Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROGRAM Renntidspunktene kan bli forandret, men ikke dagene og distansene. Mandag 16. mars: ankomst nasjoner Tirsdag 17. mars:uoffisiell trening Onsdag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROGRAM Renntidspunktene kan bli forandret, men ikke dagene og distansene. Mandag 16. mars: ankomst nasjoner Tirsdag 17. mars:uoffisiell trening Onsdag."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROGRAM Renntidspunktene kan bli forandret, men ikke dagene og distansene. Mandag 16. mars: ankomst nasjoner Tirsdag 17. mars:uoffisiell trening Onsdag 18. mars:offisiell trening Torsdag 19. mars:11.30: Sprint menn14.15: Sprint kvinner Fredag 20. mars:offisiell trening Lørdag 21. mars:12.30: Jaktstart menn14.15: Jaktstart kvinner Søndag 22. mars:13.15: Fellesstart menn15.15: Fellesstart kvinner Mandag 23. mars:avreise nasjoner charter Sibir World Cup Skiskyting Trondheim 2009

2 Rennteknisk Svein Hjorth Nasjoner VIP Sponsorer PublikumTransportArenaForpleining Markedsføring Salg Teknisk utrustning Presse Seremonier Kultur Styringskomite NSSF President NSSF Generalsekretær Leder BSSL Leder Trondhjems Trondheim Kommune Lokal stab Ingrid Lien Johnsen NSSF stab Wenche Engebretsen Orgleder Stig Strand World Cup Skiskyting Trondheim 2009 Rennsekretær Tim Gustavsson Tidtaking Rune Standal SIWI Vigdis Thingelstad Skyting Frode Hagen Ass ? Løyper Anstein Mykland Ass Ola Jølle Stadion Asbjørn Langen Ass ? Anti-doping Rennleder Svein Hjort Ass Vemund Jaren

3 Rennteknisk Oppgaver Arrangere WC-øvelsene skiskyting i henhold til det internasjonale reglementet. Gjennomføre arrangementet med høy kvalitet, god serviceinnstilling og med en best mulig stemning i forhold til deltakende løpere og støtteapparat. Krav Rennleder må ha IR sertifikat. Ass rennleder sertifiseres også (lokalt krav). Øvrige sertifiseringskrav framgår under de enkelte funksjoner. Rapportering Rennleder rapporterer til orgleder under forberedelsene. Under konkurransene er det jury/IBU som styrer. Anti-doping Oppgaver Finne egnede lokaler, få tak i løpere for IBU blodtester (kan være fra hotell f.eks), følge løpere som er plukket ut, samarbeid med IBU og evnt anti-doping Norge. Krav Leder medisinsk bakgrunn (lege, sykepleier). Personell må beherske engelsk og bør beherske tysk. Stadion Oppgaver utarbeide stadionkart, tilrettelegging / rigging av konkurranseområdet (innenfor gjerdet) unntatt skytebanen, operativt ansvar nasjons- og smøreboder, skimerking, våpenkontroll, garderobe (ta imot og sortere løpertøy ved start og levere tilbake etter innkomst), tilrettelegging og oppheng av reklame i samarbeid med APX. Krav Ingen formelle. Fordel med noe tysktalende i tillegg til engelsk. Navn / antall Nasjonsboder: Erling Vaagan Løyper Oppgaver Utarbeide og kvalitetssikre traseer, preparering inkl spesielle tiltak som salting, skilting i henhold til IBU standard, løypevakter, scooterberedskap, glitestområde, sperringer, assistanse TV-produksjon, sikkerhetstiltak for løpere. Krav Løypesjef må ha IR sertifikat. Ass løypesjef bør ha tilsvarende (lokalt). Personell må beherske engelsk og bør beherske tysk. Navn / antall Skyting Oppgaver Standard for skytebane / standplass under konkurransene, ansvar for tilrettelegging før arrangement: perfekt standplasspreparering, funksjonsansvar skiver funksjontest all kabling. Kollen organiserer med 3 skiver pr team, og legger også strafferundekontroll under skyting. Det betyr ca 50 stk pr dag. Krav Skytesjef må ha IR sertifikat. Ass skytesjef skal ta IR sertifikat (internt krav). Ledende personell må beherske engelsk og tysk. Tidtaking Oppgaver Tilrettelegging, support og koordinering mot SIWI Data, start og målgang, kjøring av backup tid og kontroller, styre resultattavle, info til speaker, service TV/radio produksjon, riktige resultater Krav Ingen formelle. Engelsk og tysk/italiensk hos noen. Navn SIWI kontakt: Vigdis Thingelstad Rennsekretær / Rennkontor Oppgaver Drifte rennkontor, påmeldinger, startlister, resultatlister, organisering lagledermøter, organisering jurymøter. Produsere og skaffe informasjon til riktig tid. Krav Rennsekretær må ha IR sertifikat. Personell må beherske engelsk og bør beherske tysk. Navn Ingrid H Anmarkrud Cathrine Kullebund 2 - 3 Trondheim

