Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenes rolle i den nye helsereformen Nils Fr. Wisløff rådmann i Drammen kommune og medlem i helsereformens ekspertgruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenes rolle i den nye helsereformen Nils Fr. Wisløff rådmann i Drammen kommune og medlem i helsereformens ekspertgruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenes rolle i den nye helsereformen Nils Fr. Wisløff rådmann i Drammen kommune og medlem i helsereformens ekspertgruppe

2  Fornyet forebyggingsstrategi og sterkere satsning på forebyggende helsearbeid.  Utnytte mulighetene i kommunenes brede kontaktflate til befolkningen.  Virkemidler som møter pasientenes behovet for en mer robust primærhelsetjeneste med tilgjengelig kompetanse nærmere pasienten og hjemmet.  Likeverdig helsetilbud i kommunene.

3 Ansvar for helsetjenester og samfunnsoppgaver Kommunenes styrke

4 Sentral tjenesteprodusent og samfunnsutvikler Levekår Oppvekst Tidlig intervensjon i forebyggende arbeid gjennom kontaktflaten til hele befolkningen Fastlegenes rolle Nærhet til familie og lokalsamfunn Partnerskap med frivillige organisasjoner Arena for lokaldemokrati

5 Kommunehelsetjenesten  Lokalmedisinsk senter  Faglig ”skammel” i kommunen Spesialisthelsetjenesten

6

7

8

9 Helsefremmende og forebyggende arbeid Tverrsektoriell tilnærming Nærhet til- og fokus på hjem og livssituasjon Helhetlig tilnærming uavhengig av diagnose (somatikk, psykisk helse eller rus problematikk) Sammenhengende behandlingsløp Koordinatorfunksjon for pasienter med store behov Pådriver og tilrettelegger for frivillige og familie omsorg Forskning på helsefremmende arbeid

10 OppgaverKritisk befolkningsmengdeAndre forhold Kompetansekrevende funksjoner :  Lærings- og mestringsopplegg 20 000 – 40 000Geografisk avstand kan være en kritisk faktor  ACT-team psykisk helse og rus 60 000Geografisk avstand kan være en kritisk faktor  Ambulante team (palliativ, etterbehandling og rehabilitering) 15- 30 000Geografisk avstand, døgnplasser kan gi positiv stordriftseffekt Døgnplasser:  Habilitering og rehabilitering 20 000 – 30 000Samlokalisering kan gi positiv stordriftseffekt  Observasjon og etterbehandling  Palliativ behandling 15 000- 30 000  Brukere med spesielle behov (tidlig demente, rus, alderspsyk.) 20 000 – 30 000 Administrasjon/ systemarbeid:  Folkehelsearbeid 10-30 000 ( anbefalt 20 000) 30 000 Samlokalisering med døgnplasser kan gi positiv stordriftseffekt  Avtale med helseforetak  Samfunnsmedisin (smittevern, beredskap, osv)  Organisering av legevakt Kommunal medfinansiering  Generell medfinansiering 40 000  Delvis medfinansiering

11  Kritisk størrelse for organisering av nye oppgaver i kommunene er 15-20 000 innbyggere  50% av de norske kommunene er mindre enn 5000 innbyggere  Dette forutsetter et omfattende interkommunalt samarbeid

12 Juridiske Økonomiske Organisatoriske  Innfasing

13 Erfaringsutveksling, læring og kompetanseutvikling Koordinering, fellesrepresentasjon og høringsinstans Felles avtalestruktur, IKT og rammeverk Interkommunal tjenesteyting

14 ModellMyndighetsutøvelse Interkommunalt samarbeid § 27 IKKE utøvelse av offentlig myndighet Interkommunalt selskap – IKS- loven IKKE utøvelse av offentlig myndighet AksjeselskapIKKE utøvelse av offentlig myndighet Vertskommunemodell §§ 28 a-kMulig med utøvelse av offentlig myndighet SamkommunemodellMulig med utøvelse av offentlig myndighet (hvis nytt regelverk på plass)

15  Forpliktende opptrapping til de oppgavene kommunene har i dag  Fullfinansiering av nye oppgaver  Kommunal medfinansiering  Betalingsplikt for ferdigbehandlede pasienter

16


Laste ned ppt "Kommunenes rolle i den nye helsereformen Nils Fr. Wisløff rådmann i Drammen kommune og medlem i helsereformens ekspertgruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google