Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om flyktningarbeidet Tre forslag til en fellesløsning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om flyktningarbeidet Tre forslag til en fellesløsning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om flyktningarbeidet Tre forslag til en fellesløsning.

2 Hvilke oppgaver skal løses? Tradisjonelle flyktningkontoroppgaver – Bosetting og etablering av flyktninger – Oppfølging av de som ikke deltar på introduksjonsordning – Saksbehandling - sosialhjelp Introduksjonsordningsoppgaver – Introduksjonsprogram – Saksbehandling – Individuell oppfølging Helseoppgaver – Primærhelsetjeneste – Smittevern – Psykososiale tiltak

3 Kommunenes hovedutfordringer ved introduksjonsordningen. Innhold – Krav til varighet – Individuelt tilpasset – Økonomi Forvaltning og administrasjon – God kompetanse (vedtak og klagebehandling) – Gode saksbehandlingssystemer (saksflyt, arkiv, data) – Gode rutiner (stønad, fravær og permisjoner)

4 Hva bør vektlegges ved valg av en fellesløsning?  Effektiv utnyttelse av ressurser, både økonomiske og personalmessige. God kvalitet på tjenestene. Robust organisasjon. Godt integreringsarbeid i den enkelte kommune.

5 Fellesløsningene VIS – Vestfold interkommunale introduksjonssenter. VIMIS – Vestfold interkommunale migrasjonshelse- og introduksjonssenter. VFS – Vestfold interkommunale flyktningsenter.

6 VIS Løser kun oppgaver knyttet til introduksjonsordningen. Oppfølging av brukere i 2 år. Bemanning: 5,5 stillingshjemler Antall brukere: 125 Samlet kostnad for kommunene: 2 500 000,-

7 VIMIS Løser oppgaver knyttet til introduksjonsordningen og helse Oppfølging av brukere i 2 år. Bemanning: Totalt bemanningsbehov vil være 10,5 stillingshjemler, henholdsvis 4 stillingshjemler øremerket helse og 6,5 stillingshjemler tiltenkt introduksjonsordning og administrasjon. Antall brukere:125 (introduksjonsord.) og 700 (helse) Samlet kostnad for kommunene: 2 900 000,-

8 VFS Løser alle kommunens flyktningfaglige oppgaver. Oppfølging av brukere i 5 år. Bemanning: 10 Stillingshjemler flyktningfaglig del og 4 til helse. Antall brukere: 560 (flyktning) og 700 (helse) Samlet kostnad for kommunene: 4 500 000,-

9 Organisasjonsformer. VIS og VIMIS – Vertskommuneløsning VFS – Vertskommuneløsning – Interkommunalt selskap etter §27 – IKS

10 Anbefalinger. Migrasjonshelsesenteret bør innlemmes i fellesløsningen. – Kontakt og samarbeid med helsesiden blir enklere. – Samordne bruk av tolker vil gi reduserte kostnader. VFS modellen bør utredes nærmere. – Medfører ikke oppgaveløsning i egen regi. – Sikrer oppfølging av og tilbud til brukere i 5 år, også til de som faller utenfor introduksjonsordningen. – Størst potensial for kostnadsreduksjon. Gir samlet sett en gevinst på kr. 500 000,- i forhold til oppgaveløsing i egen regi.


Laste ned ppt "Samarbeid om flyktningarbeidet Tre forslag til en fellesløsning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google