Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Difgen Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Difgen Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 difgen Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com

2 difgen Ren energi Kombinert turbin/generator som erstatter trykkreduksjonsventiler www.zeropex.com

3 difgen Agenda Zeropex AS Teknologi Kostnader og lønnsomhet Oppsummering

4 difgen ZEROPEX AS

5 difgen Zeropex AS er en del av Energreen AS Etablert 2006 Produktutvikling har vært hovedfokus de 3 første årene 100% eid av Energreen AS –Statoil –Energy Ventures –Grunnleggerne

6 difgen Zeropex AS Styreformann: Erik Thorsen (tidl. REC, Tomra) Hovedkontor i Sandnes Etablert i Norge, Storbritannia og USA

7 difgen Zeropex AS 11 ansatte, derav: 3 jobber med salg (USA, UK og Norge) 2 jobber i administrasjonen 6 jobber med teknologi, produktutvikling og prosjektgjennomføring.

8 difgen Zeropex AS Vi har 1 pilotanlegg som har vært i drift siden 2008 Vi har tilbud ute for ca 100 mill NOK Vår løsning er unik og er patentert i EU. Patentsøkt i USA

9 difgen TEKNOLOGI Kombinert turbin og generator

10 difgen Teknologi To tradisjonelle metoder for å redusere trykk: –Utslipp til atmosfære / åpent basseng –Omdanning til kinetisk energi ved hjelp av trykkreduksjonsventil

11 difgen Teknologi To tradisjonelle metoder for å redusere trykk: –Utslipp til atmosfære / åpent basseng –Omdanning til kinetisk energi ved hjelp av trykkreduksjonsventil Felles for begge metodene: Energien fra trykkfallet går tapt!

12 difgen Teknologi To tradisjonelle metoder for å redusere trykk: –Utslipp til atmosfære / åpent basseng –Omdanning til kinetisk energi ved hjelp av trykkreduksjonsventil Felles for begge metodene: Energien fra trykkfallet går tapt! En tredje metode er å styre trykket med en roterende barriere, som utnytter energien I trykkfallet til å produsere elektrisitet

13 difgen Teknologi

14 difgen Teknologi Trykk- reduksjon Trykk & lekkasje styring Energi produk- sjon Salgbar strøm Flow måling Manuell reduksjonsventil X Fjernstyrt reduksjonsventil XX difgen XXXXX

15 Teknologi Volumetrisk fortrengningsturbin - impellere utgjør en fysisk, roterende barriere mellom oppstrøms og nedstrøms væske. Et bestemt volum doseres gjennom turbinen for hver omdreining. Ved å øke lasten på turbinakslingen reduseres omdreiningshastigheten, og derved dannes det et differansetrykk. Ved dynamisk justering av generatorhastigheten styres væsketrykket nøyaktig. Lasten er en elektrisk generator som omdanner arbeid til elektrisitet. Impellere benyttet som barrierer kan funksjonsmessig sammenlignes med mekaniske transmisjoner

16 difgen Teknologi Volumetrisk fortrengningsturbin

17 difgen Teknologi Volumetrisk fortrengningsturbin

18 difgen Teknologi Trykkstyring & nett-tilslutning Settpunkt for ønsket trykk settes fra et overordnet styresystem. Trykk-kontrollsløyfe med hastighetsstyring justerer trykket dynamisk. Kobles til nettet på samme måte som f. eks. vindturbiner –Alltid innkoblet –Frekvensstyring omformer generatorens V/Hz til nettets V/Hz –Levert effekt styres av tilgjengelig trykk og flow Parallelle turbiner kan styres mot en nettforbindelse. To grid DC-bus DCS Control Press. Setpoint Speed ref.

19 difgen IVAR pilotanlegg - Norway Testet forskjellige versjoner siden våren 2008 Installert i ventilkammer i vannbehandlingsanlegg –7,3 bar trykk –Maks 7,3 bar differansetrykk –65 l/s –55 kW

20 difgen Teknologi Installasjonskrav Leveres med standard flens i begge ender –Enkel utbytting av trykkreduksjonsventil –Minimale krav til rettstrekk Trenger plass til generator ved siden eller over Difgen Enkel tilknytning til strømnettet

21 difgen Teknologi Installasjonskrav

22 difgen Forutsigbarhet I motstning til vind, sol, tidevann og bølger så leverer Difgen en forutsigbar energi –I en velkjent industriell prosess er overskuddsenergien kjent –I drikkevannsforsyningen vil energiproduksjonen korrespondere med energibehov & -pris

23 difgen

24 KOSTNADER OG LØNNSOMHET

25 difgen Kostnader og lønnsomhet Se på vår hjemmeside: Zeropex no Teknologi Kalkulator

26 difgen Kostnader og lønnsomhet Flow: 50 l/s Differansetrykk: 10 bar Strømpris: 0,85 Effekt: 36kW Årlig produksjon: 322 000 kWh Årlig verdi: 274 000 NOK

27 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler FlowDifftrykkEffektÅrlig produksjon l/sbarkWkWh 255980 000 251018161 000 251527242 000 252036322 000

28 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler FlowDifftrykkEffektÅrlig produksjon l/sbarkWkWh 50518161 000 501036322 000 501555483 000 502073644 000

29 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler FlowDifftrykkEffektÅrlig produksjon l/sbarkWkWh 100536322 000 1001073644 000 10015110967 000 100201461 289 000

30 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler Årlig produksjonStrømprisÅrlig verdi kWhøreNOK 161 0003556 000 322 00035113 000 483 00035169 000 644 00035226 000

31 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler Årlig produksjonStrømpris ogÅrlig verdi nettleie kWhøreNOK 161 00085137 000 322 00085274 000 483 00085411 000 644 00085548 000

32 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler Molde - Hindalsrøra FlowDifftrykkEffektÅrlig produksjon l/sbarkWkWh 130657502 723 35 øre/kW: 176 000 NOK/år 85 øre/kW: 427 000 NOK/år

33 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler Ulstein - Garsholhaugen FlowDifftrykkEffektÅrlig produksjon l/sbarkWkWh 251629256 000 35 øre/kW: 90 000 NOK/år 85 øre/kW: 219 000 NOK/år

34 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler Skodje FlowDifftrykkEffektÅrlig produksjon l/sbarkWkWh 521868603 000 35 øre/kW: 211 000 NOK/år 85 øre/kW: 513 000 NOK/år

35 difgen Kostnader og lønnsomhet Eksempler Volda FlowDifftrykkEffektÅrlig produksjon l/sbarkWkWh 332048425 000 35 øre/kW: 149 000 NOK/år 85 øre/kW: 362 000 NOK/år

36 difgen OPPSUMMERING

37 difgen Fordeler for vannverksbransjen Lønnsom investering - produksjon av elektrisk energi fra trykkfall Nøyaktig styring av oppstrøms/nedstrøms trykk – muliggjør trykkstyrings og lekkasjereduksjon Innebygget mengdemåler Reduserte miljøutslipp Utnytter eksisterende anlegg

38 difgen Ren energi Hvorfor kjøpe strøm når du kan produsere den selv??? www.zeropex.com


Laste ned ppt "Difgen Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google