Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode kilder i skriftlig oppgaver Kildekritikk og riktig kildebruk 3.februar 2011 Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode kilder i skriftlig oppgaver Kildekritikk og riktig kildebruk 3.februar 2011 Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode kilder i skriftlig oppgaver Kildekritikk og riktig kildebruk 3.februar 2011 Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder

2 2 Innhold Kildekritikk og kildebruk Endnote og referansehåndtering SurveyXact og datainnsamling Viktige kilder for ingeniører

3 Universitetsbiblioteket i Agder3 Forberedelse Plukk problemstillingen fra hverandre Hva kan vi om temaet? Hvilken informasjon har vi behov for? Beskriv detaljert Hvilken type informasjon trenger vi?

4 Universitetsbiblioteket i Agder4 Bruk søkeskjema for å forberede søket Nøkkelord på norsk Synonymer på norsk Keywords in english Synonymes in english

5 Universitetsbiblioteket i Agder5 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata Troverdighet Objektivitet Nøyaktighet Egnethet T O N E Kilde: VIKO/NTNU

6 Universitetsbiblioteket i Agder6 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata TROVERDIGHET OBJEKTIVITET NØYAKTIGHET EGNETHET Se etter: Forfatterenens kvalifikasjoner Utgiver Nettstedets seriøsitet Kontaktinformasjon Kvalitetssikring

7 Universitetsbiblioteket i Agder7 Innhold i en vitenskapelig artikkel Sammendrag/nøkkelord/bidragsytere Bakgrunn for arbeidet/litteraturoversikt Mål/hypotese/problemstilling Metode og utvalgspresentasjon Resultat Diskusjon/konklusjon Litteraturlister

8 Universitetsbiblioteket i Agder8

9 9 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata TROVERDIGHET OBJEKTIVITET NØYAKTIGHET EGNETHET Se etter: Objektiv eller partisk Balansert eller ensidig Forfatterens hensikt Interessekonflikter

10 Universitetsbiblioteket i Agder10 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata TROVERDIGHET OBJEKTIVITET NØYAKTIGHET EGNETHET Se etter: Publiseringsdato Sist revidert Fakta eller meningsytringer Saklighet og konsistens Henvisning til kilder Oversikt over kilder Støtte i tidligere forsking

11 Universitetsbiblioteket i Agder11 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata TROVERDIGHET OBJEKTIVITET NØYAKTIGHET EGNETHET Se etter: Vurder egnethet for ditt behov Relevans Hvem er dette skrevet for? Fagpersoner Allmenheten

12 Universitetsbiblioteket i Agder12 Nyttig hjelpemiddel Bruk Viko (ntnu) – hjelper for oppgaveskriving Problemformulering informasjonskilder finne bøker finne artikler bruke internett kildekritikk skrive oppgave http://www.ntnu.no/viko/

13 Universitetsbiblioteket i Agder13 Litt om oppgaveskriving Hvordan referere til kilder i oppgaven Hvordan lage en liste over all litteraturen du har brukt i oppgaven

14 Universitetsbiblioteket i Agder14 3. Litteraturliste/referanseliste Komplett liste over alle kildene som er referert til i oppgaven Alfabetisk etter etternavn (Harvard/APA) Mye av oppgavens troverdighet ligger i en fullstendig litteraturliste. Vær konsistent med oppsettet – hold det til samme stil (mal)

15 Universitetsbiblioteket i Agder15

16 Universitetsbiblioteket i Agder16 Kilde brukt i dette eksemplet Boplikt : drøm og virkelighet / Normann Aanesland og Olaf Holm Kommuneforlaget, 2002.

17 Universitetsbiblioteket i Agder17 Direkte sitat Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. “Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt” (Aanesland og Holm, 2002, s.84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..

18 Universitetsbiblioteket i Agder18 Lengre direkte sitater Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. “Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt. Disse tallene kan skjule det som skjer i mindre lokalsamfunn innenfor en kommune” (Aanesland og Holm, 2002, s.84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..

19 Universitetsbiblioteket i Agder19 Parafraser En parafrase er en omformulering av den originale teksten. Parafraser blir også kalt indirekte sitater. Det kan ofte være enklere å bruke slike omskrivinger fremfor sitater fordi du da kan tilpasse teksten slik at den passer inn i din egen tekst.

20 Universitetsbiblioteket i Agder20 Parafraser Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. En undersøkelse fra 2002 viser at bosetningsmønsteret ikke påvirkes nevneverdig i kommuner uten boplikt, sammenliknet med kommuner med boplikt (Aanesland og Holm, 2002). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..

21 Universitetsbiblioteket i Agder21 Henvisninger Forskere som Aanesland og Holm (2002) har påvist at boplikten ikke har noen merkbar effekt på bosetningen i den enkelte kommune…

22 Universitetsbiblioteket i Agder22 Resymé I denne boken gir Spangen (2007) nødvendig kunnskap om de mest sentrale aspektene ved oppgaveskriving. Forfatteren gir først en redegjørelse for strukturen i en skriftlig oppgave, og for hva de forskjellige delene av oppgaven bør inneholde. Videre blir leseren kjent med de sitat- og henvisningsteknikker man bør beherske for at oppgaven skal få den kvaliteten som kjennetegner akademisk håndverk. Særlig grundig er den delen av boken som tar opp ulike typer problemer man møter i […]

23 Universitetsbiblioteket i Agder23 3. Litteraturliste/referanseliste Komplett liste over alle kildene som er referert til i oppgaven Alfabetisk etter etternavn (f.eks. Harvard/APA) Mye av oppgavens troverdighet ligger i en fullstendig litteraturliste. Vær konsistent med oppsettet, hold deg til en stil

24 Universitetsbiblioteket i Agder24 Litteraturliste – noen eksempler Bok Etternavn, Initial. (År) Tittel på boken i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver. Eksempel: Havaldnes, S. (1910) Samfunnsøkonomiske problemstillinger (2. utg.). Oslo: Aschehoug.

