Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS

2 KS Arbeidsgiverutvikling Arbeidsgiverpolitiske utfordringer : Sykefravær Rekruttere, beholde og videreutvikle arbeidskraften Styrke kommunenes omdømme som arbeidsgiver Benytte de teknologiske muligheter

3 KS Arbeidsgiverutvikling 2010 Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft To hovedutfordringer – AGS 2020

4 KS Arbeidsgiverutvikling Overbygningen i arbeidsgiverpolitikken Verdigrunnlaget Deltid Seniorpolitikk Sykefravær Omdømme Arbeidskraft

5 KS Arbeidsgiverutvikling Nesset kommune – fra 10 til 6 Forankret i kommunens toppledelse 6 hovedmål vedtatt av kommunestyret –Klar målstyring –Sykefravær i hver tertialrapport Et aktivt administrasjonsutvalg Felles kjerneverdier for hele kommunen – god prosess med 3 partsrepresentasjon

6 KS Arbeidsgiverutvikling Nesset kommune – fra 10 til 6 Faste møter med tillitsvalgte, ordfører og varaordfører, enhetsledere, stabsledere og utvidet ledersamling Rutiner og forutsigbarhet Lederutviklingskurs gjennom 3 år Personalutviklingskurs Medarbeiderdag for alle ansatte Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet

7 KS Arbeidsgiverutvikling Sykefravær 2004 – Nesset kommune 1 fraværsdag hadde i 2004 en samfunns- økonomisk kostnad på ca. 1860,- kroner I 2004 hadde vi 6652 fraværsdager Kostnad = ca 12,4 mill kroner

8 KS Arbeidsgiverutvikling Sykefraværsutvikling i Nesset 2004: 10,08 % 2005: 9,15 % 2006: 8,46 % 2007: 7,70 % 2008 7,64 % 2009: 6,11 %

9 KS Arbeidsgiverutvikling Ø kt n æ rv æ r – redusert sykefrav æ r Innsatsområder – individuelle og organisatoriske (forebyggingsperspektiv) Hva er viktig? Oppslutning i % Tilrettelegge for gravide og medarbeidere som står i fare for å bli sykemeldt 22% Forbedre det fysiske arbeidsmiljøet 04% Avklare forventninger, mål og verdier, ha ledere som er synlige og tilgjengelige 96% Praktisere medbestemmelse og bred involvering i OU-prosesser 38% Fremme godt kollegasamarbeid og tilhørighet gjennom gode arbeidsformer og møteplasser 80% Skape mestring gjennom gode læringsmuligheter i og utenfor arbeid, og felles oppfatning av ”en god tjeneste” 78% Legge til rette for myndiggjøring med innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidstid 80% Legge til rette for interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver 26% Motivere til ny livsstil og legge til rette for fysisk aktivitet 14% Annet - beskriv

10 KS Arbeidsgiverutvikling Motivasjon Tre faktorer, som uavhengig av hverandre, styrker den indre motivasjon: Jobbautonomi Sosial tilhørighet Mestringsopplevelse STAMI

11 KS Arbeidsgiverutvikling Konklusjoner: Vi vet det meste om sykefravær (fakta) –476 vitenskapelige artikler (inkl FoU) Utfordringen er knyttet til ledelse, handlekraft og gjennomføring (gjøre)

12 KS Arbeidsgiverutvikling Utviklingsarbeid kritisk blikk! Manglende engasjement Økonomiske utfordringer Uenighet i gruppen –Gruppens sammensetning (profil, faglig bakgrunn etc.) Prioritering av tid Politiske innspill – endrede forutsetninger

13 KS Arbeidsgiverutvikling Tilfredshet alt i alt varierer

14 KS Arbeidsgiverutvikling Omdømme betyr mest for tilfredsheten

15 KS Arbeidsgiverutvikling Konklusjoner Eksterne forhold betyr mye: –De ansatte identifiserer seg med kjerneoppgaven Kommunene bør gripe fatt i interne forhold –Trivsel og samarbeid mellom kolleger –Nærmeste leder –Utviklende arbeidsoppgaver og kompetanse –Lønn har mindre effekt

16 KS Arbeidsgiverutvikling Identitet og omdømme Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss Identitet og omdømme Identitet handler om tilhørighet

17 KS Arbeidsgiverutvikling 40 kommuner søkte om å delta Syv kommuner og en fylkeskommune er med Har vært etterspurt som satsing www.ks.no/omdomme ” Attraktive arbeidsgivere”

18 KS Arbeidsgiverutvikling www.drammen.no