Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER Finnmark kommunerevisjon IKS Arnt-B Aronsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER Finnmark kommunerevisjon IKS Arnt-B Aronsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER Finnmark kommunerevisjon IKS Arnt-B Aronsen

2 ORGANISERING KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER SAMSPILLET MED REVISOR

3 KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET KONTROLLUTVALGET SEKRETARIATET ADMINISTRASJONEN REVISJONEN ?

4 KONTROLLUTVALGETS -PÅLAGTE OPPGAVER FORVALTNINGSREVISJON REGNSKAPSREVISJON SELSKAPSKONTROLL BUDSJETT RAPPORTERE TIL KOMMUNESTYRET/FYLKESTINGET.

5 FORVALTNINGSREVISJON Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). –Overordnet analyse –Plan for forvaltningsrevisjon –Forvaltningsrevisjoner/rapporter

6 REGNSKAPSREVISJON Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Intern kontroll –Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

7 REGNSKAPSREVISJON Revisjonsberetning Rapport om misligheter Revisorbrev –KOU skal påse at forhold som revisor påpeker under regnskapsrevisjon blir fulgt opp Særattestasjoner Risikovurderinger (Intern kontroll)

8 SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Plan for selskapskontroll

9 REVISOR v KONTROLLUTVALGET Revisor skal: –Se etter og vurdere Kontrollutvalget skal: –Føre tilsyn med …. –Påse at ….. –Se etter ….. –Kontrollere ….. –Sørge for …..

10 Def.: Revisjon - se noe på ny Se etter – melde fra ved avvik, ingen oppfølging Føre tilsyn med – å se etter Påse – se etter, krav om tiltak ved avvik Kontrollere – føre tilsyn med Sørge for – ansvar for å gjennomføre tiltak (KL § 23)

11 KONTROLLUTVALGETS -FRIVILLIGE OPPGAVER Behandle/foreta gjennomgang av tilsynsrapporter fra: –Fylkeslegen –Skoledirektøren –Konsulentrapporter KOFA-avgjørelser Temamøter Tilsynsbesøk

12 FORHOLDET TIL REVISJONEN Avtale mellom kontrollutvalget/revisjonen Bestillinger/oppdrag til Finnmark kommunerevisjon IKS utenom avtalen –Budsjett/økonomiplan hører ikke inn i revisors/kontrollutvalgets oppgaver Kontrollutvalget har anledning til å engasjere eksperthjelp


Laste ned ppt "KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER Finnmark kommunerevisjon IKS Arnt-B Aronsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google