Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Rotary Forum NORFO Orientering til distriktssekretærene Presentasjon ved NORFOs sekretær Per Kongsnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Rotary Forum NORFO Orientering til distriktssekretærene Presentasjon ved NORFOs sekretær Per Kongsnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Rotary Forum NORFO Orientering til distriktssekretærene Presentasjon ved NORFOs sekretær Per Kongsnes

2 Terminologi PETS – President Elect Training Seminar DTTS – District Team Training Seminar DS – Distriktssamlingen SAR – Semianual Report NOMDA – NOrsk MultiDistrikts Administrasjon Norsk Rotary Forum NORFO

3 Sekretærenes oppgaver skal avklares med DG Månedsbrev? (kan være lagt til sekretæren, ev. egen redaktør) DGs handbok Rapport til RI Zürich Protokollføring (distriktskonferansens generalforsamlingsdel) Referater (kan være fordelt på andre, jf interne regler i distriktet) Bør presenteres som info på hjemmesiden til distriktet Lister og oversikter i forbindelse med samlinger i distriktet Kan være lurt å bruke excel-ark og kopier e-postadressen ved utsending av brev/meldinger Opplæring og veiledning av klubbsekretærene Sekretæren er en av krumtappene i Rotary!

4 Norsk Rotary Forum NORFO Forholdet til Rotary International Husk: Du har ikke tilgang til Member Access som sekretær Månedlig rapportering av klubbenes frammøteprosent Eventuell oppfølging av SAR etter DGs anmodning All SAR-informasjon skal gå til data@rotary.orgdata@rotary.org Slik oppfølging kan f.eks. være purring på klubbenes innrapportering pr. 30.11. og 31.5. Oppfølging på vegne av DG av eventuelle økonomi- og/eller kontingent spørsmål Slik kontakt går til rima.ferber@rotary.orgrima.ferber@rotary.org

5 Norsk Rotary Forum NORFO CDS NYHETSBREV RI:s Europa/Afrika kontor ROTARY INTERNATIONAL Membership Minute June 2012

6 Norsk Rotary Forum NORFO Opplæring og veiledning av klubbsekretærene Tas vanligvis på PETS Veiledningen går oftest via telefon. Lurt å ha passord for hver enkelt klubb til Medlemsnett Gir mulighet for å veilede ved at begge har oppe samme bilde på sine skjermer Nå (desember 2013/januar 2014) kontakt til nåværende klubbsekretærer for å få navn og data på innkommende presidenter, sekretærer og kasserere fra 1.7.2014 Kan være frustrerende arbeid fordi de ikke ser at det haster

7 Norsk Rotary Forum NORFO Gjennomgang av klubbdelen av Medlemsnett Se på informasjonen på startsiden Gå gjennom de fem hovedinndelingene Klubbinformasjon Møteinformasjon 1.7.2013 - 30.6.2014 1.7.2014 - 30.6.2015 Viktig!! Ekstrainformasjon Se på konsekvensene av registrerte møtefrie uker Avlyste møter – maks 3 etter hverandre Klassifikasjon – vis heftet

8 Norsk Rotary Forum NORFO Repetisjon av reglene for medlemskap Reglene er hentet ut fra Manual of Procedure 2010 (endres etter Council on Legislation (COL) hvert 3. år) Hovedregel Minst 50 % fremmøte i hvert halvår, men slik at fremmøte i egen klubb utgjør minst 30 prosent. (Resten kan være frammøte i andre klubber/deltakelse i andre Rotary-arrangement/møter) Tilstedeværelsen må være på minst 60 % av tiden.

9 Norsk Rotary Forum NORFO 14-dagers regelen Medlemmer som går glipp av et møte, kan erstatte dette (make ups) ved å ha godkjent fremmøte for supplerende møter 14 dager før eller etter fraværet, dersom vedkommende deltar i minst 60 % av et godkjent møte i en annen Rotaryklubb, har møtt fram til riktig tid og sted i annen klubb selv om møtet er flyttet eller avlyst, har hatt oppdrag i kraft av sitt verv i distriktsadministrasjonen, har deltatt i klubbprosjekt/klubbaktivitet autorisert av styret. Dersom et medlem har mer enn 100 prosent fremmøte som følge av besøk, må dette noteres og eventuelt benyttes som «make up» neste 14 dager. Ingen kan ha mer enn 100 % frammøte

10 Norsk Rotary Forum NORFO Permisjoner og 85-årsregelen Registreres nederst på det enkelte medlems profil Permittanter medregnes fortsatt i klubbens medlemstall, men vil ikke kunne slettes på grunn av fravær. (Negativ innvirkning på klubbens frammøteprosent) Dersom et medlem har alder + antall medlemsår som i sum er 85 eller mer, kan vedkommende søke styret om fritak for frammøteplikt Vedkommende teller ikke med i klubbens medlemstall unntatt ved frammøte, da teller vedkommende både i teller og nevner ved beregning av frammøteprosent

11 Norsk Rotary Forum NORFO Æresmedlemmer Æresmedlemmer i en klubb skal utnevnes av styret. Et æresmedlem kan ikke samtidig være medlem i samme klubb, men et medlem i en klubb kan være æresmedlem i en annen klubb. Av dette følger at en klubb ikke kan velge et medlem som æresmedlem i egen klubb. Ikke-rotarianere kan være æresmedlem i en eller flere klubber. Et hvert æresmedlem har møterett i alle Rotary Klubber, men kan ikke inneha noe verv og skal ikke betale noen form for kontingent.

12 Norsk Rotary Forum NORFO Æresmedlemmer fortsatt Æresmedlemmer står ikke oppført i Matrikkelen sammen med medlemmene, men nevnes under generell klubbinformasjon. Æresmedlemmer vil ikke automatisk få tilsendt bladet Rotary Norden. Styret avgjør for hvor lang tid æresmedlemskapet skal vare. Ved dødsfall opphører æresmedlemskapet automatisk.

13 Norsk Rotary Forum NORFO Gjennomgang av distriktsdelen av Medlemsnett Uttak av rapporter – bruk av rapportgeneratoren Ta ut til excel og husk hvor du lagrer Utdrag av frammøterapporten til månedsbrevet, bruk av mal Vis søk etter klubb/medlem Husk lagring!

14 Norsk Rotary Forum NORFO


Laste ned ppt "Norsk Rotary Forum NORFO Orientering til distriktssekretærene Presentasjon ved NORFOs sekretær Per Kongsnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google