Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffkonferanse Dnj - 190309 Lønnsoppgjøret Spekter – SAN 2008 Ingar Otto Drågen - Sekretær i SAN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffkonferanse Dnj - 190309 Lønnsoppgjøret Spekter – SAN 2008 Ingar Otto Drågen - Sekretær i SAN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkonferanse Dnj - 190309 Lønnsoppgjøret Spekter – SAN 2008 Ingar Otto Drågen - Sekretær i SAN

2 Tariffkonferanse Dnj - 190309 22 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 7. og 8. april ble det avholdt sentrale forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av A- dels overenskomsten i Spekter-området. Seniorpolitikk Likelønn Utvalgsarbeid

3 Tariffkonferanse Dnj - 190309 33 Overenskomst forhandlinger HA §7 – ”loopen” B Sentralt gen. del Lokalt spes. del Prinsipper og premisser Sosiale best. Frister/ fremdriftsplan Resultat Bistand KonfliktEnighet A

4 Tariffkonferanse Dnj - 190309 4 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Avsluttende sentrale forhandlinger mellom SAN og Spekter, om godkjenning av hovedlønnsoppgjøret 2008 i overenskomstområde 2 – 3 – 6 – 7 – 8 ble gjennomført fredag 16. mai. For område 6 (Tekna i NRK) ble arbeidsgivers siste tilbud gjort gjeldene.

5 Tariffkonferanse Dnj - 190309 55 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Overenskomstområde 1–9 (med unntak av 1 og 4) ble avsluttet med en Fase III- forhandling i Helse Vest IKT AS fredag 13. juni

6 Tariffkonferanse Dnj - 190309 66 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 I forhandlingene mellom Vinmonopolet AS og OFF ble det gjennomført bistand 29. april uten at partene kom fram til enighet. Partene skrev imidlertid under på en enighetsprotokoll under Fase III- forhandlingene 26. mai

7 Tariffkonferanse Dnj - 190309 77 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Fase III-forhandlingen i område 9 avsluttet fredag 13. juni SANs Råd godkjente deretter resultatet i område 1 – 9 (med unntak av område 1 og 4)

8 Tariffkonferanse Dnj - 190309 88 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Nye i Spekter: Område 1, Oslo Filharmoniske Orkester. Fristen for bistand fastsatt til 6. august kl. 16:00 og forhandlingsslutt til 13. august kl. 16:00. Forhandlingene mellom Norsk Lektorlag og OFO om opprettelse av ny B-dels overenskomst, samt gjennomføring av lokale forhandlinger ble avsluttet med enighet i en fase III protokoll 19. august 2008.

9 Tariffkonferanse Dnj - 190309 99 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Protokoll vedrørende forhandlinger om sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Diakonale Sykehus (ny i Spekter) ble undertegnet 22. august. Gjennomføring av lokale B-dels forhandlinger skjedde senere på høsten.

10 Tariffkonferanse Dnj - 190309 10 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Område 10: Revisjon av sosiale best. 6. april Bistandsfrist 16. mai – 26 meldte behov Mange helseforetak har underveis blitt enige på egen hånd Bistanden trakk ut

11 Tariffkonferanse Dnj - 190309 11 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 NITO måtte forhandle på overtid ved: HEMIT Helse Stavanger Sørlandet Sykehus Sykehuset Vestfold Sykehuset Østfold A-hus

12 Tariffkonferanse Dnj - 190309 12 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 DNJ måtte forhandle på overtid ved: Helse Stavanger, Helse Bergen, Sykehuset Østfold, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og A-hus. NFF forhandlet på overtid ved: Sykehusapotekene Sør-Øst Hf.

13 Tariffkonferanse Dnj - 190309 13 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Forhandlingene i 2008 ble avsluttet med: Fase III forhandlinger 26. juni SANs Råd godkjente avslutningsvis resultatet i område 10 slik det da forelå

14 Tariffkonferanse Dnj - 190309 14 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Resultatene for de andre foreningen viser: LO/YS avsluttet med A2 - ikke sendt oppgjøret videre til lokale B delsforhandlinger. Kan bli enige lokalt om å forhandle på elementer i B-delen, men det er i fredsplikt (mots. Loopen) Press på generelle tillegg og minstelønnssatser ga ca. 6,2 % i Spekter (ca. 6,8 i KS). Betydelig over budsjett i Hf.

15 Tariffkonferanse Dnj - 190309 15 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 For UNIO/NSF var det også en stor andel økonomi i A2 med minstelønn, stiger og kveld/nattillegg (inkl flyttet tidspunkt til 0700). Virkningsdato for oppgjøret er 1.7.08.NSF har lokale forh. utover den sentrale A2. Oppnådde ca 4,5 % sentralt. Kan virke lavt, men sen virkningsdato gir mer penger i 2008 og større overheng i 2009. Lokale forh. var mislykket – ønsket samme res. i alle 36 hf.

16 Tariffkonferanse Dnj - 190309 16 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Akademikerne Helse nådde nesten 6% uten overheng – altså rene penger. Var ikke så sentralstyrt som NSF Akademikerne Helse var i konflikt ved Lovisenberg Sykehus.

17 Tariffkonferanse Dnj - 190309 17 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 Hva oppnådde NITO? Ulike resultat på de ulike helseforetak. ”minstelønner” 300’ – 345’ Ubekvemstillegg Individuelle ”potter” SAN har ikke fått noe mindre enn NSF – ca. 6,3 %. Total lønnsvekst for HF’ene – ca. 6,2 %

18 Tariffkonferanse Dnj - 190309 18 Hvor fører den ”smale sti”? Er dagens forhandlingsmodell ”liv laga”? Er arbeidsgiver sitt ansvar bevisst når det gjelder: tvs rettigheter – tilpasningsavtaler - bruk av lønnssamtaler – generelt samspill med SANs tv med B-deler osv. Hvilke grep må tas for at forh. modellen skal fungere bedre?

19 Tariffkonferanse Dnj - 190309 19 Hvor fører den ”smale sti”? Hvilke alternativer har vi til forh. modellen? B-del som A-2? Hva vil da skje med de ”forbedrede” bestemmelser som er forhandlet fram lokalt? Og all lønnsvekst skjer lokalt? Alle lønnstillegg gis sentralt? Sentrale generelle tillegg + noe lokalt?

20 Tariffkonferanse Dnj - 190309 20 Hvor fører den ”smale sti”? Hva kan og må SAN/Dnj bidra med? Bidrar vi nok lokalt/sentralt med å sikre en positiv utvikling av forh.modellen? Mange mener at modellen har vært positiv for lønnsutviklingen ved deres foretak. Hva slags konsekvenser vil det få for disse om vi velger å gå for en vesentlig mer sentralisert modell?

21 Tariffkonferanse Dnj - 190309 Mellomoppgjøret 2009 Stort overheng inn i 2009 Generelt ca. 2,25% i Statsbudsjettet 2,5% sier NHO Spekter antyder 3,3% for LO/YS og 4,5% for NSF SANs medlemsforeninger har også flyttet datoer – hva slags konsekvenser vil dette få!

22 Tariffkonferanse Dnj - 190309 22 Lønnsforhandlinger Spekter 2008 HVA SYNS Dnj??

23 Lønnsforhandlinger Spekter 2008


Laste ned ppt "Tariffkonferanse Dnj - 190309 Lønnsoppgjøret Spekter – SAN 2008 Ingar Otto Drågen - Sekretær i SAN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google