Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CAKE session no. 3 Læring og erfaring. Så langt Vi er ferdige med de to første CAKE sessions Vi er fornøyd med oppslutning, og imponert av engasjementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CAKE session no. 3 Læring og erfaring. Så langt Vi er ferdige med de to første CAKE sessions Vi er fornøyd med oppslutning, og imponert av engasjementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 CAKE session no. 3 Læring og erfaring

2 Så langt Vi er ferdige med de to første CAKE sessions Vi er fornøyd med oppslutning, og imponert av engasjementet Vi arbeider enda med å utvikle CAKE sessions Vi trenger innspill: Send en mail til post@hms-kultur.no

3 Informasjon fra CAKE Safety Tool Box –Vi vil uniformere alt sikkerhetsverktøy, samt å samle det ett sted –Uavhengig av operatør og rigg –Tool Boxen vil være klar til utprøving ved årsskiftet Buddysystem –Vi trenger å kvalitetssikre buddyordningen vår –Vi skal utvikle et nytt system for hvordan vi tar imot nytt personell; både ny på rigg og ny i næringen –Det nedsettes en arbeidsgruppe med en bred representasjon Offshore – flere avdelinger Kurs HR HMS Denne session skal handle om Buddy-ordningen

4 Erfaringslæring Maersk Contractors ønsker at store deler av læring skal skje on-site Erfaringslæring er det samme som learning-by-doing Erfaring er både virkemiddel og mål –Vi skal bruke tidligere erfaringer –Vi skal gjøre oss nye erfaringer og ferdigheter

5 Læring av erfaring 2. Planlegging Kombinere ny og gammel kunnskap 3. Handling Prøving og feiling 4. Erfaringsinnsamling Hva har jeg lært som er viktig? 1. Utforsking Hvilke kunnskap og erfaringer skal jeg nytte?

6 Hva kreves av en veileder? I erfaringslæring snakker vi om veiledning, og ikke undervisning Veilederens jobb er å støtte eleven i læringsprosessen –Passe på at læringen skjer sikkert –Hjelpe eleven i å planlegge –Hjelpe eleven til å samle inn egne erfaringer Eleven må selv hente inn erfaringer –Det betyr at veileder skal lytte mer enn å instruere –Det betyr at veileder må være forberedt på at ikke alt er rett første gang

7 Work shop Hva kjennetegner en god veileder? Hva kjennetegner en god elev? Hva er viktig å være oppmerksom på når vi nå skal utvikle et nytt buddysystem?


Laste ned ppt "CAKE session no. 3 Læring og erfaring. Så langt Vi er ferdige med de to første CAKE sessions Vi er fornøyd med oppslutning, og imponert av engasjementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google