Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innvandrere og deres barn i Groruddalen og Søndre Nordstrand - Hvem er de og hvordan går det med dem? Foredrag ved konferansen ”Det nye VI” 13. Januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innvandrere og deres barn i Groruddalen og Søndre Nordstrand - Hvem er de og hvordan går det med dem? Foredrag ved konferansen ”Det nye VI” 13. Januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innvandrere og deres barn i Groruddalen og Søndre Nordstrand - Hvem er de og hvordan går det med dem? Foredrag ved konferansen ”Det nye VI” 13. Januar 2010 Kristin Henriksen, rådgiver ved Statistisk sentralbyrå

2 Eller stemmer det at… ”Groruddalen er en ”ghetto” og begynner å ligne forstedene i andre europeiske storbyer?” ”Ghetto” = byområde der en bestemt etnisk eller kulturell ”minoritets”gruppe er i flertall (over 50 prosent), og hvor det er en opphopning av levekårsproblemer

3 Aftenposten ”Vi ser at en del innvandrere ikke kjenner koder for hvordan man forholder seg til naboer, og vedlikeholder hus og hager og slikt. Det bidrar til å øke skepsisen blant nordmenn.” ”Det er en masse små ting, ikke sant, alt fra unger som er sent ute om kveldene, til vedvarende sterk matlukt og generelt bråk. Og når det blir nabokonflikter, er det gjerne de etnisk norske som drar”

4 Hvem er ”innvandrerne” og hvor mange er de (1.1.2009)?
Innvandrere: er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: personer Norskfødt med innvandrerforeldre: barna innvandrerpar får etter ankomst til Norge (før kalt etterkommere): I alt , 11 prosent av befolkningen Fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa minus EØS: innvandrere og norskfødte – i alt knapt 7 prosent av folketallet.

5 Bor det mange innvandrere og norskfødte barn av innvandrere i Oslo?
Andel utenlandsfødte i ulike storbyer. 2006 I Oslo bor det innvandrere og norskfødte barn av innvandrere ( ) De utgjør 26 prosent av befolkningen

6 Og hva med Groruddalen + SN?
Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per Færre enn halvparten av alle innvandrere og norskfødte barn av innvandrere i Oslo bor i Groruddalen + SN av ( ) Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

7 Høyest andel innvandrere i Groruddalen + SN
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

8 ”Hva tenker, gjør og mener innvandrere?”

9 De ti største gruppene i Groruddalen + SN ved inngangen til 2009
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

10

11 ”Ghetto”? = ”en etnisk gruppe dominerer”
Rommen og Fossum : Innb. fra rundt 80 land hhv 601 og 738 med pakistansk bakgrunn hhv 18 og 17 prosent av innbyggerne i delbydelen Korsvoll: Rundt 95 prosent uten innv.bakgrunn/vestlig Haugerudtoppen: 91 prosent uten innv.bakgrunn/vestlig Bjørnerud: Personer fra rundt 100 land 1 120 med pakistansk bakgrunn 19 prosent av innbyggerne i delbydelen Bygdøy: Rundt 95 prosent uten innv. Bakgrunn/vestlig Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 11

12 Gjennomføring på videregående

13 Lenger botid i Groruddalen + SN

14 Lavere sysselsetting for befolkningen i forhold til hele landet, men ikke for innvandrere

15 Ikke lavere medianinntekt i Grorudalen + SN
Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

16 Rosengården i Malmø ”I deler av bydelen er ni av ti uten arbeid.
Elevene har landets desidert dårligste karakterer. I mange leiligheter bor det opp til ti mennesker på tre rom. I perioder har brannfolk og ambulanser nektet å gå inn i enkelte områder uten politieskorte. Stadig fylles det på med nye flyktninger direkte fra krigssoner” Aftenposten

17 Oppsummert - Ghettofisering?
Sammenlignet med tidligere har Groruddalens befolkning endret seg mye I noen områder i Groruddalen er innvandrerandelen stor, og blir større Men i ingen områder er det mer enn 50 prosent av en gruppe – ingen ghettofisering. I enkelte delbydeler utgjør pakistanere rundt en av fem En viss tendens til opphopning av levekårsproblemer, særlig om vi ser på befolkningen under ett Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Groruddalen skiller seg ikke spesielt negativt ut her sammenlignet med i resten av Oslo eller resten av landet Riktig å satse bredt – på hele befolkningen, ikke bare på innvandrere


Laste ned ppt "Innvandrere og deres barn i Groruddalen og Søndre Nordstrand - Hvem er de og hvordan går det med dem? Foredrag ved konferansen ”Det nye VI” 13. Januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google