisk utviklingshemmede 12 SF har et godt tilbud til psykisk utviklingshemmede 7 SF har et godt tilbud til hørselshemmede 7 SF har et godt tilbud til hørselshemmede Det er foreløpig få SF som har et godt tilbud til synshemmede Det er foreløpig få SF som har et godt tilbud til synshemmede

7 Utfordringer Rekruttering Rekruttering –Få tak i de funksjonshemmede –Hvem er de, hvor er de og hvordan få tak i de? Holdninger Holdninger –Få forankret arbeidet i idrettslagene –Det må jobbes med holdninger, kultur og kompetanseheving

8 ALLE har behov for å være i bevegelse!

9 Hvorfor er fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse så viktig? Bedre fysisk helse Bedre fysisk helse Forebygge sykdom Forebygge sykdom Reduksjon av muskulære spenninger Reduksjon av muskulære spenninger Forebygge funksjonstap Forebygge funksjonstap Forebygge kroniske smerter Forebygge kroniske smerter Motoriske ferdigheter Motoriske ferdigheter Bedre psykisk helse Bedre psykisk helse Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsår har positiv betydning for vår helse i voksen alder Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsår har positiv betydning for vår helse i voksen alder

10 Hvorfor er fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse så viktig? Sosialt Sosialt Samhold og fellesskap Samhold og fellesskap Lagånd Lagånd Utfordringer og mestring Utfordringer og mestring Glede Glede

11 Gjennom fysisk aktivitet kan vi utvikle et sterkere selvbilde Glede og mestring = selvtillit

12 Ingenting er umulig!

13 Tilrettelegging av aktiviteten Tilpasse øvelsen Tilpasse øvelsen Organisering Organisering –Parallellaktivitet –Små eller store grupper –Felles aktivitet –Individuell aktivitet Formidling Formidling

14 Aktuelle idrettstilbud i Hordaland og Sogn og Fjordane Ridning Ridning Klatring Klatring Svømming Svømming Sykling Sykling Boccia Boccia Ski Ski Idrettsskole/allidrett Idrettsskole/allidrett Dans Dans Orientering Orientering Rullestolbasket Rullestolbasket Bandy Bandy Kjelkehockey Kjelkehockey Seiling Seiling

15 Noen råd til dere Motiver barna til fysisk aktivitet! Ta kontakt med lokale idrettslag Ta kontakt med andre i samme situasjon Ta kontakt med utviklingskonsulenten

16 Ta gjerne kontakt med meg! Merete Skadal Merete Skadal Utviklingskonsulent i NFI Region Vest Utviklingskonsulent i NFI Region Vest Jeg holder til på Idrettens Hus – Brann Stadion Jeg holder til på Idrettens Hus – Brann Stadion merete.skadal@nif.idrett.no merete.skadal@nif.idrett.no merete.skadal@nif.idrett.no Tlf.nr. 55 59 58 09 Tlf.nr. 55 59 58 09 www.nfif.no www.nfif.no www.nfif.no


Laste ned ppt "Positiv fritid!. Hovedmål for NIF Å organisere idrettsaktivitet for alle funksjonshemmede ved at alle særforbundene tar det fulle ansvar for å gi et tilbud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google