Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 AV MAGNUS E. MARSDAL SENTER FOR POLITISK ANALYSE/ FORLAGET MANIFEST Bestill bøker i dag! 1 eks:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 AV MAGNUS E. MARSDAL SENTER FOR POLITISK ANALYSE/ FORLAGET MANIFEST Bestill bøker i dag! 1 eks:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 AV MAGNUS E. MARSDAL SENTER FOR POLITISK ANALYSE/ FORLAGET MANIFEST Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til post@manifest.no www.manifest.no Renholdsoperat ør Anita Bråten (42) krever trygg tjenestepensjon MYE Å MISTE Offentlig sektors pensjon, tariffoppgjøret 2009

2 MYE Å MISTE Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 AV MAGNUS E. MARSDAL SENTER FOR POLITISK ANALYSE/ FORLAGET MANIFEST Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til post@manifest.no www.manifest.no

3 Pensjonsreformen Jens Stoltenberg satte ned kommisjon i 2001 Per Kristian Foss la fram reformforslag i 2004 Stortingets Pensjonsforlik like før valget 2005 Mer konkrete vedtak fra Stortinget i 2007 AFP i privat sektor ble endret våren 2008 Slaget om offentlig sektor står våren 2009 Reformen skulle i sving 2010, utsatt til 2011

4 Ulike yrkers levealder Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå) LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.»

5 Det nye systemet 142.000 209.000 309.000 Eksempel på årlig Folketrygd+AFP ved ulike avgangsaldre (tjenestepensjon ikke med) Lønnsnivå: 300.000 kr Opptjening: 43 år ved fylte 67

6 Jens: «rettferdig» «En reform som er både rettferdig, kvinnevennlig og økonomisk ansvarlig» «En pensjonsmodell som er mer rettferdig enn dagens» «Et historisk forlik som sikrer oss et sosialt rettferdig pensjonssystem» Statsminister Stoltenberg om pensjonsreformen.

7 Hva er rettferdighet? Norsk riksmålsordbok: Når «straff, belønning el. goder tildeles upartisk, efter fortjeneste» Norsk ordbok: «Riktig etter lov og moral idet det tas tilbørlig hensyn til alle sider av saken»

8 Hva er rettferdighet? LO argumenterer for det rettferdige i å innføre folketrygd (1945): «Det som skjer i virkeligheten er at staten disponerer over en større del av nasjonalinntekten enn før og bruker den til fordel for det arbeidende folk».

9 Hva er rettferdighet? Sosialminister Gudmund Harlem til LO- kongressen i 1957: «Lønnsmottakerne har behov for høyere trygdeytelser enn de som driver selvstendig erverv … [som ofte har] muligheter for større biinntekter etter at de har fylt 70 år»

10 En ny rettferdighet «Nær sammenheng mellom premieinnbetaling og pensjon» (Pensjonskommisjonen) «Et tydelig individuelt eierskap til opptjente pensjonsrettigheter» (Pensjonskommisjonen) Hver og en skal nå tjene opp individuell pensjonsbeholdning («alle år teller») Også AFP tjenes opp som individuell pensjonsbeholdning

11 Avgang ved 62 år

12 Avgang ved 70 år

13 Ny rettferdighet i AFP Fafo-forsker Tove Midtsundstad om resultatet våren 2008: «AFP endrer karakter fra å være en solidarisk ordning for dem som hadde behov for å gå av som 62-åringer til å bli et belønningssystem for å stå lenge i jobb». Den nye «AFP» gir økte forskjeller fordi pengene går til alle – mer pensjon jo senere du går av. Tove Midtsundstad: «Taperne vil være de som er reelle slitere, som har behov for å gå av som 62-åring».

14 Har vi råd? 2002 213.000 kr etter skatt 2050 426.000 kr etter skatt 402.000 kr etter skatt

15 Offentlig sektors pensjonsordninger Bruttogarantien: Minst 2/3 av sluttlønn i pensjon. 30 års opptjeningstid (fulltid), ikke 40 år. Ved AFP slår bruttogarantien inn ved fylte 65 år. Egne pensjonskasser ved siden av Folketrygden. Ansatte betaler inn en andel av lønn. Pensjon er en del av lønnsvilkårene.

16 Stridstema våren 2009 Viktig formulering i Stortingets pensjonsforlik: «Tjenestepensjon tilsvarende 2/3 av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres». Men hvordan? Hva skjer med opptjeningstiden, som i dag er 30 år? Hva skjer med tidligpensjon (AFP) – store tap? Fjernes retten til å løftes av offentlig sektors pensjonskasse til 2/3 av sluttlønn ved fylte 65 år?

17 MYE Å MISTE Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 AV MAGNUS E. MARSDAL SENTER FOR POLITISK ANALYSE/ FORLAGET MANIFEST Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til post@manifest.no www.manifest.no


Laste ned ppt "Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 AV MAGNUS E. MARSDAL SENTER FOR POLITISK ANALYSE/ FORLAGET MANIFEST Bestill bøker i dag! 1 eks:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google