25 Universitetsbiblioteket i Agder25 Litteraturliste – eksempler Tidsskriftartikkel Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Eksempel: Kjellsen, T. og Iversen, J. (2007) Manetbestand langs norskekysten: en akvakulturell studie av marine forekomster. Flo & Fjære, 29(3), 65-89.

26 Universitetsbiblioteket i Agder26 Litteraturliste – eksempler Tidsskriftartikkel – ELEKTRONISK UTGAVE Om artikkelen er en elektronisk kopi av den trykt utgaven (PDF), kan referansen skrive på samme måte som artikler i trykte tidsskrift. [Elektronisk utgave] føyes til etter artikkeltittel. Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel [Elektronisk versjon]. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Eksempel: Kjellsen, T. og Iversen, J. (2007) Manetbestand langs norskekysten: en akvakulturell studie av marine forekomster [Elektronisk versjon]. Flo & Fjære, 29(3), 65-89.

27 Universitetsbiblioteket i Agder27 Litteraturliste – eksempler Websider Forfatter/redaktør, Initial. (År)Tittel i kursiv. [online]. Tilgjengelig fra:. [Lastet ned dag, måned, år]. Eksempel: Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. [online]. Tilgjengelig fra: http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32. [Lastet ned 01. april 2004].

28 uia.no/kildebruk Universitetsbiblioteket i Agder28

29 Universitetsbiblioteket i Agder29 UBA fagsider -teknologi Temasider for fagområder ved UiA, ”din side” Sentrale ressurser Godt utgangspunkt

30 Universitetsbiblioteket i Agder30 ENDNOTE - referansehåndtering Program for innsamling, registrering og organisering av ulike typer kilder Gir deg kontroll og oversikt med referansene dine Enkelt å produsere litteraturlister i ønsket stil (for eksempel Harvard-stilen) Samspill med Word om ønskelig Programvare og/eller webbasert løsning

31 Endnote - skjermdumper Universitetsbiblioteket i Agder31

32 Endnote - skjermdumper Universitetsbiblioteket i Agder32

33 Endnote - skjermdumper Universitetsbiblioteket i Agder33

34 Universitetsbiblioteket i Agder34 Ferdig formatert LITTERATURLISTE Andersson, S. (2000). The Internationalization of the Firm from an Entrepreneurial Perspective. International Studied of Management & Organisation, 30(1), 63-92. Autio, E., Sapienza, H. J., & Almeida, J. G. (2000). Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5), 909-924. Bell, J. (1995). The internationalisation of small computer software firms-a further challenge to "stage" theories. European Journal of Marketing, 29(8), 60-75. Bell, J., McNaughton, J., Young, R., & Crick, D. (2003). Towards an integrative model of small firm internationalisation. Journal of International Entrepreneurship, 1(Journal Article), 339- 362. Carson, D., Gilmore, A., Perry, C., & Gronhaug, K. (2001). Qualitative marketing research: Sage Publications Ltd.

35 Universitetsbiblioteket i Agder35 Tilgang til ENDNOTE Programvare: gå til ”universitetsbiblioteket” i Fronter og last ned (MAC/PC) WEBVERSJON: registrer deg på myendnoteweb.com

36 SURVEYXACT Profesjonelt online system til spørreskjema-undersøkelser Alternative title slide

37 Hvem står bak SurveyXact? Rambøll Gruppen Rambøll Management SurveyXact Content slide

38 Kundeeksempler fra det offentlige

39 Eksempler på Bruksområder for SurveyXact KUNDERMEDARBEIDEREDIVERSE Årlig kunde- undersøkelse Årlig medarbeider- undersøkelse Påmelding- og evaluering av kurs og konferanser Kontinuerlig kunde- prosjektevaluering Kontinuerlig temperaturmåling iPad undersøkelser on site Entry-exit undersøkelser Evaluering av fysisk og psykisk arbeidsmiljø Nettsideevalueringer Image/kjennskaps- undersøkelser 360-graders lederevalueringer Bruker og medlems- undersøkelser

40 Undersøkelsens 6 faser Formål Spørsmåls- formulering Opprettelse i SurveyXact Distribusjon og innsamling Analyse og rapportering Evaluering og implementering

41

42 Brukervennlighet og funksjoner

43

44 Se uia.no/datainnsamling for mer informasjon

45 Universitetsbiblioteket i Agder45 Velkommen til Universitetsbiblioteket i Agder audun.hofseth@uia.no henry.langseth@uia.no audun.hofseth@uia.no henry.langseth@uia.no


Laste ned ppt "Gode kilder i skriftlig oppgaver Kildekritikk og riktig kildebruk 3.februar 2011 Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google