Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS 1

2 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:
Sykefravær Rekruttere, beholde og videreutvikle arbeidskraften Styrke kommunenes omdømme som arbeidsgiver Benytte de teknologiske muligheter

3 To hovedutfordringer – AGS 2020
Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft 2010 KS Omstilling og konkurranse 3

4 Overbygningen i arbeidsgiverpolitikken
Verdigrunnlaget Sykefravær Arbeidskraft Deltid Omdømme Seniorpolitikk KS Omstilling og konkurranse 4

5 Nesset kommune – fra 10 til 6
Forankret i kommunens toppledelse 6 hovedmål vedtatt av kommunestyret Klar målstyring Sykefravær i hver tertialrapport Et aktivt administrasjonsutvalg Felles kjerneverdier for hele kommunen – god prosess med 3 partsrepresentasjon

6 Nesset kommune – fra 10 til 6
Faste møter med tillitsvalgte, ordfører og varaordfører, enhetsledere, stabsledere og utvidet ledersamling Rutiner og forutsigbarhet Lederutviklingskurs gjennom 3 år Personalutviklingskurs Medarbeiderdag for alle ansatte Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet

7 Sykefravær 2004 – Nesset kommune
1 fraværsdag hadde i 2004 en samfunns- økonomisk kostnad på ca. 1860,- kroner I 2004 hadde vi 6652 fraværsdager Kostnad = ca 12,4 mill kroner

8 Sykefraværsutvikling i Nesset
2004: 10,08 % 2005: 9,15 % 2006: 8,46 % 2007: 7,70 % ,64 % 2009: 6,11 %

9 Økt nærvær – redusert sykefravær
Innsatsområder – individuelle og organisatoriske (forebyggingsperspektiv) Hva er viktig? Oppslutning i % Tilrettelegge for gravide og medarbeidere som står i fare for å bli sykemeldt 22% Forbedre det fysiske arbeidsmiljøet 04% Avklare forventninger, mål og verdier, ha ledere som er synlige og tilgjengelige 96% Praktisere medbestemmelse og bred involvering i OU-prosesser 38% Fremme godt kollegasamarbeid og tilhørighet gjennom gode arbeidsformer og møteplasser 80% Skape mestring gjennom gode læringsmuligheter i og utenfor arbeid, og felles oppfatning av ”en god tjeneste” 78% Legge til rette for myndiggjøring med innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidstid Legge til rette for interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver 26% Motivere til ny livsstil og legge til rette for fysisk aktivitet 14% Annet - beskriv

10 Motivasjon Tre faktorer, som uavhengig av hverandre, styrker
den indre motivasjon: Jobbautonomi Sosial tilhørighet Mestringsopplevelse STAMI KS Omstilling og konkurranse 10

11 Konklusjoner: Vi vet det meste om sykefravær (fakta)
476 vitenskapelige artikler (inkl FoU) Utfordringen er knyttet til ledelse, handlekraft og gjennomføring (gjøre)

12 Utviklingsarbeid kritisk blikk! Manglende engasjement
Økonomiske utfordringer Uenighet i gruppen Gruppens sammensetning (profil, faglig bakgrunn etc.) Prioritering av tid Politiske innspill – endrede forutsetninger

13 Tilfredshet alt i alt varierer

14 Omdømme betyr mest for tilfredsheten

15 Konklusjoner Eksterne forhold betyr mye:
De ansatte identifiserer seg med kjerneoppgaven Kommunene bør gripe fatt i interne forhold Trivsel og samarbeid mellom kolleger Nærmeste leder Utviklende arbeidsoppgaver og kompetanse Lønn har mindre effekt

16 Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss
Identitet og omdømme Identitet og omdømme Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss Identitet handler om tilhørighet KS Omstilling og konkurranse 16

17 ”Attraktive arbeidsgivere”
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 ”Attraktive arbeidsgivere” 40 kommuner søkte om å delta Syv kommuner og en fylkeskommune er med Har vært etterspurt som satsing 17

18

19 Velferdsteknologi på dagsorden!
Dagsavisen 12.juli 2009: Ved hjelp av en alarmbrikke vet sykepleier Idun Kleppe og de andre ansatte ved Sofienbergsenteret om en beboer forlater avdelingen. Utvikling og bruk av ny teknologi er redningen for framtidas eldreomsorg. Foto: Arne Ove Bergo

20 Hva mener vi med velferdsteknologi?
teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i samspill mellom kommune og/eller pårørende understøtte for eksempel trygghet sikkerhet daglige gjøremål mobilitet i nærområdet 2010

21 KS rekrutteringsstrategi
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 KS rekrutteringsstrategi Seks innsatsområder Styrke kommunenes omdømme Rekruttere unge og nyutdannede Beholde arbeidskraften Mangfold Organisering og velferdsteknologi Kompetanse Utgangspunkt – vi vil mange mye arbeidskraft på sikt. I rekrutteringsstrategien presenteres seks innsatsområder. Jeg vil kort beskrive litt om innholdet og noen av de mulighetene som finnes innen hvert av områdene. Innen hvert områder er det utfordringer til Hva kommunene kan gjøre Hva KS vil gjøre – dette har Hovestyret sluttet seg til i april i år Og hva vi mener statlige myndigheter bør gjøre Spesiell oppmerksomhet på AnCa legger inn omtale av rekruttering av unge – Lærlinger Traineer – Baklengs inn i framtiden Vi trenger all type kompetansen Del av omdømmearbeid 21


Laste ned ppt "Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google