Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 SMÅSAMFUNN I DEN GLOBALE VERDEN OMSTILLINGSKONFERANSEN 2014 OSLO / 22 OKTOBER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " SMÅSAMFUNN I DEN GLOBALE VERDEN OMSTILLINGSKONFERANSEN 2014 OSLO / 22 OKTOBER."— Utskrift av presentasjonen:

1  SMÅSAMFUNN I DEN GLOBALE VERDEN OMSTILLINGSKONFERANSEN 2014 OSLO / 22 OKTOBER

2 Det var her ”redningen” for kysten i nord skulle ligge! - Oljen skulle bli det nye eventyret i nord. Men nå er det full oppbremsing. - Avisa ”Finnmarken” 14.10. 2014

3 Hvor ligger mulighetsrommet for viktige deler av næringslivet i småsamfunn langs kysten? Mulighetsrommet ligger i betydelig grad i det internasjonale marked! Vi må mer ut i verden og lengre inn i verdikjeden der det er mulig! Dette gjelder bl.a. kystnæringer som: Tradisjonell turisme Fisketurisme FiskeoppdrettSjømatproduksjon

4 Alle piler peker mot det internasjonale marked!

5 Er det mulig å forbinde det internasjonale marked med verdiskapningsmuligheter i små kystsamfunn? Noen konkrete eksempler fra Finnmark, men først:  All internasjonal virksomhet har risikoelementer som kommer i tillegg til tradisjonell risiko som omgir næringsvirksomhet hjemme!  Valutarisiko  Risiko relatert til veterinære forhold og bestemmelser  Toll og importavgifter  Økonomiutvikling blant konsumentene i markedet  System og politisk risiko Vi må derfor ha aktør som i tillegg til operativ erfaring fra markedsarbeid, også har evne og vilje til å leve med den tilleggsrisiko som ligger i å operere i et internasjonalt marked!

6 Finnmark fylke

7 Kongekrabbe - ubuden gjest fra øst – en pest og en plage, men så …

8 Både internasjonale og lokale aktører deltar i ”krabbeeventyret” i Finnmark Flere internasjonale selskaper deltar i produksjon og eksport av kongekrabbe fra Finnmark: o 2 russiske aktører, 1 i Vardø og 1 i Snefjord i Måsøy kommune o Det dansk/grønlandske selskapet Polar Seafood i Berlevåg o Norway Seafoods, i særlig grad konsentrert til Kjøllefjord Men også finnmarkseide selskaper har vokst seg stor: o Storbukt Fiskeindustri (STOFI) i Honningsvåg – har utviklet egen merkevare og er en stor produsent og markedsaktør! o Direkte Markedsføringsbyrå (DM) på Bugøynes, et lite selskap, men med stor markedssuksess gjennom merkevaren ”Varanger”! o Eksportverdien av krabbe fra Finnmark vil trolig i 2014 ligge på ca. 250 mill. kroner

9 Hva med den tradisjonelle hvitfiskindustrien? Det har skjedd et skift fra produkt- og produksjonsfokus, til betydelig større fokus på marked og markedstilpasning av produkter! o I Havøysund har filetbedriften TOBØ-Fisk med suksess endret sitt drifts- og produktkonsept til større grad av markedstilpasning. o Klippfiskbedriften Hermann, også det i Havøysund, har et eget salgs- og markedsapparat for sine produkter. Hermann tjener penger og har suksess med sitt markedstilpassede konsept! o Norway Seafoods (NWS) jobber systematisk med produktutvikling for å bli mer konkurransedyktig i markedet. Konsernet har sitt eget salgs- og markedsapparat. Produkter fra NWS er inne i kjedemarkedet i Europa. o Båtsfjordbruket har i 30- år hatt et tett samarbeid med salgs- og markedsselskapet Nordic Group og hatt suksess med det! Produktene fra Båtsfjordbruket er inne i retailmarkedet, bl.a. i hypermarkedskjeden Marks & Spencer i England.

10 Eventyret om Askur og Embla - fra dyrefor til høyverdig protein! o Biprodukter fra hvitfiskforedling gikk tidligere i all hovedsak til dyrefor eller noe ble i verste fall kastet på havet! o I 2010 ble bedriften Askur etablert i Kvalsund kommune og i 2012 søsterbedriften Embla i Båtsfjord. o Begge bedriftene baserer seg på utnyttelse av biprodukter fra fiskeindustrien i Finnmark i en avansert tørkeprosess fram til et høyverdig proteinprodukt som selges i det nigerianske marked. o Askur og Embla har gitt Finnmark mellom 50 og 60 nye industriarbeidsplasser, i Kvalsund de eneste industriarbeidsplasser! o Omsetningen i 2014 vil trolig ligge på i overkant av 100 mill. kroner. o Kapasiteten ved Askur vil snarlig bli utvidet med ca. 40%, noe som vil bety flere industriarbeidsplasser i Kvalsund. o Eierne bak Askur og Embla har stor produksjons- og markedskompetanse og er den ledende aktør i Europa innenfor sin nisje. o Etableringene av Askur og Embla vil i 2014 tilføre fiskeindustrien i Finnmark merverdier i området 30-35 mill. kroner.

11 Askur i Kvalsund kommune

12 Varedistribusjon i Nigeria

13 Tradisjonell nigeriansk fiskegryte

14 ”Glansbilde” iht. nasjonale miljømessige målsettinger!  Konklusjoner i ekstern vurdering av Embla Båtsfjord gjort av konsulentselskapet Miljø-Teknologi AS:  Askur og Embla har satt Finnmark i førersetet mht. industriell utnyttelse av biprodukter fra tradisjonell hvitfiskindustri!  Et industrielt suksesskonsept!  Et miljømessig og miljøetisk forbilde der at man ”løfter” det som tidligere var dyrefor, til et høyverdig proteinprodukt som går til et område av verden der billig protein er en stor mangelvare!  Et ”glansbilde” iht. de miljømessige målsettinger nasjonale myndigheter etterstreber!  Men så kom miljøbyråkratene hos Fylkesmannen i Finnmark! Hvordan industrieventyret Embla ender er pr. i dag usikkert!

15 Embla Båtsfjord AS  Embla Båtsfjord AS Embla Båtsfjord AS

16  Mange kystsamfunn har utfordringer, men det er også store lyspunkter når det gjelder næringsutvikling i de samme samfunn!  Det er et stadig større fokus i næringslivet på å skape merverdier, og da som oftest gjennom større markedsfokus og bygging av sterke internasjonale markedsrelasjoner!  Utfordringen er imidlertid at utviklingen og suksess er veldig personavhenging og i noen små kystsamfunn i ytterste fall knyttet til én enkeltperson eller et fåtall enkeltpersoner!  Og så er det paradokset da, ”det firkantede byråkratiet”, som i enkelte tilfeller kan knekke den mest potente næringsaktør og bidragsyter til liv, virke og optimisme i den ”ytterste utkant”!


Laste ned ppt " SMÅSAMFUNN I DEN GLOBALE VERDEN OMSTILLINGSKONFERANSEN 2014 OSLO / 22 OKTOBER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google