Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder
Gode kilder i skriftlig oppgaver Kildekritikk og riktig kildebruk 3.februar 2011 Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder

2 Kildekritikk og kildebruk Endnote og referansehåndtering
Innhold Kildekritikk og kildebruk Endnote og referansehåndtering SurveyXact og datainnsamling Viktige kilder for ingeniører Universitetsbiblioteket i Agder

3 Forberedelse Plukk problemstillingen fra hverandre
Hva kan vi om temaet? Hvilken informasjon har vi behov for? Beskriv detaljert Hvilken type informasjon trenger vi? Universitetsbiblioteket i Agder

4 Bruk søkeskjema for å forberede søket
Nøkkelord på norsk Synonymer på norsk Keywords in english Synonymes in english Universitetsbiblioteket i Agder

5 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata
T O N E Troverdighet Objektivitet Nøyaktighet Egnethet Kilde: VIKO/NTNU Universitetsbiblioteket i Agder

6 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata
TROVERDIGHET OBJEKTIVITET NØYAKTIGHET EGNETHET Se etter: Forfatterenens kvalifikasjoner Utgiver Nettstedets seriøsitet Kontaktinformasjon Kvalitetssikring Universitetsbiblioteket i Agder

7 Innhold i en vitenskapelig artikkel
Sammendrag/nøkkelord/bidragsytere Bakgrunn for arbeidet/litteraturoversikt Mål/hypotese/problemstilling Metode og utvalgspresentasjon Resultat Diskusjon/konklusjon Litteraturlister Universitetsbiblioteket i Agder

8 Universitetsbiblioteket i Agder

9 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata
TROVERDIGHET OBJEKTIVITET NØYAKTIGHET EGNETHET Se etter: Objektiv eller partisk Balansert eller ensidig Forfatterens hensikt Interessekonflikter Universitetsbiblioteket i Agder

10 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata
TROVERDIGHET OBJEKTIVITET NØYAKTIGHET EGNETHET Se etter: Publiseringsdato Sist revidert Fakta eller meningsytringer Saklighet og konsistens Henvisning til kilder Oversikt over kilder Støtte i tidligere forsking Universitetsbiblioteket i Agder

11 Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata
TROVERDIGHET OBJEKTIVITET NØYAKTIGHET EGNETHET Se etter: Vurder egnethet for ditt behov Relevans Hvem er dette skrevet for? Fagpersoner Allmenheten Universitetsbiblioteket i Agder

12 Nyttig hjelpemiddel Bruk Viko (ntnu) – hjelper for oppgaveskriving
Problemformulering informasjonskilder finne bøker finne artikler bruke internett kildekritikk skrive oppgave Universitetsbiblioteket i Agder

13 Litt om oppgaveskriving
Hvordan referere til kilder i oppgaven Hvordan lage en liste over all litteraturen du har brukt i oppgaven Universitetsbiblioteket i Agder

14 3. Litteraturliste/referanseliste
Komplett liste over alle kildene som er referert til i oppgaven Alfabetisk etter etternavn (Harvard/APA) Mye av oppgavens troverdighet ligger i en fullstendig litteraturliste. Vær konsistent med oppsettet – hold det til samme stil (mal) Universitetsbiblioteket i Agder

15 Universitetsbiblioteket i Agder

16 Kilde brukt i dette eksemplet
Boplikt : drøm og virkelighet / Normann Aanesland og Olaf Holm Kommuneforlaget, 2002. Universitetsbiblioteket i Agder

17 Direkte sitat Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. “Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt” (Aanesland og Holm, 2002, s.84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er.. Universitetsbiblioteket i Agder

18 Lengre direkte sitater
Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. “Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt. Disse tallene kan skjule det som skjer i mindre lokalsamfunn innenfor en kommune” (Aanesland og Holm, 2002, s.84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er.. Universitetsbiblioteket i Agder

19 Parafraser En parafrase er en omformulering av den originale teksten. Parafraser blir også kalt indirekte sitater. Det kan ofte være enklere å bruke slike omskrivinger fremfor sitater fordi du da kan tilpasse teksten slik at den passer inn i din egen tekst. Universitetsbiblioteket i Agder

20 Parafraser Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. En undersøkelse fra 2002 viser at bosetningsmønsteret ikke påvirkes nevneverdig i kommuner uten boplikt, sammenliknet med kommuner med boplikt (Aanesland og Holm, 2002). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er.. Universitetsbiblioteket i Agder

21 Henvisninger Forskere som Aanesland og Holm (2002) har påvist at boplikten ikke har noen merkbar effekt på bosetningen i den enkelte kommune… Universitetsbiblioteket i Agder

22 Resymé I denne boken gir Spangen (2007) nødvendig kunnskap om de mest sentrale aspektene ved oppgaveskriving. Forfatteren gir først en redegjørelse for strukturen i en skriftlig oppgave, og for hva de forskjellige delene av oppgaven bør inneholde. Videre blir leseren kjent med de sitat- og henvisningsteknikker man bør beherske for at oppgaven skal få den kvaliteten som kjennetegner akademisk håndverk. Særlig grundig er den delen av boken som tar opp ulike typer problemer man møter i […] Universitetsbiblioteket i Agder

