Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vet vi om eldres transnasjonale mobilitet? Hvilke behov og ønsker har Spania- pensjonister med hensyn til helse- og omsorgstjenester? Hvilke framtidsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vet vi om eldres transnasjonale mobilitet? Hvilke behov og ønsker har Spania- pensjonister med hensyn til helse- og omsorgstjenester? Hvilke framtidsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vet vi om eldres transnasjonale mobilitet? Hvilke behov og ønsker har Spania- pensjonister med hensyn til helse- og omsorgstjenester? Hvilke framtidsplaner har de? Hvilken hjelp er det å få for eldre som velger å forlate Norge?

2 Andel som oppgir at de har skiftet bolig i løpet av de siste 5 årene, etter intervjupersonens alder. Prosent. Kilde: Norsk Gallup 2001.

3 Older European international labour migrants (Eldre arbeidsmigranter fra europeiske land) Older non-European international labour migrants (Eldre arbeidsmigranter fra ikke-europeiske land) Family-oriented international retirement migrants (Eldre migranter som har kommet til Norge ved familiegjenforening) Amenity-seeking international retirement migrants (Pensjonister som er internasjonale bekvemmslighets- migranter)

4

5 Innflytting til Norge fra Spania og utflytting til Spania fra Norge blant norske statsborgere 1996–2003. Aldersgrupper. Kilde: Statistisk sentralbyrå

6 Flytting til utlandet. Norske statsborgere etter tilflytterland. 1997 og 2003, (SSB). Mottakere av pensjoner i utlandet 2003 (FFU).

7 Oversikt over utvalget i kommuner og områder. Absolutte tall.

8 Besvarte spørreskjema etter type utvalg. Antall og prosent.

9 Andel av de intervjuede som oppgir at de har oppholdsstatus som residente eller ikke residente. Prosent.

10 Yrke for intervjuperson og ektefelle. Prosent.

11 Husholdningsinntekt blant norske pensjonister i Spania, sammenlignet med pensjonister i Norge. Inntektsdeciler i kroner. Kilder: Levekårsundersøkelsen 2001 (SSB) og Levekårsundersøkelsen blant norske pensjonister i Spania (NOVA).

12 Husholdningsinntekt blant pensjonister i Spania, sammenlignet med pensjo­nister i Norge.

13 Hvor viktig var følgende forhold for at du/dere valgte å tilbringe hele eller deler av året i Spania. Prosent.

14 Sammenligning av pensjonister som tilbringer alder-dommen i Spania med et representativt landsgjennomsnitt av de som er 60 år eller eldre og som ikke er syssel­satt. Prosent. Levekårsundersøkelsen 2001 Landsgjennomsnitt Levekårsundersøkelsen blant norske pensjonister i Spania Ikke sysselsatte som er 60 år eller eldreResidente Ikke residenteAlle Kjønn Mann Kvinne Alder Under 65 år 65–69 år 70–74 år 75–79 år 80 år eller eldre Sivil status Gift Samboer Ugift Enke/-mann Separert Skilt Utdanning Grunnskole Videregående skole Høgskole/Universitet 41 59 12 21 26 21 53 - 8 33 1 5 44 42 14 62 39 21 26 27 16 9 55 12 1 15 2 15 9 58 33 55 45 19 25 29 19 9 69 8 1 13 1 7 16 50 34 58 42 20 25 29 18 9 63 10 1 14 2 11 13 53 34

15 Oppgitt bosted for intervjupersonene i levekårsundersøkelsen blant norske pensjonister i Spania og intervjupersoner som ikke var sysselsatte og 60 år eller eldre i Levekårsundersøkelsen 2001. Prosent.

