Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging av verdistrøm Forelesningsnotat # 6 Kapittel 11 og 12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging av verdistrøm Forelesningsnotat # 6 Kapittel 11 og 12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging av verdistrøm Forelesningsnotat # 6 Kapittel 11 og 12

2 Resultat Tid 2 Lean- Kap. 11 i læreboka Det er Ledelse- Kap. 5.4, 5.5 Lære å se

3 ”All we are doing is to shorten the time line from the point where we receive the customer order to the point we get paid. We shorten this time line by reducing waste in form of activities that does not add value to our customers products.” Taiichi Ohno “Giving the customer what they want, when they want it with minimum waste” Hvorfor verdistrømskart?

4 Lære å se sløsing Eliminere sløsing Forkortet ledetid = mindre kapital bundet Hva skal vi gjøre med frigjort kapital? Investere/vokse! Hva gjør vi med økt kapasitet? Flere kunder/produkter! Verdistrømkartlegging er en sentral aktivitet i VMS med fokus på kvalitet, kostnader og Levering og Leveringstid

5 Hvorfor verdistrømskart? Hjelper deg å se årsaken til tapene i verdiflyten, selv mellom prosessene Viser sammenhengen mellom informasjons- og materialflyten Tillater alle å se verdiflyten gjennom samme linse Gir et felles språk for å snakke om produksjonsprosesser og diskutere forbedringsmuligheter Støtter utviklingen av framtidig produksjonsflyt En handlingsplan kan skapes på bakgrunn av hele prosessen VSM beskriver mulighetene for å påvirke virksomhetens prestasjon med fokus på kunden og få eliminert MUDA Rett mengde til rett tid (Leveringspresisjon) Økt ordretilgjengelighet (Fleksibilitet) Forkortet ledetid Redusert lagerkostnad Redusert transportkostnad Redusert produksjonskost- Rett produkt Økt produkt/ prosesskvalitet Forkortet tid KvalitetKvalitet KOSTNADKOSTNAD KOSTNADKOSTNAD

6 Overproduksjon Lage for mye, for tidlig eller bare ”kjekt å ha” Vente Vente på at det skal dukke opp innsatsfaktorer Unødvendige bevegelser Unødvendige bevegelser utført av mennesker og/eller maskiner Transportere Ren transport av råvarer og halvfabrikata er ikke verdiskapende Overprosessere Store maskiner er en driver for å kjøre så mye som mulig og ikke bare det som er nødvendig (”overkill”) Unødvendig lager Øker ledetid, dekker over rotproblem, øker kostnader, øker arealbehov Defekte (avvik) Feil har en direkte kostnad samt uante ringvirkninger Sju ganger sløsing - muda

7 Ledetid Ingen-verdi tilført tid (sløsing) Verdi tilført tid Liten mengde tid eliminert Store mengder tid eliminert Fjerning av sløsing

8 Oversikt over hele verdiflyten Vår virksomhetLeverandørerSluttbrukere - Kunder Hele verdistrømmen

9 √ √ √ Sammenheng

10 Ideell prosess layout Alt arbeid skal være standardisert i innhold, rekkefølge, tid og prestasjon. Standardisering gjør vi for å redusere variasjon. Prosessene skal ha forutsigbare resultater. Hver kunde- eller leverandørforbindelse må være direkte og enkel, og det må være et enkelt ja/nei for å sende og motta. Prosesskjeden for et produkt eller tjeneste må være oversiktlig, enkel og direkte. Det vil si at vi skal kunne se med det blotte øye at alt er i orden eller når noe går galt. Alle forbedringer følger en vitenskapelig metode under veiledning av erfarne veiledere på lavest mulig nivå 10

11 Hovedansvar Verdiflyt og layout (overordnet system) Arbeidsprosessene Verdiflyt og layout (overordnet system) Arbeidsprosessene Ledelsens ansvar Medarbeidere

