Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen! Læring og trivsel hånd i hånd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen! Læring og trivsel hånd i hånd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen! Læring og trivsel hånd i hånd
Samarbeid og glede gir kreativ ånd. Foreldremøte, 1. trinn, 4 september

2 Agenda: De voksne på trinnet Pedagogisk plattform Rutiner Informasjon
Matematikk Norsk Uteskole Vi deler oss klassevis: Valg av FAU representant/ klassekontakt, adresse- og telefonlistesjekk m.m.

3 De voksne på trinnet: Jorunn Bugjerde, kontaktlærer 1a
Anne K Fylling , kontaktlærer 1b Evy Jeanette Silden, kontaktlærer 1c Anne Myklebust, kontaktlærer 1d Sigrun M Holvik, styrkingslærer Jan Henrik Ekornåsvåg, styrkingslærer Siw Styve, styrkingslærer Merethe Rekdal, styrkingslærer Eldbjørg Kvenseth, assistent Lisbet Volle, assistent Torill Åsen , assistent Anne-Lisbeth Nes, assistent Merethe Molnes, assistent

4 Pedagogisk plattform for Blindheim barneskole
Utgangspunkt i elevens evner/forutsetninger. Vekt på det positive i hver elev. Skole-hjem samarbeidet: Trygghet, trivsel, utvikling, læring. Varierte arbeidsmåter – mestring. Mål: Selvstendige, kreative, handlende individer. Ansvar for egen læring. Utvikle egne strategier for læring. Voksenrollen: Kunnskapsformidler, motivator/inspirator, tilrettelegger for læring.

5 Viktig melding…. Vår jobb er å:
Gjøre vårt ytterste for å legge til rette for læring. At barna har en trygg skoledag. At barna opplever mestring og variert undervisning. Men: Læringen skjer i barnets hode. For å få til dette MÅ: -Barnet ha fått nok søvn -Frokost -Riktig skolemat! -Barna møte forberedt og ha med seg det de trenger til skoledagen -Få hjelp/oppfølging med hjemmearbeidet. . 5

6 Blindheim barneskole ønsker å være en mobbefri skole!
| Blindheim barneskole ønsker å være en mobbefri skole! For å få til dette har vi egen plan mot mobbing. Den viser rutinene når mobbesaker blir avdekket. Vi har timeplanfestet Det er mitt val på alle trinn der vi har fokus på å skape et godt læringsmiljø. Leikepatruljen Vi vil svært gjerne ha tips om dere ser eller hører ting! Alle elevene signerer en mobbekontrakt. De voksne skaper vennskap Realisere slagordet vårt Vennskap er viktig-mobbing ikkje riktig! 6

7 Daglige rutiner: Myk og rolig overgang SFO- skole.
Elevene legger meldemappa på pulten. En voksen sjekker denne og meldingsboka. Meldingsboka skal ligge åpen hvis der er melding.Dette gjelder også for buss og henting. Starter dagen og hver time i lyttekroken. Går gjennom dag, dato, dagsplan.

8 Korte økter med undervisning i lyttekrok.
Arbeidsøkt. Varierer mellom eget arbeid i bok, arbeide sammen med konkreter, spill, sanger, leiker m.m. Stasjonsarbeid Ekstra økter ute når det trengs…

9 Informasjon. Bruk skolens hjemmeside! Her finner du lekseplaner, skolerute og informasjon om ting vi gjør. E-post adressene til de voksne på trinnet finner dere på hjemmesiden.

10 Dette må dere huske: Innesko.
Gymsko når vi har gym (mandager) . Sko som sitter fast på foten og som barna kan ta på selv. Alltid skifteklær i hylla, helst to skift. Husk å sjekke regntøy 1 – 2 ganger pr uke. Klær etter vær. Orden i sekken. Sjekke meldemappa hver dag. Melding første dag etter fravær. Ved fravær over tre dager, gi skolen melding. Bruk meldingsboka. Kontaktlærer kan gi permisjon for en dag, utover det skal det søkes til rektor. Bruk eget skjema som du finner på hjemmesida. Oppdatere telefon- /adresseliste hvis det skjer endringer.

