Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Teknisk regelverk Vedlikehold Felles bestemmelser Magne Nordgård, Jernbaneverket Infrastruktur teknikk, Elkraft September 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Teknisk regelverk Vedlikehold Felles bestemmelser Magne Nordgård, Jernbaneverket Infrastruktur teknikk, Elkraft September 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Teknisk regelverk Vedlikehold Felles bestemmelser Magne Nordgård, Jernbaneverket Infrastruktur teknikk, Elkraft September 2003

2 2 Utforming av krav I hovedsak kvalitative og kvantitative funksjonskrav til delsystemer og komponenter. Kravene skal oppfattes som utløsende krav til når det må settes inn tiltak i anlegget. Krav til tiltakene eller utførelse av tiltakene der dette er naturlig og/eller nødvendig av hensyn til kvalitet og sikkerhet. Angir også i nødvendig grad krav til hvor raskt de avdekte mangler må utbedres. For spesielt viktige områder angis krav til operative tiltak som må settes i verk.

3 3 Utforming av krav (forts.) Forklarende tekst, lærebokstoff og kommentarer og nødvendige definisjoner er markert med grått. Plassert der det naturlig hører hjemme i regelverksteksten. Sikkerhetskrav (alltid ”skal”) er angitt spesielt, med i venstre marg.

4 4 Oppbygging av krav Utløsende krav; kvalitativt eller kvantitativt –Kan være grenseverdier for fysisk målbare størrelser Eventuelt supplert med forklarende tekst til kravet dersom dette ikke er åpenbart. Eventuelt krav til utførelse av kontroll/måling for å avdekke kravet Eventuelt krav til metode/tekniske løsninger for utbedring av krav OG til slutt eventuelt krav til hvor raskt feil må utbedres.

5 5 Felles liste over alle definisjoner. Ikke fagdelt. Samlet oversikt over forkortelser og symboler, delt pr. fag. Stort kapittel, men kun ett kapitel mot 8 ulike kapitler, med delvis samme innhold tidligere (24 kapitler dersom prosjektering og bygging regnes med) Ett sted med definisjoner = én definisjon for alle Kap. 3 Definisjoner, forkortelser og symboler


Laste ned ppt "1 Teknisk regelverk Vedlikehold Felles bestemmelser Magne Nordgård, Jernbaneverket Infrastruktur teknikk, Elkraft September 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google