12 Har verdiflyten en grunnleggende stabilitet? Verd: Skaper den nytteverdi for kunden? Dugelig:Kan det utføres stabilt hver gang? Tilgjengelig:Kan det gjøres når det trengs? Pålitelighet:Uten feil? Tilstrekkelig:Riktig mengde? 12

13 Produktfamilie Produkter Trinn i prosessen 123456 AXXXX BXXXXXX CXXXXX DXX EXXX FXXXX

14 Nåværende tilstand Ytelse Lavt hengende frukt Ideell tilstand Tid 1.Beskrive og evaluere nå-situasjonen 2.Framtidig mål for verdistrømmen TURMATisert mål 3.Tredje steg er å tegne et fremtidig tilstandskart. Det bør være konkret, detaljert og realistisk som vi skal nå innen en medium tidsperiode (6 – 18 måneder) 4.Følg opp ved A3 PDSA 5.Forbedre over tid, lage ny verdistrøm- kartleggingssyklus 1 3 2 4 5 Langsiktig utvikling Steg endringsforbedrelse Fremtidig tilstand Framgangsmåte

15 Hva trengs praktisk? Det finnes standardfigurer/symboler, men det går bra å bruke de symboler dere selv synes er brukbare Gjør kartleggingen på et vanlig papir Bruk A3-format Tegn med blyant Ha med viskelær, kalkulator, linjal, post-it-lapper

16 Symboler

17 Prosess Foretak Kunde/Leverandør S/T = OEE = C/T = Databoks L Lager Transport Trykkende flyt FIFU Max. X detaljer Dragende flyt OXOX Manuelt informasjonsflyt Operatør Kunde- /leverandørsflyt Supermarked Elektronisk informasjonsflyt Uke-skjema Produksjonsskjema Utjevnet arbeidsbelastning Dragende sekvens Uttaks-kanban Kanban (hvilken som helst) Signalkanban Satsbasere Kanban “Gå-og-se” planlegging Forbedringsområde Material Informasjon Generelle Kanbanask Produksjonskanban 20 Flyt (hvilken som helst)

18 Samle inn egne data. Ikke tro på noe som du får av andre Om du ser det med egne øyne kommer du til å forstå! Ikke del opp flyten, du må forstå hele strømmen. Samle inn egne data. Ikke tro på noe som du får av andre Om du ser det med egne øyne kommer du til å forstå! Ikke del opp flyten, du må forstå hele strømmen. Skisser flyten mens du går Endre om det trengs Fokuser på flyten og samspillet i kjeden, ikke på at det skal se bra ut Skisser flyten mens du går Endre om det trengs Fokuser på flyten og samspillet i kjeden, ikke på at det skal se bra ut Først: Gå raskt igjennom for å få en følelse for flyten og stegene i prosessen Deretter: Gå flyten med kundens sko. Samle inn all relevant data mens du går Først: Gå raskt igjennom for å få en følelse for flyten og stegene i prosessen Deretter: Gå flyten med kundens sko. Samle inn all relevant data mens du går Gå og se selv Gå og se selv Samle dataene selv Samle dataene selv Involver de som blir berørt Involver de som blir berørt Papir og blyant Papir og blyant Involver personer som har kunnskap om produktene og produksjonen Få med folk fra flere funksjoner Hold antall personer på et lett håndterlig nivå Involver personer som har kunnskap om produktene og produksjonen Få med folk fra flere funksjoner Hold antall personer på et lett håndterlig nivå Fire råd vs m

19 Noen nøkkelbegreper Sykkeltid (S/T) – Hvor ofte en artikkel er ferdig fra en prosess Verdiskapende tid (V/T) – Tiden det tar for å gjennomføre det arbeide som høyer verdien på artikkelen Ledetid (L/T) – Tiden det tar for en artikkel å passere gjennom alle prosessene av verdiflyten. Tenk at du følger en artikkel gjennom hele flyten Ofte gjelder: V/T < S/T < L/T Omstillings tid (O/T) – tiden det tar for omstilling fra en produkt til en annen