11 HVA ER DITT ANSVAR SOM FORESATT?
Les ukeplanen hver uke, også baksiden! Vis interesse for barnets skolegang. Alle har rett til å si sin mening, MEN prøv å ha en positiv holdning til skolen og læreren rundt middagsbordet. Er du misfornøyd med noe – ta kontakt! (kontaktlærertimen, mail) Hjelp barnet ditt med leksene. Vis interesse for det barnet gjør på skolen.

12 Planer Elevene har med seg ukeplan i meldemappa hver fredag.
Halvårsplanen blir lagt inn på hjemmesiden når den er klar i september.

13 Læringsstrategitrappa

14 Matematikk - Tall Bruke tall i hverdagslige sammenhenger.
Telle til 40 framlengs og 20 baklengs. Skrive og lese tallene opp til ti. Fortrolig med tallene opp til ti.

15 Geometri Gjenkjenne geometriske former i omgivelsene sine.
Sortere figurer etter geometrisk form. Beskrive plassering av gjenstander ved bruk av: over, under, mellom, bak, foran. Gjøre erfaringer med speilsymmetri. Lage og utforske geometriske mønster.

16 Måling Sammenligne størrelser tilknyttet lengde.
Bruke uformelle målenheter som museskritt, pinner og lignende. Gjøre erfaringer med kronestykker i forbindelse med kjøp og salg.

17 Statistikk Samle og sortere enkle data i passende kategorier.
Sette opp resultater i enkel tabell. Illustrere data i enkle søylediagram.

18 NORSK Utrykke seg muntlig Utrykke seg skriftlig Lære å lese
Nytte digitale verktøy. Å kunne regne Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

19 Begrepsopplæringa Begrepsmessig viten integrert med grunnleggende ferdigheter som å lytte, tale,lese skrive og regne er helt nødvendige for at barna skal tilegne seg den kunnskapen som vi forventer (Ebba Sporstøl forfatter av norskverket Tuba Luba). Elevene lærer begreper og ferdigheter slik at de kan analysere og beskrive hver enkel språklyd og bokstav på en presis og bevisst måte. Tilpassa undervisning Elevene lærer de små bokstavene.

20 Lese og skriveopplæring i praksis:
-Tuba Luba lesehefte (leksebok,alltid i sekken) -Tuba Luba oppgavebok -Begrepsinnlæring -Fokus på de små bokstavene -Viggo og bokstavkongen -Stasjonsundervisning m/veiledet lesning Leselekse Skriveglede Språkleiker Foreldremøte, 1. trinn 27.august 2009

21 UTESKOLE (Learning by doing...Dewey)

22 Hvorfor uteskole? ·  Kunnskapsløftet omtaler naturen som ein læringsarena. Gjennom å lære ute vil elevene få oppleve naturen og lokalmiljøet sitt på en måte som kan fremme respekt, undring og glede over mulighetene ute i naturen. Elevene får være fysisk aktive og sansemotorisk aktive en heil dag. De får god sosial trening i samspill med andre.   Elevene får erfaringer og opplevelser som grunnlag for videre læring. Elevene opplever en ny mestringsarena.

23 Vi har flotte uteområder i nærheten av skolen; Leikeskogen, Vegsundrabben, Stafsethneset , Flystripa og Blindheimsfjellet m.fl. Her er fine muligheter for elevene til å boltre seg med klatring, gapahuk, leirplass, sjø, skog og fjell. 1.klasse har fast uteskole en dag hver uke: 1a og 1d tirsdager 1b og 1c torsdager Mål: Trivsel, leik og læring ute i naturen. Aktiviteter i forhold til årstid, tema og faglig innhold med en praktisk pedagogisk tilnærming.

24 Det elevene trenger i sekken på utedagen er: leseboka, meldemappa, mat, drikke og sitteunderlag. Husk å ha en pose på drikkeflaska/termosen! Det er også viktig at de er kledd etter vær og vind, og at de har skift liggende i hylla til enhver tid. Ut på tur…aldri sur 


Laste ned ppt "Velkommen! Læring og trivsel hånd i hånd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google