4 Nasjoner Oppgaver Koordinere informasjon til/fra nasjoners tropper, fungere som tolker ved behov, få løpere til seiersintervju og premieutdelinger, delta på premieutdelinger, infoskranke på hotellene, guiding, bestille transport etc. Drifte Teams Kafé, som er løpernes og trenernes fristed i arenaen. Der skal de kontinuerlig ha fri tilgang til PC/Internet, frisk frukt, drikke og mat. Den skal også utrustes med TV-skjermer. Mat og drikke bestilles fra Forpleining. Krav Serviceinnstilling, fleksibilitet, samarbeid, språk (engelsk, tysk, fransk, russisk og andre må være representert i korpset). Skape trivsel. VIP og Sponsorer Oppgaver Planlegge VIP-program i god tid. Ca 200 stk er i utgangspunktet i VIP-kategorien som skal ha alt gratis. Gjennomføre service, arrangement, bevertning av VIP. Både i arena og eventuelt utenom, sightseeing, kveldsarrangement etc. Servering i VIP-telt ligger under denne funksjonen, mat avtales med Forpleining. Tilsvarende oppgaver i forhold til sponsorprogram, opplegg utformes sammen med Markedsføring og Salg. Krav Serviceinnstilling, fleksibilitet, samarbeid, språk (engelsk, noen tysk). Skape trivsel. Forpleining Oppgaver Levere mat, frukt, drikke til de som skal ha det. Baseres på forhåndsbestilling av volum, men må ta høyde for ekstra. Kunder er Publikum, Presse, Nasjoner (Teams Kafé), VIP og Sponsorer, Nasjonsboder. Planlegger selv og gjennomfører servering til funksjonærer. Har også ansvar for dialog med hotellene om mat, på forhånd og ved avvik underveis. Krav God på mat, service, leveringsdyktig. Forhåndsavtale med de ulike kundene om mat hentes eller bringes. Presse Mål Skape gode og effektive arbeidsforhold for media under arrangementet. Yte service av høy kvalitet og dermed bidra til mest mulig positivt inntrykk og omtale. Oppgaver Planlegging, rigging og drift av pressesenter og presse- og fototribuner/-områder. Service i kommentatorbokser, nødvendig service fotografer. Pressemeldinger og pressekonferanser, informasjon. Pressemottakelse. Krav God innsikt i mediafolks arbeidssituasjon. Gode språkkunnskaper. Serviceinnstilt og fleksibel. Løsningsorientert. Seremonier og kultur Oppgaver Planlegging og gjennomføring av blomsterseremonier, premieutdelinger, sosiale arrangement. Viktig med utarbeidelse av detaljerte program og gjennomgang med speakerne om manus og timing. Vurder kulturarrangement i samarbeid med Trondheim Kommune. Hvordan skape folkefest på en premieutdeling på Torget? Krav Eksakt på tid. Godt samarbeid med Presse og Nasjoner for å få løperne på plass i rett tid til seremonier og kongetreff. Markedsføring og salg Oppgaver Salg av billetter, bedrifts / VIP - pakker, effekter, annonser til WC-avis og / eller program, sponsorpakker innenfor de rammene som eksisterer. Markedsføre arrangementet gjennom spesifikke tiltak med mål å fylle Granåsen alle dager. Ekstra tiltak som skoleklasser for å fylle opp torsdag (evt seksjon Publikum). Produsere PR- materiell som f.eks WC-avis, program, plakater, små foldere. Krav Tett dialog med NSSF. Selgere. Publikum Oppgaver Tiltak for å få publikum til anlegget. Drifte alt salg og servering i publikumsområdet (kiosker, telt). Drifte toaletter. Dekke informasjonsbehov. Sørge for at publikum trives i anlegget. Skape stemning utover det som kommer av speaker - prestasjoner - sol osv. Krav Kreativitet Transport Oppgaver Transport av alle løpere og andre akkrediterte. Transport av publikum (busselskap). Uplanlagt varetransport hvis kapasitet. Krav God organisering, punktlighet og smidighet. Navn / antall Kollen benytter ca 35 velkvalifiserte sjåfører, og en bilpark på 15 - 20 biler av typene personbil, stasjonsvogn, minibuss, varebil. Buss ved større oppdrag.