16 Utflytting til Sverige og Spania 1997 og 2003. Norske statsborgere (SSB). Mottakere av pensjoner i utlandet 2003 (FFU)

17 Antall måneder intervjupersonene oppholder seg i Norge etter oppholds­status i Spania.

18 Hvilke måneder intervjupersonen oppholder seg i henholdsvis Norge eller Spania. Prosent.

19 Andel om oppgir hvor godt påstanden; «Dersom jeg eller min ektefelle/ samboer skulle bli hjelpe-/pleietrengende, ville jeg/vi flytte hjem til Norge på perma­nent basis» passer egen situasjon etter oppholdsstatus. Prosent.

20 Andel om oppgir hvor godt påstanden; «Dersom det var norske tilbud om eldreomsorg i Spania ville jeg bli boende i Spania selv om jeg skulle behøve pleie og omsorg» passer egen situasjon etter oppholdsstatus. Prosent.

21 Andel av intervjupersonene som oppgir at sin egen tilværelse i Spania som mer eller mindre lik tilværelsen Norge langs noen utvalgte dimensjoner etter oppholds­status. Prosent. ResidenteIkke residente Mer enn i Norge Som i Norge Mindre enn i NorgeUaktuelt Mer enn i Norge Som i Norge Mindre enn i NorgeUaktuelt Tilbringer tid utendørs Er fysisk aktiv Føler meg frisk Spiser frukt og grønnsaker Spiser på restaurant Går på cafe/bar Drikker øl/vin o. a. Er ensom Er deprimert Savner barn og barnebarn Savner venner og familie 95 71 78 88 93 81 64 3 1 37 19 4 26 21 12 3 10 27 11 8 40 45 1 - 1 2 3 23 21 3 14 - 2 - 2 7 63 70 21 23 93 66 62 81 94 78 68 3 1 56 30 7 30 36 18 2 8 25 10 28 39 - 3 1 2 1 20 14 2 13 - 1 2 1 3 13 6 68 75 14 18

22 Andel som oppgir at de har noen de kan få hjelp av i huset ved even­tuell sykdom etter oppholdsstatus og hvilket land man kan motta denne hjelpen. Prosent.

23 Hvem intervjupersonen oppgir han/hun kan få hjelp av i Norge og/eller i Spania (ikke gjensidig utelukkende kategorier). Prosent.

24 Andel av intervjupersonene som i løpet av de siste 5 år har vært innlagt på offentlig eller privat helseinstitusjon i Norge etter oppholdsstatus. Prosent. Andel av intervjupersonene som i løpet av de siste 5 år har vært innlagt på offentlig eller privat helseinstitusjon i Spania etter oppholdsstatus. Prosent.

25 Andel av intervjupersonene som i løpet av de siste 12 månedene vært til behandling hos noen av følgende helsepersonell i Spania etter oppholdsstatus. Prosent.

26 Hvor intervjupersonen helst vil motta helsetjenester. Prosent. Hvor man vil foretrekke å få en alvorlig operasjon. Prosent.

27 Hvilke tilbud finnes i Spania? Dekningsgrad offentlige sykehjem: 2% Dekningsgrad hjemmetjenester: 2% Dekningsgrad dagsentra: 0,2% Offentlige omsorgstjenester er behovsprøvd. Norsk minstepensjon for høy for inntak. Private tilbud er kostbare.

28 Oversikt over norske prosjekter i Spania Bergen kommunes sykehjem, Alfaz del Pi, Stiftelsen Fundación Betanien. Åpnet sept. 2001 Bærum kommunes sykehjem, Altea. Åpnet febr. 2002 Stiftelsen Sagenebjørka, sykehjemmet Finca el Rumeral, Alfaz del Pi. Åpnet 1998 Reuma Sol, Alfaz del Pi. Åpnet høsten 2000 Solgården, Strømmestiftelsen, Villajoyosa. Åpnet 1975 Parkhjemmene, Villajoyosa. Etablert 1999 Diverse private bolig- og omsorgsprosjekter

29


Laste ned ppt "Hva vet vi om eldres transnasjonale mobilitet? Hvilke behov og ønsker har Spania- pensjonister med hensyn til helse- og omsorgstjenester? Hvilke framtidsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google