Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge – hvem er det ? Innovasjon - hva er det ? v/Anne Britt Bjørdal, ass.direktør Innovasjon Norge Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge – hvem er det ? Innovasjon - hva er det ? v/Anne Britt Bjørdal, ass.direktør Innovasjon Norge Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge – hvem er det ? Innovasjon - hva er det ? v/Anne Britt Bjørdal, ass.direktør Innovasjon Norge Agder

2 Vi gir lokale ideer globale muligheter

3 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter

4 Profilering 24 basistjenester for økt innovasjon 4 Finansiering (8) Rådgivning (7) Profilering (3) Nettverk (3) Kompetanse (3)

5 Bevilgninger fra 2008 til 2013 IN Agder

6 Hovedtallene for Agder (30 kommuner) viser bevilgninger på 1,9 milliarder i perioden 1/1-2008 til 20/11-2013: Samlede bevilgninger på Agder i periodenKr 1.901.223.551 Antall innvilgede saker på Agder2.158 saker Bevilgninger til Listerregionen i periodenKr 391.906.075 Antall saker i Listerregionen429 saker Listerregionens befolkningsandel på Agder12,4 % Listerregionens andel av samlede bevilgninger20,6 %

7 Bevilgninger fordelt på kommuner 7 KommuneBevilget beløpAntall saker Farsund120 630 000110 Flekkefjord45 354 95070 Hægebostad50 308 00055 Kvinesdal75 432 00085 Lyngdal41 676 62549 Sirdal58 504 50060 SUM Lister391 906 075429

8 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling i norsk næringsliv Rettighet (Skattelovens § 16-40) Skattepliktige til Norge kan søke Behøver ikke å være i skatteposisjon For alle næringer og selskapsformer Bedriften velger tema for prosjektet

9 Både forskning og utvikling Målrettet og avgrenset Ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess Ny kunnskap eller nye ferdigheter Nytte for bedriften

10 Økonomi Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 %

11 11 Entreprenørskap er en risikosport 1 av 3 nyetablerte bedrifter lever etter 5 år Få av dem blir vekstbedrifter Innovasjon Norge kan dele risikoen med deg og hjelpe deg til en raskere og bedre markedsintroduksjon !

12 Problem/løsningLøsning/forr.modellSkalering/vekst 123 ETABLERERTILSKUDD FASE 1 Markedsavklaring ETABLERERTILSKUDD FASE 2 Kommersialisering

13 Problem/løsningLøsning/forr.modell Skalering/vekst Testing og videreutvikling foregår spesielt i de 2 første fasene 1 2 3

14 Hvor i prosessen er du?Gründeren har en forretningsidé og definert eller utviklet en mulig løsning Hva er målet med denne fasen? Få testet ut realismen i forretningsidéen i markedet Utviklingsoppgaver er primært knyttet til kundebehov/løsning Hva er våre kriterier for å gi tilskudd? Tydelige vekstambisjoner. Kan sannsynliggjøre nyhetsverdien i idéen/løsningen. Kan beskrive segment, kundebehov og tilgjengelige ressurser for å dekke dette behovet. Hvor mye kan vi støtte?Kr. 50 -150 000 (inntil 100%) FASE 1 Markedsavklaring

15 Hvor i prosessen er du?Gründeren har fått bekreftet en positiv respons og betalingsvilje fra potensielle kunder Hva er målet med denne fasen? Få på plass rett forretningsmodell + kommersialisering Utviklingsoppgaver er knyttet til aktiviteter for raskt å kunne vokse Hva er våre kriterier for å gi tilskudd? Tydelige vekstambisjoner. Kan dokumentere nyhetsverdi og markedspotensial. Kan beskrive aktiviteter for å få på plass og kommersialisere løsningen og forretningsmodellen. Hvor mye kan vi støtte?Inntil kr. 800 000 (50 - 75%) FASE 2 Kommersialisering

16 Hva er det aller viktigste vi ser etter ? 16 For begge fasene legger vi vekt på at: Idéen/løsningen representerer noe VESENTLIG NYTT i det markedet du skal inn i og har et markedspotensial. Bedriften har ambisjoner om å VOKSE utover et «levebrødsforetak».

17 NYHETSVERDI Er verdiløftet unikt og differensiert? NYHETSVERDI Er verdiløftet unikt og differensiert? MARKEDS- POTENSIAL Når du frem til kundene dine? MARKEDS- POTENSIAL Når du frem til kundene dine? MARKEDS- POTENSIAL Kjenner du kundene dine og kundenes behov? MARKEDS- POTENSIAL Kjenner du kundene dine og kundenes behov? GJENNOM- FØRINGSEVNE + VERDISKAPING Har du ressurser til å levere verdiløftet? GJENNOM- FØRINGSEVNE + VERDISKAPING Har du ressurser til å levere verdiløftet? GJENNOM- FØRINGSEVNE Hvilke aktiviteter må du utføre? GJENNOM- FØRINGSEVNE Hvilke aktiviteter må du utføre? VERDISKAPING i NORGE Hvilke partnere har du? VERDISKAPING i NORGE Hvilke partnere har du? Hva vil det koste deg å drive forretnings- modellen? Hvor mye og hvordan er kundene dine villige til å betale for å få dekket dette behovet? Hvordan gjør vi vurderingene? GJENNOM- FØRINGSEVNE Har du partnere som leverer kjerneaktiviteter eller ressurser? GJENNOM- FØRINGSEVNE Har du partnere som leverer kjerneaktiviteter eller ressurser? MARKEDS- POTENSIAL Hvordan bygger du relasjon til kundene? MARKEDS- POTENSIAL Hvordan bygger du relasjon til kundene?

18 Agderkontoret er der for deg – ta kontakt. agder@innovasjonnorge.no


Laste ned ppt "Innovasjon Norge – hvem er det ? Innovasjon - hva er det ? v/Anne Britt Bjørdal, ass.direktør Innovasjon Norge Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google