20 Takt tid er brukt for å synkronisere takten av produksjon med takten av salg. Det er et referansenummer som gir en forståelse for den takten hver prosess bør være på Takt tid: Den totalt tilgjengelige tiden per døgn dividert med kundens etterspørsel per døgn. Takttiden setter hvilken produksjonshastigheten som trengs for å imøtekomme kundebehovet Takt tid

21 Framgangsmåte Produkt/tjeneste familie Nå situasjonen Ønsket tilstand Forbedringsplan A3

22 Foretak Supplier Produksjonsplanleggi ng Foretak 90/60/30 dagers prognose Daglig leveranse- skjema Daglige fax Daglig leveranse- skjema Ukentlig produksjonsskjema 1 x dag Tirsdag, Torsdag 6 ukers- prognose MPS 1700 m/rulle Råmaterial ► L ► L Stansing 1 O/T = 1 h OEE = 85% S/T = 1 s ► L V: 4600 st H: 2400 st Sveising Nr 1 1 O/T = 10 mjn OEE = 100% S/T = 39 s V: 1100 st H: 600 st V: 1600 st H: 850 st ► L V: 1200 st H: 640 st O/T = 10 min OEE = 80% S/T = 46 s Sveising Nr 2 1 O/T = 0 sec OEE = 100% S/T = 40 s Montering Nr 2 1 Godsavsending ► L V: 2700 st H: 1440 st O/T = 0 sec OEE = 100% S/T = 62 s Montering Nr 1 1. L 5 dagers etterspørrende produksjon 5 dager 7.6 dager 1.8 dager 2.7 dager 2 dager 4.5 dager 1 s 39 s 46 s 62 s40 s L/T: 23.6 dager V/T: 188 s 12000 Venstre 6400 Høyre 18400 st/måned Eske: 20st 2 skift Nå situasjonen

23 Tegn kunden Finn ut om behov, ordre- størrelse, leveranse- frekvens mm Legg til data ruter Tegn hver prosess i flyt-ordenen Tegn lager mellom prosesser Samle og legg til prosessdata  Sykkeltid  Omstillings-tid  Tilgjengelig-het på maskin  Satsstorlek  Skift form  Data om kassering  osv. Lager, eller super- marked Regn/anslagsni vå på  Råmaterial  PIA  Ferdig material Beregn omsetnings- hastighet Frekvens på leverings- planer Leverings- frekvens til kunde Er flyten dragende eller trykkende? Tegn trykkende piler der det eksisterer Legg til informasjon om produksjons- kontroll fra/til kunder og leveran-dører Utfører beregning av  Ledetid  Prosesstid  Verdi- skapende tid Kundens stemme: Kundeverdi Tegn prosess- trinnene Samle prosess- data Samle lager data Samle lager data Fastslå material- flyten Tegn opp informasjons - flyten Tegn opp informasjons - flyten Beregn ledetid Nå situasjonen i sju trinn

24 Ta frem en Nåtidskart Start her – Hva er produktet/tjenesten? Deretter – Lag kartbilde Produkt/tjeneste familie Nå situasjonen Ønsket tilstand Forbedringsplan A3 Kundens stemme: Kundeverdi Tegn prosess- trinnene Samle prosess- data Samle lager data Samle lager data Fastslå material- flyten Tegn opp informasjons - flyten Tegn opp informasjons - flyten Beregn ledetid

25 Husk tidslinjen Sløsing (muda) markeres med rød farge Sløsing (muda) markeres med rød farge Nødvendig muda (sløsing) markeres med gul Nødvendig muda (sløsing) markeres med gul Verdiskapende aktiviteter markeres med grønn farge

26 Fra isolerte øyer A InventoryMaterial B Inventory C finished product Finished product Til kontinuerlig flyt Material ABC Finished product Kontinuerlig flyt refererer til å produsere en del om gangen, hvor hver del blir overført umiddelbart fra en prosess til den neste, uten å vente imellom. Kontinuerlig flyt er den mest effektive måten å produsere på men er krevende å få til. En-dels flyt balanserer prosessen Om flyt

