Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER"— Utskrift av presentasjonen:

1 KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER
Finnmark kommunerevisjon IKS Arnt-B Aronsen

2 ORGANISERING KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER SAMSPILLET MED REVISOR

3 ? KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET KONTROLLUTVALGET ADMINISTRASJONEN
SEKRETARIATET REVISJONEN

4 KONTROLLUTVALGETS -PÅLAGTE OPPGAVER
FORVALTNINGSREVISJON REGNSKAPSREVISJON SELSKAPSKONTROLL BUDSJETT RAPPORTERE TIL KOMMUNESTYRET/FYLKESTINGET.

5 FORVALTNINGSREVISJON
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Overordnet analyse Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjoner/rapporter

6 REGNSKAPSREVISJON Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Intern kontroll Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

7 REGNSKAPSREVISJON Revisjonsberetning Rapport om misligheter
Revisorbrev KOU skal påse at forhold som revisor påpeker under regnskapsrevisjon blir fulgt opp Særattestasjoner Risikovurderinger (Intern kontroll)

8 SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Plan for selskapskontroll

9 REVISOR v KONTROLLUTVALGET
Revisor skal: Se etter og vurdere Kontrollutvalget skal: Føre tilsyn med …. Påse at ….. Se etter ….. Kontrollere ….. Sørge for …..

10 Def.: Revisjon - se noe på ny
Se etter – melde fra ved avvik, ingen oppfølging Føre tilsyn med – å se etter Påse – se etter, krav om tiltak ved avvik Kontrollere – føre tilsyn med Sørge for – ansvar for å gjennomføre tiltak (KL § 23)

11 KONTROLLUTVALGETS -FRIVILLIGE OPPGAVER
Behandle/foreta gjennomgang av tilsynsrapporter fra: Fylkeslegen Skoledirektøren Konsulentrapporter KOFA-avgjørelser Temamøter Tilsynsbesøk

12 FORHOLDET TIL REVISJONEN
Avtale mellom kontrollutvalget/revisjonen Bestillinger/oppdrag til Finnmark kommunerevisjon IKS utenom avtalen Budsjett/økonomiplan hører ikke inn i revisors/kontrollutvalgets oppgaver Kontrollutvalget har anledning til å engasjere eksperthjelp


Laste ned ppt "KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google