Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsoppgjøret Spekter – SAN 2008 Ingar Otto Drågen - Sekretær i SAN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsoppgjøret Spekter – SAN 2008 Ingar Otto Drågen - Sekretær i SAN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkonferanse Dnj - 190309
Lønnsoppgjøret Spekter – SAN 2008 Ingar Otto Drågen - Sekretær i SAN Tariffkonferanse Dnj

2 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
7. og 8. april ble det avholdt sentrale forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av A-dels overenskomsten i Spekter-området. Seniorpolitikk Likelønn Utvalgsarbeid Tariffkonferanse Dnj 2

3 Overenskomst forhandlinger HA §7 – ”loopen”
Konflikt Enighet Sentralt gen. del Prinsipper og premisser Sosiale best. Frister/ fremdriftsplan A Bistand Resultat FORHANDLINGENE I NAVO-området betegnes ofte som LOOPEN. Loopen er illustrert på foilen. Som alternativ til foil kan foreleser tegne loopen og forklare samtidig. Forklar gjerne begrepene SAN og NAVO- Viktig å få deltakerne til å se at DERES lokale forhandlinger er en del av et HELHETLIG SYSTEM, som starter og slutter SENTRALT. Systemet er basert på SENTRAL start og SENTRAL godkjenning av den LOKALE avtalen. Også avgjørelsen om en eventuell STREIK treffes sentralt. Den lokale overenskomsten er derfor ugyldig før den er godkjent sentralt. En lokal uenighet/brudd fører heller ikke nødvendigvis til streik el, fordi det må foretas en helhetsvurdering sentralt av hele oppgjøret som sådan. Er det bare en virksomhet som har fått et dårlig resultat, skal det nok mye til før dette kan føre til konflikt. MER OM GANGEN I FORHANDLINGENE OM NY OVERENSKOMST: Fremstillingen nedenfor er i stor grad til forelesers egen informasjon. Mange av deltakerne er ikke hovedtillitsvalgte og vil ikke skulle delta i overenskomstforhandlinger. Det arrangeres dessuten egne forhandlingskurs for forhandlerne. Men det er viktig å gi et innblikk og en forkalring på systemet. 1. Forhandlingene starter med ”Innledende sentrale forhandlinger”. Fra disse forhandlingene utarbeides det en såkalt A-delsprotokoll. Siste A-delsprotokoll er en del av kursmateriellet. I den innledende protokollen fremgår det hva partene er enige om at skal gjennomføres av de lokale parter, dvs. en MINSTESTANDARD for bestemmelsene i Del B (sosiale bestemmelser mv) Ofte blir disse bestemmelsene nærmest inkorporert i B-delen. Det oppstilles også bestemmelser som skal VURDERES av de lokale parter. Endelig kan protokollen også inneholde bestemmelser om GJENSTÅENDE spørsmål som de sentrale parter skal forhandle videre om frem til den avsluttende sentrale forhandlingsrunden. Alle virksomhetene i NAVO-området inndeles i såkalte FORHANDLINGSOMRÅDER, og det fastsettes frister for de videre lokale forhandlingene. Hvordan forhandlingsområdene fastsettes kan ha betydning for den reelle muligheten for å gjennomføre en konflikt. Se neste foil. B Lokalt spes. del Tariffkonferanse Dnj 3

4 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Avsluttende sentrale forhandlinger mellom SAN og Spekter, om godkjenning av hovedlønnsoppgjøret 2008 i overenskomstområde 2 – 3 – 6 – 7 – 8 ble gjennomført fredag 16. mai. For område 6 (Tekna i NRK) ble arbeidsgivers siste tilbud gjort gjeldene. Tariffkonferanse Dnj

5 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Overenskomstområde 1–9 (med unntak av 1 og 4) ble avsluttet med en Fase III-forhandling i Helse Vest IKT AS fredag 13. juni Tariffkonferanse Dnj 5

6 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
I forhandlingene mellom Vinmonopolet AS og OFF ble det gjennomført bistand 29. april uten at partene kom fram til enighet. Partene skrev imidlertid under på en enighetsprotokoll under Fase III-forhandlingene 26. mai Tariffkonferanse Dnj 6

7 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Fase III-forhandlingen i område 9 avsluttet fredag 13. juni SANs Råd godkjente deretter resultatet i område 1 – 9 (med unntak av område 1 og 4) Tariffkonferanse Dnj 7

8 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Nye i Spekter: Område 1, Oslo Filharmoniske Orkester. Fristen for bistand fastsatt til 6. august kl. 16:00 og forhandlingsslutt til 13. august kl. 16:00. Forhandlingene mellom Norsk Lektorlag og OFO om opprettelse av ny B-dels overenskomst, samt gjennomføring av lokale forhandlinger ble avsluttet med enighet i en fase III protokoll 19. august 2008. Tariffkonferanse Dnj 8