27 Det er ofte områder i verdistrømmen hvor kontinuerlig flyt ikke er mulig og ”batching” er nødvendig. Det kan være flere grunner for dette, inkludert Noen prosesser er designet for å operere med høy eller lav hastighetssyklus tider og trengs å endres for å kunne tjene flere produktfamilier Noen prosesser, som f.eks. hos leverandører, er fysisk distanserte fra operasjon og shipping og en del av gangen er ikke realistisk Noen prosesser har for mye ledetid eller er for upålitelige til å linkes direkte til andre prosesser i en kontinuerlig flyt Istedenfor individuell planlegging ved produksjonskontrollavdeling, signaliserer Kanban linken mellom produksjon til nedstrøms kundebehov Supermarked Produksjon Kanban Uttaks Kanban Leverende prosess A Produkt ”Supermarked” er et kontrollert lager av deler som brukes til å planlegge produksjon i en oppstrømsprosess Kunde prosess B Supermarked

28 Ved å bruke supermarked pull systemer, trenger du som regel bare å planlegge bare et punkt i verdistrømmen. Dette punktet kalles pacemaker prosess. En ”tempoholder”. Metoden som kontrollerer produksjon på dette steget setter takten for alle oppstrøms prosesser. Alle prosesser etter pacemaker utgjør kollektivt kunde-ordre-til-skipning. Material flyter fra pacemaker nedstrøms til ferdige varer og videre til kunden. På det fremtidige tilstandskartet er pacemaker den delprosessen som er kontrollert av den eksterne kundens ordre Process 1 FIFO Pacemaker Process 2Process 4Process 3 FIFO Kunde Ordre-til-levering lede tid En punkts- planlegging Supermarked Pull Tempoholder

29 Produksjonsnivå Ved å jevne ut produktmiksen i pacemaker prosessen kan du svare på ulike kundekrav med redusert ledetid ved å holde et minimumslager. Dette igjen reduserer størrelsen på supermarked Dette er symbolet for jevn produksjon: AAAAAAAABBBBBBBCCC Skift 1Skift 2Skift 3 ABACBA Skift 1Skift 2Skift 3 BABACBABCBAA OXOX Jevn produksjon

30 Antall på lager Kostnad per del Endrings- kostnad Lager kostnad Total kostnad Ved å redusere omstillingstider, er det mulig å kjøre mindre batcher og ha mindre lager Omstilling X Antall Utvikle muligheten til å produsere “hver produkt hver dag” oppover i flyten Ved å sortere omstillingstider og kjøre mindre serier i en oppstrøms prosess, vil de prosessene være i stand til å svare på endringer nedstrøms raskere. Deretter trenger de mindre lager i supermarkedet.