5 Arenaproduksjon Oppgaver Speakertjeneste, publikumsoppvarming, storskjermstyring, helhetlig produksjon Krav Flerspråklige speakere. Arena - Trafikk og parkering Oppgaver Planlegge og plassere ut nødvendige sperringer i området i samarbeid med politiet. Brøyting og strøing i samarbeid med Trondheim Kommune. Få alle biler plassert på rett sted til rett tid, både akkrediterte biler og biler/busser med publikum. Samarbeid med Transport om å finne egnede parkeringsareal med skytteltransport av publikum. Krav God organisering. Arena - Sikkerhet og adgangskontroll Oppgaver Vakthold, tribunedirigering, sone adgangskontroll, billettkontroll. Krav Årvåkenhet, myndighet, smidighet, vennlighet. Stab - Akkreditering Oppgaver Utarbeide akkrediteringsnivå og planlegge soner i samarbeid med Arena. Gjennomføre akkrediteringsprosessen i samarbeid med IBU og NSSF. Bemanne akkrediteringskontor, og informere andre enheter om akkrediteringssystemet. Krav Må snakke engelsk og bør beherske tysk i tillegg. Teknisk utrustning Oppgaver Utarbeide oversikt på behov for datautstyr (PC, skrivere, datanettverk), strømforsyning, nødaggregat - avbruddssikring, kabling mot start - målgang - skytebane, stadion / arenalyd, TV-skjermer. Samarbeid med WC langrenn og de fleste funksjoner i egen organisasjon. Realisere og drifte under arrangementet. Krav Teknisk (data, tele, el). Samarbeid og service. Arena Oppgaver Planlegge bruk av alle areal i Granåsen inkl Sivilforsvarsleir, unntatt stadion, skytebane, løyper og parkeringsplass. Arenakartet viser plassering av sperringer, soneinndelinger, salgsboder og andre boder, telt, toaletter, tribuneorganisering, sanitet, storskjerm etc. Ansvar for å realisere arenaplanen gjennom anskaffelse, rigging og nedrigging. Direkte ansvar for sanitet og samband, trafikk og parkering, sikkerhet og adgangskontroll. koordineringsansvar mot mange øvrige funksjoner. Krav Må samarbeide tett med mange andre grupper både i planlegging og gjennomføring, også WC langrenn.


Laste ned ppt "PROGRAM Renntidspunktene kan bli forandret, men ikke dagene og distansene. Mandag 16. mars: ankomst nasjoner Tirsdag 17. mars:uoffisiell trening Onsdag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google