Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående opplæring. Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående opplæring. Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående opplæring

2

3 Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift 12 utdanningsprogram Opplæringen skal føre fram til: Studie-, yrkes- eller grunnkompetanse

4 Videregående opplæring Opplæringsløpene er bygd opp etter følgende mønster: Vg1 – Videregående trinn 1 Vg2 - Videregående trinn 2 Vg3 - Videregående trinn 3

5 De 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring: » Teknikk og industriell produksjon » Elektrofag » Bygg- og anleggsteknikk » Restaurant- og matfag » Helse- og oppvektsfag » Design- og håndverksfag » Medier og kommunikasjon » Service og samferdsel » Naturbruk » Studiespesialisering » Idrettsfag » Musikk, dans og drama Studieforberedende utdanningsprogram med kursiv

6 Videregående opplæring Generell / spesiell studiekompetanse oppnås gjennom følgende utdanningsprogram: - Studiespesialisering - Studiespesialisering med formgivingsfag - Idrettsfag - Musikk, dans, drama Studiekompetanse oppnås også gjennom: - Medier og kommunikasjon i 3 år (studieforberedende vg3) - Naturbruk m/ Energi- og miljøfag (spes. studiekomp.) Hvam vgs - Tekniske og allmenne fag (TAF 4-årig) Yrkes- og studiekompetanse (spesiell) - Restaurant og matfag (YSK 4-åriog) Yrkes og studiekompetanse (generell) (Begge på Vestby vgs)

7 Spesiell studiekompetanse Eksempel: Ingeniørstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk Lege-, tannlege- og veterinærstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi

8 Fellesfag – FF, Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1: ( alle fag er oppgitt med timer/år – 60 min) Norsk113 t 4 skoletimer pr. uke Engelsk140 t 5 skoletimer pr. uke Matematikk140 t 5 skoletimer pr. uke Naturfag140 t 5 skoletimer pr. uke Kroppsøving 56 t 2 skoletimer pr. uke 2. fremmedspråk113 t 4 skoletimer pr. uke Samfunnsfag 84 t ( På ID og MDD i Vg2 ) Geografi 56 t ( På ID og MDD i Vg2 )

9 Det følgende gjelder for de studieforberedende utdanningsprogrammene (SSP, ID, MDD) Har du fremmedspråk i grunnskolen? Da kan du velge mellom å: 1.Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet på Vg1 og Vg2.

10 2. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I på Vg1 og på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk nivå II som programfag på Vg3 med ca 5 skoletimer i uka. Du kan altså ikke velge å begynne på nytt med det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet. Vær også oppmerksom på at du heller ikke har krav på å fortsette med det fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet hvis skolen din ikke tilbyr det.

11 Har du ikke fremmedspråk i grunnskolen? Da må du som valgte engelsk eller norsk fordypning i stedet for fremmedspråk på ungdomstrinnet begynne på nivå I i et fremmedspråk fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket På Vg3 får du da færre timer til valg av programfag. Dette betyr at du begrenser valgmulighetene dine på VG3 på utdanningsprogrammene SSP, ID og MDD

12 Programfag 420 t/år Fellesfag 420 t/år Programfag 421 t/år Fellesfag 420 t/år Fellesfag 842 t/år Studiespesialisering Programområdene Vg1 studiespesialisering og Vg2 og Vg3 realfag og samfunnsfag, økonomi og språkfag

13 Studiespesialisering Programområde for formgivingsfag Fellesfag Programfag 280 t/år Valgfritt programfag 140 t/år Fellesfag Programfag 280 t/år Valgfritt programfag 140t/år Fellesfag Programfag 280 t/år Valgfritt programfag 140 t/år

14 Fellesfag 646 t/år Felles programfag 140 t/år Valgfritt programfag 196 t/år Fellesfag 504 t/år Felles programfag 336 t/år Valgfritt programfag 140 t/år Fellesfag 365 t/år Felles programfag 476 t/år Valgfritt programfag 140 t/år Idrettsfag Musikk, dans og drama

15 Studiekompetanse Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 3 år og opp til 7 år. Eksempler på yrker: Jurist Ingeniør ØkonomGeolog FarmasøytPrestTannlegeLektor Forsker AdjunktBefalLærer PsykologVeterinærPoliti Megler AdvokatSykepleierFysioterapeut Optiker Barnevernspedagog Revisor Lege Sosiolog

16 Yrkesfaglige utdanningsprogram 9 yrkesfaglige utdanningsprogram gir grunnlag for opplæring fram til fagbrev eller svenneprøve. Hovedmodellen er Vg1, Vg2 + to år i bedrift. Alle yrkesfaglige utdanningsprogram har 35 t/u De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har ikke krav om opplæring i 2. fremmedspråk

