Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et ressurs og kultursenter for Hole Kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et ressurs og kultursenter for Hole Kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et ressurs og kultursenter for Hole Kommune
SUNDVOLLEN SKOLE Et ressurs og kultursenter for Hole Kommune Gruppe 1; Leder; Sidsel Ramen Sekr; Anne Merethe Groseth Linda Nilsson Frode Løset Ola Dønnem Jorunn Bockmann Dag Olav Teigland Lars Winther Anne-Gry Sawkins

2 SUNDVOLLEN SKOLE - EN FUNKSJONELL OG FLEKSIBEL SKOLE
TRYGGHET, TRIVSEL, TOLERANSE, GLEDE - EN FUNKSJONELL OG FLEKSIBEL SKOLE Stikkord for bygget er; Oppløftende, innbydende, lekende, utfordrende, eventyrskolen. Holdbare materialer, naturstein, glass. Godt lys. ENØK - alternative energikilder. God inneluft. Ta hensyn til plassering i terrenget og bruk av sted-egne materialer. Materialer tilpasset allergikere Tilpasset handikappede, hørsels- og synshemmede. 1-7 skole bygges i ett byggetrinn.

3 Mediatek Kjøkken Aula Flerbrukshall/ gym Område m/ spesialrom
Undervisnings- fløy 4. trinn Undervisnings- fløy 3. trinn Undervisnings- fløy 5. trinn Adm./arb.rom lærere vaktmester Område m/ spesialrom Undervisnings- fløy 2. trinn Undervisnings- fløy 6. trinn Mediatek Kjøkken Undervisnings- fløy 1. trinn Undervisnings- fløy 7. trinn Aula Flerbrukshall/ gym Blått område/fellesområde/kveldsbruk Gult område/avstengt undervisning

4 Aula Skolens sentrum Hovedinngang SFO Utstillingsrom/galleri
Konsertsal Barne og ungdomsklubb Teater/dans/drama Festsal Auditorium Filmklubb Møtested, peis, sittegrupper Hovedinngang

5 Kjøkken Skolekjøkken Eldre Kafè Barne og ungdomsklubb SFO Kafèdrift
Kantine Skolekjøkken

6 Mediatek Bibliotek Kommunikasjon Lyd Kurs Trådløst nettverk
ute og inne Lesesal/stille rom Datarom Bibliotek

7 FLERBRUKSHALL/GYM Denne er høyt prioritert.
Håndball Dans Tennis Turn Volleyball Basketball Klatrevegg Karate/kampsport Aerobic Eldre-trim Friidrett Fotball Korps-, konsertsal Bordtennis FLERBRUKSHALL/GYM Denne er høyt prioritert. Hole kommune har utarbeidet en satsningsplan for barn og unge og dette er en flott anledning til å vise handling. En flerbrukshall vil bedre forholdene for gym på skolen Barn/unge kan gå/sykle til fritidsaktiviteter i stedet for å bli kjørt - som i dag! Beliggenheten vil gjøre hallen tilgjengelig med gang og sykkelveier fra Elstangen, Sundvollen, Kroksund, Vik og Steinsåsen + større barn fra Neslandet. Tilby flere typer idretter og gi bedre treningsforhold for barn/unge og voksne Må kunne deles så flere kan benytte den samtidig. Kommunens ”storsal” for kulturelle arrangementer, sceneløsning Privat drevet treningssenter i tilknytning til hallen. Dette vil bli et positivt samlingspunkt for hele kommunen. Svømmehall er også dypt ønsket av Hole Kommunes befolkning. Vi oppfordrer til et samarbeid med Ringerike kommune for å realisere dette. Foreslår å legge dette til Hole hvor vi har fjorden som alternativ energikilde og man får en fantastisk kombinasjon av sommer/vinter/vannaktiviteter. Elstangen - med nærheten til fjorden - er en god plassering!

8 Område med spesialrom Et område som oppfordrer til kreativitet for alle klassetrinn, SFO og på kveldstid. Fleksible veggløsninger tilrettelagt for små og store grupper. Skal dekke behov og utstyr til følgende aktiviteter; Musikk/band-rom/korps Kunst og håndverk (Sløyd/Keramikk/Håndarbeid) - kan vi eventuelt tilrettelegge for noe av dette ute? ”Mekke-krok” Forske/eksperimentere Alternativ læring

9 Undervisningsfløyer Alle klassetrinn har egne innganger med grovgarderober v/inngangen og skiftegarderobe m/egne toaletter Skitne og rene ”soner” - så man får et rent og godt innemiljø. Fleksible rom med vegger som kan flyttes for å dekke behov for store og små grupper. Unngå korridorer så langt det lar seg gjøre. Lokalene til 1-3 klasse legges til rette slik at de kan brukes av SFO. Godt lys og god luft Få ting inn i skap - for å lette renhold og gi godt innemiljø. Datautstyr i hvert klasserom. Gode arbeidsplasser for lærerne.

10 UTEMILJØ Skal fremme aktivitet, læring, trivsel og kreativitet.
Før man planlegger i detalj utemiljøet, skal man engasjere landskapsarkitekt for å planlegge dette. Fokus på adkomst gangvei, bilvei og buss Bruke kvalitetene i nærområdet som Kleiva, Krokskogen, fjorden, geologien, idrettslag, friluft, fisk, historien, kulturlandskap, eventyr, berget det blå. Uteområdet skal være oversiktlig for å forebygge mobbing.

11 Natur Tilgang på urørt natur, bekk på skoleområdet Klatretrær
Drivhus/kjøkkenhage/urtehage Natursti/kultursti/orientering Lavvo/gapahuk/bålplass

12 Anlegg/ Aktiviteter ”Øyer” med utendørs lekekasser m/uteleker
Bord/stoler/ Sittegrupper ute Sandkasser/Lekestuer Sykkelbane/ Cross-sykkel bane Lysløype planlagt i komb. med gang og sykkelvei Anlegg/ Aktiviteter Lekeapparater, Klatre-/huskestativ Skate-rampe Ski lekeanlegg, Akebakke/Hopp Klatrevegg i terrenget Ballvegg Hinderløype/Aktivitetsløype Overbygg Bruk av overskuddsmasse til amfi Fotball-, håndball-, basketball bane (Isflate)

13 Adkomst Planlegge for situasjon når hovedveien blir endret
Vurdere innkjørsel på vei med hensyn på sikkerhet og trafikkbelastning Adkomst Sykkelparkering Rundkjøring for av/på stigning Ha minst mulig asfalterte flater Lysløype til Elstangen kombinert med gang-/sykkelvei Parkeringsplass i utkanten

14 LYKKE TIL


Laste ned ppt "Et ressurs og kultursenter for Hole Kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google