Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rus – bruk, misbruk og avhengighet Begrep, forståelsesformer og statistikk Forskningsleder Sverre Nesvåg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rus – bruk, misbruk og avhengighet Begrep, forståelsesformer og statistikk Forskningsleder Sverre Nesvåg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rus – bruk, misbruk og avhengighet Begrep, forståelsesformer og statistikk Forskningsleder Sverre Nesvåg

2 Er det synet på stoffene som påvirker synet på brukerne – eller er det omvendt? ”Skikkelige folk” Avvikere Syke

3 Hva er risikoen forbundet med bruk av rusmidler? Skade: Engangsbruk - bruk over tid, rusmiddelet - atferden, brukeren – nære personer rundt - omgivelsene Helse – egen sykdom og ulykker Ytelser/forpliktelser i fht nære andre og større felleskap Avvik: –Stigmatisering – marginalisering – ekskludering Avhengighet: Kulturelt, sosialt, psykologisk, nevrofysiologisk

4 Modell for sammenhengene mellom rusmiddelbruk og negative konsekvenser Bruksmønster Gjennomsnitts- forbruk Toksiske effekter/ biokjemiske gevinster Intoksi- kasjon Avhengighet Langvarige lidelser Akutte lidelser Akutte sosiale konsekvenser Langvarige sosiale konsekvenser

5 Avhengighet p å ulike spr å k Engelsk: Dependence vs Addiction Tysk: Abh ä ngigkeit vs Sucht Fransk: Dependance vs Toxicomanie

6 Problematisk alkohol/rusmiddelbruk i diagnosesystemene Alkoholisme: ICD-8, 1965ICD-9, 1975ICD-10, 1992 Episodisk overdreven drikking Vanemessig overdreven drikking Alkoholisk avhengighet (addiction) Ikke- avhengig misbruk (abuse) Alkohol avhengighets syndrom (dependence) Akutt intoks Skadelig (harmful) bruk Avhengighets- syndrom (dependence)

7 Alkoholforbuk desiliter ren alkohol, Ungdom 15-20 å r,1986-2004 2006-2008 gj.snitt gutter: 56 jenter: 41

8 Cannabis og nikotin 15-20 åringer - prosenter Cannabis199019982008 Brukt noen gang81812 Brukt siste 6 mnd4107 Noen flere gutter fram 2003, deretter likt 40% brukt noen gang blant de med avbrutt skolegang, 9 % blant de ikke avbrutt Daglig røyking 1990 – 2008: Jenter: 26% - 10%, Gutter: 23% - 7%

9 Andre stoffer noen gang brukt 15-20 åringer Prosent Beroligende (ikke lege) Sentral- stimulerende Heroin 1990311 200052-41 20083,51-20,5

10 Andel avholdne 1956-1999

11 Alkoholbruk i Norge 2006: 6,5 liter pr.innb 15år og over + 1,5 liter uregistrert: vi nærmer oss et europeisk gjennomsnitt Utvikling 1973-2004: 72/71% drakk mindre enn gjennomsnittet Færre drikker svært lite Andel som drikker 10+ AE pr. uke: økt fra 5 til 12% Andel av alle forbrukere over 40/20 g pr.dag: 3/5% (m/k) Andel ansatte i norsk privat arbeidsliv over 21/14 AE pr uke: 5/4%

12 Å rlig omsetning av brennevin, desiliter ren alkohol pr. innbygger 1983-2002

13 Å rlig omsetning av ø l, vareliter pr. innbygger 1983-2002

14 Å rlig omsetning av vin, vareliter pr. innbygger 1983-2002

15 Årsaker til økt forbruk siste år: Kohort-effekt Kvinne-effekt Vil føre til en videre økning i forbruket Endring i kjøpekraft og relativ alkoholpris Økt tilgjengelighet Endringer i alkoholkulturen/samværskulturen

16 EU: alkoholbruk EU – diagnose: 55 mill (11% av total bef.) – ”harmful drinking” Av disse: 23 mill (5%) – avhengige Danmark – over enhetsgrense (21/14 AE pr. uke): prosent 16-2425-4445-6667-79 Menn21121710 Kvinner126116

17 Risikomønster ”Binge drinking” (over 6 AE på en gang) + atferd Andel av forbrukerne - ukentlig binge drinking: Polen – 38% UK – 24% Spania – 9% Risikonivå skala 1-4 i de tre WHO Europa-regionene: Europa A: 1,3 Europa B: 2,9 Europa C: 3,6

18 Alkoholforbruk og skade - Norden Regresjon: Alkohol-spesifikk mortalitet forklart ved totalforbruk Menn: R 2 = 72% Kvinner R 2 = 88%