17 Yrkeskompetanse: Fagbrev Svennebrev Yrkestittel Barne- og ungdomsarbeider Rørlegger Utstillingsdesigner Servitør Maler Interiørkonsulent Faglaborant Frisør Mediedesigner Anleggsgartner Baker Helsesekretær Dataelektroniker Mediegrafiker Romteknolog Sveiser Møbelsnekker Agronom Resepsjonist Tømrer Apotektekniker Aktivitør Gullsmed Hudpleier Industrimaler Fotograf Fotterapeut Trebåtbygger Kjole- og draktsyer Gartner Bilmekaniker Smed Tannhelsesekretær Videregående opplæring

18 Fellesfag –FF, yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1: Norsk56 t/år Engelsk84 t/år Matematikk84 t/år Naturfag56 t/år Kroppsøving56 t/år Samfunnsfag 84 t/år (VG 2)

19

20 Videregående opplæring Felles fag Programfag Prosjekt til fordypning Elevene starter spesialisering innenfor sitt utdanningsprog. Fellesfag Programfag Prosjekt til fordypn. Læretiden i bedrift vil halve tiden bestå av opplæring og halve tiden arbeid. Læretiden avsluttes med fag/svenneprøve.

21 Videregående opplæring DESIGN OG HÅNDVERK Kostymesyer Glassh å ndverker Blyglassh å ndverker B ø kker Interi ø rkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder H å ndbokbinder Blomsterdekorat ø r H å ndvever Skomaker Aktivit ø r Kjole og draktsyer Gullsmed S ø lvsmed Seilmaker Fris ø r Buntmaker Keramiker Gj ø rtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Mask ø r/parykk M ø belsnekker B ø rsemaker Filigrans ø lvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer Smed Storurmaker Komposittb å tbygger Treskj æ rer Modist Tredreier Kurvmaker Treb å tbygger

22 Videregående opplæring TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget

23 Videregående opplæring SERVICE OG SAMFERDSEL * IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget * Kryssløp fra alle Vg1

24

25 Påbygging til generell studiekompetanse oppnås i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom Vg3 Påbyggingsåret inneholder de ekstra fellesfag-FF som kreves for å få generell studiekompetanse.

26 Påbygging til generell studiekompetanse kan oppnås i alle yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg3: Norsk281 t/år 10 skoletimer i uka Matematikk140 t/år 5 skoletimer i uka Naturfag 84 t/år 3 skoletimer i uka Historie140 t/år 5 skoletimer i uka Kroppsøving 56 t/år 2 skoletimer i uka ( Programfag 140 t/år)*

27 Videregående skoler Drømtorp vgs Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag Service og samferdsel Ski vgs Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Roald Amundsen vgs SSP Idrettsfag Medier og kommunikasjon TO – tilrettelagt opplæring

28 Nesodden vgs. Studiespesialisering Elektrofag Design og håndverksfag Helse- og oppvekstfag Vestby vgs Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverksfag Restaurant- og matfag Ås vgs SSP + SSP m/formgivingsfag Design og håndverksfag Elektrofag Helse- og oppvekstfag Service og samferdsel Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Medier og kommunikasjon TO – tilrettelagt opplæring

29 Studiespesialisering Idrettsfag Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Frogn vgs Hvam vgs Naturbruk Naturbruk, energi-og miljøfag. Spesiell studiekompetanse

30

31 Videregående opplæring Noen nyttige internettadresser: www.vilbli.nowww.vilbli.no| Her finner du alt om videregående opplæring www.utdanning.no Yrkesorientering, nyttige linker, fagstoffwww.utdanning.no www.nav.nowww.nav.no Arbeidsmarkedsetaten-yrker og utdanning www.jobbfeber.nowww.jobbfeber.no Omfattende yrkesarkiv www.vigo.nowww.vigo.no Søkeside for videregående skole www.you-portalen.nowww.you-portalen.no Her finner du en interessetest, og informasjon om de enkelte utdanningsprogrammene. www.fagfilm.nowww.fagfilm.no Skolen abonnerer

32 Videregående opplæring Noen viktige datoer: - UTV på vgs uke 42 – 43 (påmelding uke 39) - 18.11-19.11 Utdanningsmesse AUD – max, Ås. 18.11 Oppe på kvelden for foreldre -Jan/Feb - “Åpen skole” i vgs - Vi søker inn elevene her på skolen -1.feb - Søknad fortrinnsrett -1.mars - Søknad ordinært inntak -ca 10.juli - 1. inntak


Laste ned ppt "Videregående opplæring. Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google