Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Joh 14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Joh 14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Luk 19,10 For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.
Joh 14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg. Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.

2 Fil 2,5-7 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus
Fil 2,5-7 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. 6 Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, 7 men Han uttømte Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet.

3 Jes 59,2 Men det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult Hans åsyn for dere, så Han ikke hører. Hebr 4,15 For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd.

4 1 Pet 1,18-19 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, 19 men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. Rom 5,8 Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

5 1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.
Rom 6,23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

6 Hebr 2,9 Men vi ser Jesus, Han som ble gjort lite ringere enn englene, for at Han skulle lide døden, kronet med herlighet og ære, for at Han, ved Guds nåde, skulle smake døden for alle. Jes 53,6 Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på Ham.

7 1 Kor 15,3-4 For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, 4 og at Han ble begravet, og at Han stod opp igjen på den tredje dag etter Skriftene, 1 Kor 15,17-18 Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. 18 Da er også de som er sovnet inn i Kristus, gått fortapt. Joh 14,19 Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg. For Jeg lever, og dere skal leve.

8 Joh 20,17 Jesus sier til henne: "Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til Min Far. Men gå til Mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til Min Far og deres Far, og til Min Gud og deres Gud." Hebr 8,1-2 Dette er hovedsaken i det vi sier her: Vi har en slik Yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene, 2 en Prest i helligdommen og i det sanne tabernaklet som Herren har reist, og ikke et menneske.

9 Hebr 9,28 slik ble Kristus ofret én gang for å bære manges synder
Hebr 9,28 slik ble Kristus ofret én gang for å bære manges synder. For dem som venter på Ham med iver, skal Han vise seg for andre gang, uten å bære synd, til frelse. Åp 6,10 Og de ropte med høy røst og sa: "Hvor lenge, Herre, Du Hellige og Sannferdige, vil Du vente før Du dømmer og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden?"

10 Luk 18,7 Skal ikke Gud skaffe Sine utvalgte deres rett, de som roper til Ham dag og natt? Er Han ikke langmodig med dem? Luk 18,8 Jeg sier dere at Han skal skynde seg å gi dem deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?"

11 Matt 25,31-32 Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone. 32 Og alle folkeslagene skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller sauene fra geitene.

12 Matt 25,33-34 Og Han skal stille sauene ved Sin høyre side, men geitene ved Sin venstre.
34 Så skal Kongen si til dem ved Sin høyre side: Kom, dere som er velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.


Laste ned ppt "Joh 14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google