Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UV/VIS UV: 200 – 400 nm VIS: 400 – 800 nm UV/VIS spektra oppstår som følge av lys-energien absorberes og gir elektroniske overganger mellom forskjellige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UV/VIS UV: 200 – 400 nm VIS: 400 – 800 nm UV/VIS spektra oppstår som følge av lys-energien absorberes og gir elektroniske overganger mellom forskjellige."— Utskrift av presentasjonen:

1 UV/VIS UV: 200 – 400 nm VIS: 400 – 800 nm UV/VIS spektra oppstår som følge av lys-energien absorberes og gir elektroniske overganger mellom forskjellige elektroniske energinivåer i molekylet.

2 UV–energien er kvantisert og man skulle forvente et linje- spekter, men: Siden hvert elektroniske energinivå har mange vibrasjons-og rotasjonsenerginvåer får vi ikke et linje spektrum, men brede absorbsjonsbånd. I organiske molekyler skjer de mest vanlige elektroniske overganger mellom en okkupert bindende orbital (σ, π ) eller ikke bindende n (p) orbital og en tom anti-bindende orbital (σ* eller π*).

3 Elektronisk overgang for ett elektron fra π til π* i eten ved bølgelengde 165 nm

4 Absorbans For en gitt frekvens absorberer en prøve etter Lamberts- Beers lov : A = Log I 0 /I = εlc A = absorbans I 0 = utsendt lysstyrke fra lyskilde I = detektert lysstyrke ε = molar absorbsjon (ekstingsjonskoeffisient) l = veilengde (standard 1 cm) c = konsentrasjon (standard 1M)

5 Ved å plotte bølgelengde mot ε får man et UV-spektrum. En ”blank” prøve uten stoff brukes som referanse.

6 ε max > 10.000 : høy intensites absorpsjon ε max < 1000 : lav intensitets absorpsjon ε max < 100 : ”forbudte” overganger

7 Valg av løsningsmiddel 1.Løselighet 2.Gjennomsiktighet

8 Løsningmiddel effekter π til π*: Fleste overganger leder til en eksitert tilstand som er mer polar enn grunntilstanden. Dipol-dipol interaksjoner med solventet vil derfor senke energien til den eksiterte tilstanden mer enn grunntilstanden. Polare solventer vil gi et rødt skift. n til π*: solventet kan i mindre grad hydrogen binde til karbonyl- gruppen i eksitert tilstand sammenlignet med grunn- tilstanden. Polar solventer vil gi et blått skift. (for α, β-umettede ketoner)

9 Visuell fremstilling av solvent effekt

10 Kromofor: kovalent (umettet) gruppe som absorbere elektromagnetisk stråling

11 Definisjoner λ max : bølgelengden ved maksimum absorpsjon ε max : molar absorbsjon ved λ max Rødt skift: skifte av λ max til lengre bølgelengde Blått skift: skifte av λ max til kortere bølgelengde Auxochrome: Substituent på en chromophore som gir rødt skift Hypochromic effekt: reduksjon i absorbsjonsintensitet Hyperchromic effekt: En økning i absorbsjonsintensitet

12 Effekt av økende konjugasjon Polyener: λ max og ε max øker med økende lengde av konjugasjon

13 Effekten kan forklares v. molekylorbitalteori

14 Additivitetsregler Det viser seg at det er mulig å forutsi λ max ganske nøyaktig for mange kromofor-systemer vha empiriske additivitets- regler: Konjugerte diener, substituerte bensener, α, β- umettede ketoner,aldehyder, syrer, ester, nitriler, amider.

15 Additivitetesregler (diener)

16 Unntak (diener) Additivitets reglene fungerer stort sett veldig bra, men har sine begrensninger : Forutsetter planare systemer og ikke kryss-konjugerte systemer.

17 Umettede ketoner og aldehyder

18 Bensen ringer

19


Laste ned ppt "UV/VIS UV: 200 – 400 nm VIS: 400 – 800 nm UV/VIS spektra oppstår som følge av lys-energien absorberes og gir elektroniske overganger mellom forskjellige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google