9 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Protokoll vedrørende forhandlinger om sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Diakonale Sykehus (ny i Spekter) ble undertegnet 22. august. Gjennomføring av lokale B-dels forhandlinger skjedde senere på høsten. Tariffkonferanse Dnj 9

10 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Område 10: Revisjon av sosiale best. 6. april Bistandsfrist 16. mai – 26 meldte behov Mange helseforetak har underveis blitt enige på egen hånd Bistanden trakk ut Tariffkonferanse Dnj 10

11 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
NITO måtte forhandle på overtid ved: HEMIT Helse Stavanger Sørlandet Sykehus Sykehuset Vestfold Sykehuset Østfold A-hus Tariffkonferanse Dnj 11

12 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
DNJ måtte forhandle på overtid ved: Helse Stavanger, Helse Bergen, Sykehuset Østfold, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og A-hus. NFF forhandlet på overtid ved: Sykehusapotekene Sør-Øst Hf. Tariffkonferanse Dnj 12

13 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Forhandlingene i 2008 ble avsluttet med: Fase III forhandlinger 26. juni SANs Råd godkjente avslutningsvis resultatet i område 10 slik det da forelå Tariffkonferanse Dnj 13

14 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Resultatene for de andre foreningen viser: LO/YS avsluttet med A2 - ikke sendt oppgjøret videre til lokale B delsforhandlinger. Kan bli enige lokalt om å forhandle på elementer i B-delen, men det er i fredsplikt (mots. Loopen) Press på generelle tillegg og minstelønnssatser ga ca. 6,2 % i Spekter (ca. 6,8 i KS). Betydelig over budsjett i Hf. Tariffkonferanse Dnj 14

15 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
For UNIO/NSF var det også en stor andel økonomi i A2 med minstelønn, stiger og kveld/nattillegg (inkl flyttet tidspunkt til 0700). Virkningsdato for oppgjøret er NSF har lokale forh. utover den sentrale A2. Oppnådde ca 4,5 % sentralt. Kan virke lavt, men sen virkningsdato gir mer penger i 2008 og større overheng i Lokale forh. var  mislykket – ønsket samme res. i alle 36 hf. Tariffkonferanse Dnj 15

16 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Akademikerne Helse nådde nesten 6% uten overheng – altså rene penger. Var ikke så sentralstyrt som NSF Akademikerne Helse var i konflikt ved Lovisenberg Sykehus. Tariffkonferanse Dnj

17 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
Hva oppnådde NITO? Ulike resultat på de ulike helseforetak. ”minstelønner” 300’ – 345’ Ubekvemstillegg Individuelle ”potter” SAN har ikke fått noe mindre enn NSF – ca. 6,3 %. Total lønnsvekst for HF’ene – ca. 6,2 % Tariffkonferanse Dnj 17

18 Hvor fører den ”smale sti”?
Er dagens forhandlingsmodell ”liv laga”? Er arbeidsgiver sitt ansvar bevisst når det gjelder: tvs rettigheter – tilpasningsavtaler - bruk av lønnssamtaler – generelt samspill med SANs tv med B-deler osv. Hvilke grep må tas for at forh. modellen skal fungere bedre? Tariffkonferanse Dnj

19 Hvor fører den ”smale sti”?
Hvilke alternativer har vi til forh. modellen? B-del som A-2? Hva vil da skje med de ”forbedrede” bestemmelser som er forhandlet fram lokalt? Og all lønnsvekst skjer lokalt? Alle lønnstillegg gis sentralt? Sentrale generelle tillegg + noe lokalt? Tariffkonferanse Dnj

20 Hvor fører den ”smale sti”?
Hva kan og må SAN/Dnj bidra med? Bidrar vi nok lokalt/sentralt med å sikre en positiv utvikling av forh.modellen? Mange mener at modellen har vært positiv for lønnsutviklingen ved deres foretak. Hva slags konsekvenser vil det få for disse om vi velger å gå for en vesentlig mer sentralisert modell? Tariffkonferanse Dnj

21 Mellomoppgjøret 2009 Stort overheng inn i 2009
Generelt ca. 2,25% i Statsbudsjettet 2,5% sier NHO Spekter antyder 3,3% for LO/YS og 4,5% for NSF SANs medlemsforeninger har også flyttet datoer – hva slags konsekvenser vil dette få! Tariffkonferanse Dnj

22 Lønnsforhandlinger Spekter 2008
HVA SYNS Dnj?? Tariffkonferanse Dnj 22

23 Lønnsforhandlinger Spekter 2008


Laste ned ppt "Lønnsoppgjøret Spekter – SAN 2008 Ingar Otto Drågen - Sekretær i SAN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google