Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Governmental Social Responsibility Fafo Østforum 3.mars 2005 Regelverket for offentlige anskaffelser Status, erfaringer, utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Governmental Social Responsibility Fafo Østforum 3.mars 2005 Regelverket for offentlige anskaffelser Status, erfaringer, utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Governmental Social Responsibility Fafo Østforum 3.mars 2005 Regelverket for offentlige anskaffelser Status, erfaringer, utfordringer

2 Generelt om anskaffelsesregelverket Formål Økt verdiskapning Effektiv ressursbruk Forretningsmessighet og likebehandling Grunnleggende krav Konkurranse Ikke-diskriminering Forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet God forretningsskikk Praktisk betydning

3 Lov og to forskrifter Varer, tjenester, bygge- og anleggsarbeider Offentlige oppdragsgivere Klassisk sektor og Forsyningssektor EØS-direktiver, WTO-avtale Norsk anbudsrett, m.m Terskelverdier Kunngjøring Detaljerte prosedyreregler Erfaringer

4 Nytt regelverk i 2006 Nye EØS-direktiver I tillegg: revisjon av gjeldende forskrifter Implementeres innen 31. Januar 2006 Høringsnotat 1. April 2005 Høringsfrist 1. Juli 2005

5 Nytt regelverk i 2006 Konkurransepreget dialog Rammeavtaler Innkjøpssamarbeid Dynamiske innkjøpssystem Elektroniske auksjoner Sanksjoner ved ulovlige direkte anskaffelser Nytt i forsyningssektoren

6 Hensyn ut over de bedriftsøkonomiske Livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser Etiske krav SMB Tilrettelegge for handicappede, langtidsledige, etc. Gjengs lønnsvilkår - ILO- konvensjonen 1994


Laste ned ppt "Governmental Social Responsibility Fafo Østforum 3.mars 2005 Regelverket for offentlige anskaffelser Status, erfaringer, utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google