Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Samling II: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning Konkrete eksempler på hvordan det jobbes med IKT i undervisning ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Samling II: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning Konkrete eksempler på hvordan det jobbes med IKT i undervisning ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Samling II: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning Konkrete eksempler på hvordan det jobbes med IKT i undervisning ved LUI, HiO? Allmennlærerutdanninga som eksempel IKT-seksjonen, Vibeke Bjarnø Matematikkseksjonen, Bjørn Smestad

2 Valgte eksempler – IKT-undervising og veiledning som forberedelse til tre hjemmeeksamener l KRL/IKT: Fagdidaktisk oppgave l Matematikk/IKT: Formeleditor og tegneverktøy l Norsk/IKT: Skrivemapper m/responsskriving

3 KRL/IKT: Fagdidaktisk oppgave l Opplegg: http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/kompendium/alu/2aar/pres entasjonsverktoy/ http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/kompendium/alu/2aar/pres entasjonsverktoy/ l To oppgavevarianter med mer eller mindre IKT: 1. Fagdidaktisk oppgave med fokus på fagdidaktisk drøfting Den tekstlige delen av oppgavebesvarelsen bør omfatte 7 - 8 sider. I tillegg skal også en digital læringsressurs for bruk i praksisperioden inngå i oppgaven. Denne ressursen skal være en enkel nettside eller en annen type digital presentasjon som skal publiseres på nett. For nærmere informasjon om denne varianten, se skrivet ”Fagdidaktisk oppgave med fokus på didaktisk drøfting”. 2. Fagdidaktisk oppgave med fokus på utvikling og bruk av et digitalt læremiddel. Læremidlet og tilhørende læringsressurser publiseres på praksisskolens læringsmiljøsystem (vanligvis: Fronter eller It’s learning). Hensikten med læremidlet og aktuelle bruksmåter skal fremstilles skriftlig, ca. 3-4 sider. For nærmere informasjon om denne varianten, se skrivet ”Fagdidaktisk oppgave med fokus på digitalt læremiddel”.

4 Oppleggets deler l Introduksjonsforelesning l Ferdighetsorientert på datarom 1 l Presentasjonsverktøy, utvikle multimodale tekster (bilde, lyd, tekst) – PhotoStory, Audacity, digital læringsressurs i et LMS (presentasjonssider, prøver, læringssti i Fronter) l Temaforelesning: Norsk/IKT – Nettsider som sjanger l Ulike sjangere på nett, hypertekststrukturer kobla til læringsteorier m.m. l Ferdighetsorientert på datarom II l Videregående nettsider (hatt nettsider også 1 år) l Veiledning + Sensur + Uttesting på praksisskolene

5 Erfaringer fra KRL-lærerne l Flertallet veldig positive – synes studentene fikk mye ut av arbeidet med med både KRL- og IKT-biten l Mindretallet – for mye fokus på IKT, for lite på KRL Erfaringer fra IKT-lærerne l Svært positive – bruk av digitale verktøy inn i en meningsfull kontekst l Vurdering av kvalitet (IKT i en didaktisk setting) l Ikke så mye som andre opplegg hvor kun kvantitet vurderes (avkryssning for at operative IKT-krav er på plass i en besvarelse) l Selve opplegget litt for mye “hands-on” Studentevalueringer l Lært masse, jobba mye, føltes nyttig, fikk jobba kreativt l Studentgrupper med begge oppgavevarianter utvikler omfattende digitale læringsressurser

6 Høgskolen i Oslo Matematikk/IKT: Formeleditor og tegneverktøy

7 ”Matrisa”

8 ”På sparket” Mail internt i IKT-seksjonen 5/11-03 ”For det første lurte Bjørn på om vi ikke skulle gjøre som i fjor med hensyn til tallæreoppgaven og bruk av tekstbehandling. Det er vi så klart enig i. Den går i desember. Det som blir viktig nå er å få IKT-kravene inn i matte-oppgaveteksten (noe vi ikke fikk til i fjor). Det er vi enige om alle sammen. Da setter vi opp labber hvor studentene kan lære å bruk formeleditoren.” ”Så da foreslår jeg følgende: Du tar kontakt med Bjørn/Helga for å utforme teksten til matteoppgaven (slik som på eget ark i fjor) og setter opp labber for veiledning i bruk av formeleditor. Det bør kanskje lages øvingsoppgaver eller holder det med det de skal gjøre i matte?” (Redigert litt språklig)

9 Mail fra Bjørn samme dag: ” Bare et lite tillegg: Hvis studentene kunne få IT- kravene (og mulighet til å forberede seg på dem - for eksempel ved å sette seg inn i formeleditoren) en stund før de får matteoppgaven, så vil de kunne jobbe i fred og ro med det. Så kan de den 9. desember få matteoppgaven med IT-kravene inkludert (så alt er samlet på ett sted). Dermed blir studentene motivert for å arbeide med formeleditoren og sånt før oppgaven deles ut, og de får dermed konsentrert seg litt mer om matematikken i den knappe uka de har selve oppgaven.”

10 ”Hei alle sammen! Nå nærmer det seg matteeksamenen i desember. Det er planlagt å gi dere et nettbasert undervisningsopplegg, samt veiledning på datalab. Jeg skal prøve å legge ut opplegget onsdag 26.11. Gå til timeplanen for å finn ut når du kan få veiledningstilbud i \"Formeleditor og tegneverktøy - forberedelser til matteeksamen\": http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/alu.htm http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/alu.htm ”

11 Matrise for A05-kullet

12 Opplegget høsten 2006 l Matematikkeksamensoppgaven Matematikkeksamensoppgaven l Undervisningsopplegget Undervisningsopplegget l Øvinger Øvinger

13

14 Norsk/IKT: Skrivemapper m/responsskriving l Digital mappevurdering –Arbeidsmappe –Innleveringsmappe for delarbeider –Vurderingsmappe –Studentene lager alle mapper og tilpasser –Bruker digitale verktøy for lærer- og medstudentrespons l Skrivemapper – alle tekster på nynorsk l [Opplegg mapper | Responsskriving]Opplegg mapper Responsskriving

15 Nytt fra studieåret 2008/2009 l Mye mindre ”hands-on” opplegg l Inn med pensumbok l Større fokus på didaktikk i IKT- undervisning og veiledning l Klarer ikke helt å følge opp fokusskiftet i vurderinger –Stadig for mye av enkle IKT-krav på obligatoriske oppgaver og eksamner


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Samling II: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning Konkrete eksempler på hvordan det jobbes med IKT i undervisning ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google