Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ernæringsarbeid i hjemmetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ernæringsarbeid i hjemmetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ernæringsarbeid i hjemmetjenesten
Unn Øvrevoll Ragnhild Holdahl Rasmussen Hjemmetjenesten

3 Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring
Nasjonal helseplan behov for å utvikle systemer som fanger opp personer som står i fare for å utvikle feil og underernæring Mål: Underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Helsepersonellovven § 4 Plikten til forsvarlighet som innebærer at vi som helsepersonell eller virksomheten som yter helsehjelp har et helhetlig ansvar for brukeren. Dette inkuderer ansvar for å gi adekvate medisinske, behandlingsmessige og ernæringsmessige tiltak, samt ansvar for å gi brukeren god omsorg. Slik at tilbudet er i samsvar med lov og regelverk(inernkontroll).

4 Kostgrupper Delt inn i 2 grupper (Kostgrupper) Leknes Øst :
2 sykepleiere, 2 hjelpepleiere og 2 sykepleierstudenter Leknes Vest : 1 sykepleier, 1 fagutviklingssykepleier, 2 hjelpepleiere og 2 sykepleierstudenter

5 Kurs Kurs om ernæring Leknes Øst og Vest - til Bodø i februar opplæring i kosthold av klinisk ernæringsfysiolog Kurset tok utgangspunkt i kosthåndboken utgitt av helsedirektoratet. Sykdom kan være en årsak til underernæring, men manglende kunnskap, interesse og oppmerksomhet blant oss helsepersonell om ernæringsstatus og- behov kan ha medvirkning til at ernæringsstatus forringes ytterligere. Kurs va derfor nødvendig.

6 God ernæringspraksis Vurdering av ernæringsstatus
Vurdering av ernæringsbehov Vurdering i forhold til matinntak (kostregistrering) Lage ernæringsplan og igangsette tiltak Oppfølging og evaluering Vurdering av ernæringsstatus: MNA SKJEMA Vurdering av ernæringsbehov: Tommelfingerregelen brukerens energi og væskebehehov Vurdering iforhold til matinntak (Kostregistreing) 3 dager hos brukerne Ernæringsplan ble laget og tiltak satt i gang: Ernæringsplan inneholdt ernæringsstatus, appetitt, matvaner, tannstatus, tyggeevner, svelggevansker, evne til å spise selv. Brukerens energi, væskebehov og inntak. Videre oppfølging og evaluering underveis

7 Vurdering av ernæringsstatus
Metode for å oppdage om brukerne er underernærte eller er i ernæringsmessig risiko MNA - Mini Nutritional Assessment

8 12 poeng eller mer ikke videre
Eller mindre videre i skjema. Leknes Øst fullførte hele skjema da vi oppdaget at fordi om scoore va grei på del 1 kunne den ende ut i en helt annen scoore etter endt vurdering . Del 2 ; mellommåltider, proteininntak lav, lite frukt/grønnsaker, lite væskeinntak.

9 Hva kom fram i vurderingen av ernæringsstatus?
Leknes Vest Av 18 brukere var det 1 bruker med alvorlig underernæring Av 18 brukere var 4 som var i risiko for underernæring De resterende brukerne var ikke i risiko Leknes Øst Av 28 brukere var det 4 brukere med alvorlig underernæring Av 28 brukere var det 20 som var i risiko for underernæring. De resterende brukere var ikke i risiko Kartleggingene førte til at vi måtte iverksette tiltak Etter de nasjonale faglige retningslinjer SKAL brukere som er i ernæringsmessig risiko ha en individuell ernæringsplan

10 En ernæringsplan starter med beregning av ernæringsbehov
Tommelfingerregel: Beregning av proteinbehov: Aktuell vekt x 1gram protein Beregning av kcal: Aktuell vekt x 30 kcal Beregning av væskeinntak: Aktuell vekt x 30 ml Jfr nasjonale retningslinjer Ved ønske om vektoppgang er det behov for et høyere inntak av kcal! Hva trengte hver enkelt bruker? Energi og væskebehov. Tilføy om beregning av protein ved f.eks ved sår 500 kcal mer per dag, enn vektbehov = gir ½ kg vektøkning i uken.

11 Vi kartla så inntak av mat over 3 dager

12 Forslag til ernæringsplan ble utviklet og tatt i bruk
Underliggende faktorer Miljøet Vekt jevnlig Tilpassing av måltider og mellommåltider Kostveiledning Kontakt med pårørende Handling Konto butikker Kontakt fastlege Dokumentasjon Underliggende faktorer (tannhelse, sykdommer, medisiner matvaner, smerter, svelgevansker, psykososiale forhold og lignende) Miljøet (Spisemiljø og sitte sammen med brukerne) Vekt jevnlig ( hver 14 dag, måntlig) Tilpassing av måltider og mellommåltider (energitette ”det lille ekstra”) Kostveiledning Kontakt med pårørende Handling Konto Rimi Kontakt fastlege

13 Oppfølging og evaluering
Startet med de 5 som var klassifisert som alvorlig underernærte Veiing hver 14 dag Berike maten Nattfasten Kostveiledning (Brosjyrer, informasjonsskriv) Handling (handlelister, konto ) Brukermedvirkning og pårørende kontakt

14 Utfordringer ved ernæringsprosjektet
Forankring i ledelsen Hvem, hva og hvor starter vi? Igangsetting av tiltak Lite produkter i kjøleskapet! ” Ting tar tid ” sykemelding, småstillinger, brukermedvirkning pårørende, informasjon prosjekt krevende på arbeidsplassen Informasjon til de andre på arbeidsplassen Hjemmetjenesten er ANNERLEDES Obs vektoppgang Andre erfaringer

15 Takk for oss!


Laste ned ppt "Ernæringsarbeid i hjemmetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google