23 3. Litteraturliste/referanseliste
Komplett liste over alle kildene som er referert til i oppgaven Alfabetisk etter etternavn (f.eks. Harvard/APA) Mye av oppgavens troverdighet ligger i en fullstendig litteraturliste. Vær konsistent med oppsettet, hold deg til en stil Universitetsbiblioteket i Agder

24 Litteraturliste – noen eksempler
Bok Etternavn, Initial. (År) Tittel på boken i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver. Eksempel: Havaldnes, S. (1910) Samfunnsøkonomiske problemstillinger (2. utg.). Oslo: Aschehoug. Universitetsbiblioteket i Agder

25 Litteraturliste – eksempler
Tidsskriftartikkel Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Eksempel: Kjellsen, T. og Iversen, J. (2007) Manetbestand langs norskekysten: en akvakulturell studie av marine forekomster. Flo & Fjære, 29(3), Universitetsbiblioteket i Agder

26 Litteraturliste – eksempler
Tidsskriftartikkel – ELEKTRONISK UTGAVE Om artikkelen er en elektronisk kopi av den trykt utgaven (PDF), kan referansen skrive på samme måte som artikler i trykte tidsskrift. [Elektronisk utgave] føyes til etter artikkeltittel. Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel [Elektronisk versjon]. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Eksempel: Kjellsen, T. og Iversen, J. (2007) Manetbestand langs norskekysten: en akvakulturell studie av marine forekomster [Elektronisk versjon]. Flo & Fjære, 29(3), Universitetsbiblioteket i Agder

27 Litteraturliste – eksempler
Websider Forfatter/redaktør, Initial. (År)Tittel i kursiv. [online]. Tilgjengelig fra: <url>. [Lastet ned dag, måned, år]. Eksempel: Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. [online] . Tilgjengelig fra: [Lastet ned 01. april 2004]. Universitetsbiblioteket i Agder

28 uia.no/kildebruk Universitetsbiblioteket i Agder

29 UBA fagsider -teknologi
Temasider for fagområder ved UiA, ”din side” Sentrale ressurser Godt utgangspunkt Universitetsbiblioteket i Agder

30 ENDNOTE - referansehåndtering
Program for innsamling, registrering og organisering av ulike typer kilder Gir deg kontroll og oversikt med referansene dine Enkelt å produsere litteraturlister i ønsket stil (for eksempel Harvard-stilen) Samspill med Word om ønskelig Programvare og/eller webbasert løsning Universitetsbiblioteket i Agder

31 Endnote - skjermdumper
Verdens mest omfattende og anerkjente forskningsdatabase innen sosiologi. Universitetsbiblioteket i Agder 31 31

32 Endnote - skjermdumper
Verdens mest omfattende og anerkjente forskningsdatabase innen sosiologi. Universitetsbiblioteket i Agder 32 32

33 Endnote - skjermdumper
Verdens mest omfattende og anerkjente forskningsdatabase innen sosiologi. Universitetsbiblioteket i Agder 33 33

34 Ferdig formatert LITTERATURLISTE
Andersson, S. (2000). The Internationalization of the Firm from an Entrepreneurial Perspective. International Studied of Management & Organisation, 30(1), Autio, E., Sapienza, H. J., & Almeida, J. G. (2000). Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5), Bell, J. (1995). The internationalisation of small computer software firms-a further challenge to "stage" theories. European Journal of Marketing, 29(8), Bell, J., McNaughton, J., Young, R., & Crick, D. (2003). Towards an integrative model of small firm internationalisation. Journal of International Entrepreneurship, 1(Journal Article), Carson, D., Gilmore, A., Perry, C., & Gronhaug, K. (2001). Qualitative marketing research: Sage Publications Ltd. Universitetsbiblioteket i Agder

35 Tilgang til ENDNOTE Programvare: gå til ”universitetsbiblioteket” i Fronter og last ned (MAC/PC) WEBVERSJON: registrer deg på myendnoteweb.com Universitetsbiblioteket i Agder

36 Profesjonelt online system til spørreskjema-undersøkelser
SurveyXact Alternative title slide Profesjonelt online system til spørreskjema-undersøkelser Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels

37 Hvem står bak SurveyXact?
Rambøll Gruppen Rambøll Management SurveyXact Content slide Content slide

38 Kundeeksempler fra det offentlige

39 Eksempler på Bruksområder for SurveyXact
KUNDER MEDARBEIDERE DIVERSE Årlig kunde-undersøkelse Årlig medarbeider-undersøkelse Påmelding- og evaluering av kurs og konferanser Kontinuerlig kunde- prosjektevaluering Kontinuerlig temperaturmåling iPad undersøkelser on site Entry-exit undersøkelser Evaluering av fysisk og psykisk arbeidsmiljø Nettsideevalueringer Image/kjennskaps-undersøkelser 360-graders lederevalueringer Bruker og medlems-undersøkelser

40 Undersøkelsens 6 faser Formål Spørsmåls-formulering
Opprettelse i SurveyXact Distribusjon og innsamling Analyse og rapportering Evaluering og implementering

41

42 Brukervennlighet og funksjoner

43 Brukervennlighet og funksjoner

44 Se uia.no/datainnsamling for mer informasjon

45 Velkommen til Universitetsbiblioteket i Agder. audun. hofseth@uia
Velkommen til Universitetsbiblioteket i Agder Universitetsbiblioteket i Agder


Laste ned ppt "Audun Hofseth, Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google