19 Nordiske trender – alkoholbruk og skade DanmarkFinlandIslandSverigeNorge Total- konsum Stabiltøkende stabilt / økende økende Mortali- tet stabiløkendestabil redusert Morbi- ditet Svakt økende økenderedusertStabilt / økende økende Politi- data miksRedusert –økende redusertmiksøkende Survey- data na redusertnamiks

20 Resistansen 1 Det finst ei trapp som går ner til en kjeller Den er så trang at du må gå sidelengs Og på veggen henger tjukt med bilder av folk som har gått ner, men som ingen ser igjen For Marcello sin kjeller er ingen vanlig kjeller Det har vært 100 mann der nere på en gong Det står et bord midt på golvet, midt på bordet en revolver og på den står det made in Hong Kong Halleluja

21 Resistansen 2 Her er det russisk rullett kvar fredag og på søndag skal det vær konfirmasjon Fru Conradas har gitt klar beskjed, på søndag kl. 12 vil hu ikkje sjå en dråpe blod Men Marcello er fine når han drikker For det er hans vin, det er hans damer og hans dans Han er en sjarmør, og hans like fins ikkje Alt og alle i den kjelleren er hans Halleluja

22 Resistansen 3 Og for at stemningå skal bli endå meir russisk der nere har de fått tak i ei russisk ballerina Hu danse polka på den tradisjonelle måten så får hu en hundrelapp for å holde kjeft til neste fredag Ja humøret i Marcello sin kjeller er upåklagelig Du er klam og du er svett når du går der i frå Og dei som ikkje klarer å stå distansen dei kan ikkje vær medlem av resistansen Halleluja

23 Ompa? kjeeedeligt! - gjentakelsen jaget – stå distansen risikoen – russisk rullett det er viktig å ta seg fint ut noen tjener alltid på dette…

24 Någen danse ompa te de blør, andre danse ompa te de dør…. Trøbbel: for mye, for lenge, på feil måte Sårbarhet: psykisk helse Tilgjengelighet: fysisk, sosialt, kulturelt OMPA-livet + = + =

25 Alkohol(rus)-kultur Normer: rett og galt, eller heller: passende og upassende Funksjoner: dumt og smart, eller heller: ineffektivt og effektivt –nyterus –yterus Mening: –rituale –sosialitet –symbolsk innhold

26 Alkoholens sosiokulturelle dimensjoner individfellesskap integrasjon overgang disiplinering grenseoverskridelse

27 Rituale Liminalitet – overgang Integrasjon

28 Individualitet - sosialitet Fellesskapsformer –dominante –alternative/oppisjonelle Individualitetsformer –tilknytning til fellesskap –ambivalens –marginalisering: ikke drikker, drikke feil

29 Symbolsk innhold Metonym – struktur Metafor - antistruktur

30 Drikkevarer i det kulturelle planet (gjennomsnitt for hver drikkevare) 1995-2003

31 Forbruk av vin plassert i det kulturelle planet

32 Aktuelle utviklingstendenser Samv æ rskulturen i Norge er splittet p å en ny m å te enn tidligere; Fra konflikter mellom avhold og ikke-avhold til konflikter mellom bruk av alkohol i kontrollerte og disiplinerte former og alkoholbruk med ø nske om rusvirkning og grenseoverskridelse. Vi opplever en alminneliggj ø ring av alkoholbruk i Norge (antall brukere og antall anledninger for bruk) og dermed til et ø kt alkoholforbruk. Alminneliggj ø ringen har ogs å f ø rt til at alkohol som mark ø r for distinkte smakspreferanser, har f å tt redusert symbolsk verdi. Andre symboler er alt i ferd med å overta som distinksjons- mark ø rer for grupper med mye symbolsk kapital. N å r disse nye mark ø rene alminneliggj ø res, vil det da f ø re til et redusert alkoholforbruk i Norge, som ellers i vinlandene i Europa?

33 Utforske - utfordre Alkoholen, livsstilen og samværskulturen: omfang Alkoholens funksjonalitet og mening Kulturkritikk? –Forutsetning 1: anerkjenne opplevelsen ved bruken –Forutsetning 2: villighet til å utforske meningen –Balansere gevinster og farer: –Gevinster: nytelse, ytelse, mening –Farer: Helsefarer, individuelle avhengighetsfarer og fare for ”kulturelle avhengighet”

34 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Rus – bruk, misbruk og avhengighet Begrep, forståelsesformer og statistikk Forskningsleder Sverre Nesvåg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google