Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Automatisert overvåking av labilt kobber med spesiell fokus på akvakultur med gjenbruk av vann ATMS600.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Automatisert overvåking av labilt kobber med spesiell fokus på akvakultur med gjenbruk av vann ATMS600."— Utskrift av presentasjonen:

1 Automatisert overvåking av labilt kobber med spesiell fokus på akvakultur med gjenbruk av vann ATMS600

2 Kobber og andre tungmetaller kan overvåkes enten ved å sende inn prøver til et laboratorium, eller å foreta målinger automatisk og kontinuerlig på stedet. Fordelene ved å bruke automatiske målinger er helt klare. Gjennom forskning i analytisk kjemi ved NTNU er det utviklet metoder for automatisk overvåking av tungmetaller i vann og dette er patentert internasjonalt. Firmaet SensAqua AS i Trondheim og Oppdal står for den kommersielle delen av denne virksomheten. Som det fremgår nedenfor har vi utviklet en metode for overvåking av kobber. En forsøksstasjon er satt opp ved Nofima AS i Sunndalsøra, denne fungerer tilfredsstillende i en prøveperiode på ca syv uker.

3 Styringssystem og analysekammer Softwareprogrammet POS for oppsett av styringsrutiner og datapresentasjon (inkl kommunikasjon med systemet over internett) Pumpe for dosering av elektrolyttløsning (1 M HCl som fortynnes til 0.01 M i prøven) HCl (1 M) reservoar, Forbruk; ca 1 liter til ca 3 mnd analyse ved en analyse per time i kontinuerlig drift Målesystemet

4 Arbeidselektrode, gullbasert som er spesielt beregnet for bestemmelse av lavere konsentrasjoner av kobber Motelektrode av platina for bruk i elektrolysekretsen Sølv/Sølvklorid referanseelektrode for referansekrets Analysekammer; prøve + HCl (0,01 M) Sensorsystemet

5 Voltammogram (systemrespons) for prøve med og uten tilsats av 5  g/l Cu 2+ Enkeltkurver med og uten kobbertilsetning

6 Langtidsmålinger av kobber Resultater fra målingene over tid

7 KONKLUSJON Ut fra resultatene i testperioden ser man at kobberkonsentrasjonen i vannet kan følges kontinuerlig med tilfredsstillende resultat. Det var et strømbrudd noen dager i perioden der vi mistet resultatene, men vi ser at dette avbruddet ikke ga problemer for de videre målingene. Vi vil anta at målingene kan gå kontinuerlig i minst en måned mellom hver gang tilsyn er nødvendig. Vi testet også med sammenligning med tilsetning av standard kobberløsning, dette var tilfredsstillende. Metoden er spesielt utviklet for kobber, men andre metaller kan også overvåkes.


Laste ned ppt "Automatisert overvåking av labilt kobber med spesiell fokus på akvakultur med gjenbruk av vann ATMS600."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google