31 Kjøling på lager 24 timer Rensing i rense maskin SA1 Børste maskin Pusse maskin Kull presse Jern Presse rom Slynge renser SA19 Løfting Til SA16 Støpe stasjon Gifte stasjon Grafitt Dyppe kar Induksjo nsvarme r Kontroll stasjon Klar til henting Av kunde Butts kjøles i 24 timer og venting kan være like lang 48 timer Transport 42 sek Rensing 131 sek Transport 31 sek Fra henger kom opp i hengebane til første maskin 28 sek Børsting av butts 41 sek Transport og venting 1095 sek Pussing av AL forlenger 72 sek Transport og venting 115 sek Avpressin g butts 48 sek Transport og venting 202 sek Avpressing jern 331 sek. (oppsto feil ca 120 sek) Transport og venting 224 sek Rensing av pinner 51 sek Transport og venting 839 sek. Verdiskapend e 7 sek Transport og venting 980 sek Oppvarmin g pinner 54 sek Transport og venting 37 sek Grafittisering 12 sek Transport og venting 280 sek Sammensetting av henger og ny anode 37 sek Transport og venting 324 sek Støping 121 sek Transport og venting 134 sek Oppløfting til transport bane 16 sek Transport og venting Kom i kø som nr 3. 667 sek Venting på truck 38 sek Transpor t tilbake til lager 54 sek Lagerbeholdnin g >354 stk og forbruk på 177 stk/døgn gir lagertid på Ca 48 timer Ledetid = 4 dager, 1 time, 37 min og 3 sek. Verdiskapende tid = 13 min og 5 sek Anodemonteringsprosessen – Hydro Aluminium Karmøy Metallverk Produksjonsplan. Revideres hver uke Syklusstyrt produksjon Optimaliseres ved å støpe inn det kunden skal ha kommende døgn 24 timers møter Produksjonsplan. Revideres hver uke Syklusstyrt produksjon Optimaliseres ved å støpe inn det kunden skal ha kommende døgn 24 timers møter Leverandør Kunde KL møter Periodiske Fysiske endringer Utfordringer KL møter Badbalanse Hengevedlik ehold Utfordringer Basert på kritiske prosesser Operatørene jobber etter en helkontinuerlig 2 skiftplan, (2 skift m/helg. Dagtid i helgen) noe som hindrer leveringer til kunde på behovstidspunkt. Kundens behov er 177 anoder/døgn Operatørene jobber etter en helkontinuerlig 2 skiftplan, (2 skift m/helg. Dagtid i helgen) noe som hindrer leveringer til kunde på behovstidspunkt. Kundens behov er 177 anoder/døgn Dragende flyt Trykkende flyt Trykkende flyt Dragende flyt Trykkende flyt Trykkende flyt Dragende flyt Dragende flyt Dragende flyt Dragende flyt Dragende flyt Dragende flyt Dragende flyt Dragende flyt Dragende flyt

32 Nåsituasjonen: Det er større kapasitet på Rensemaskinen enn det som utnyttes. Det er lange avstander å kjøre med truck Nåsituasjonen: Det er større kapasitet på Rensemaskinen enn det som utnyttes. Det er lange avstander å kjøre med truck Anodemonteringsprosessen – Reduksjon ledetid Ønsket situasjon: Utnytte Rensemaskinens kapasitet, slik at en får frigjort tid til forebyggende vedlikehold. Utnytte/omfordele bemanning slik at en kan utnytte «pallekjøretøy» til transport av paller til Renserom. Reduksjon av lager etter «kjøleperiode». Dvs. reduksjon av ledetid med 24 timer. Ønsket situasjon: Utnytte Rensemaskinens kapasitet, slik at en får frigjort tid til forebyggende vedlikehold. Utnytte/omfordele bemanning slik at en kan utnytte «pallekjøretøy» til transport av paller til Renserom. Reduksjon av lager etter «kjøleperiode». Dvs. reduksjon av ledetid med 24 timer.

33 Produksjons-ledetid Ca 24 timer for ingot frem til ferdig limt blokk. 100 Min Kvalitetsrapport Daglig ordre Muda som lager kø Verdistrømskart –VSM- REC Mono- Nåsituasjon Limestasjon Intern kunde – Wafer Ingot- Intern Leverandør Kontinuerlig Ingot Vareheis OXOX Prosesstid: 100 Min Syklustid: 120 min 1-5 ingoter Blokksag / Grinding PSQ SagEtsing / TestingLimesenter 5-Blokker Slugs til testing, videre prosessering må vente på resultater fra testing Prosesstid: 600 Min Syklustid: 666min Prosesstid: 30 Min Syklustid: 57min Verdiskapende tid: 0 Min Syklustid: 46min Prosesstid: 11,9 Timer Syklustid: 12 timer 20 Min 600 Min 66 Min 27 Min 30 Min46 Min 12 Timer

34 Produksjons-ledetid Ca 20 timer for ingot frem til ferdig limt blokk. Produksjons-ledetid Ca 20 timer for ingot frem til ferdig limt blokk. 100 Min Kvalitetsrapport Daglig ordre Verdistrømskart – VSM- REC Mono- Fremtidig/forbedret situasjon Limestasjon Intern kunde – Wafer Ingot- Intern Leverandør Kontinuerlig Ingot Vareheis OXOX Prosesstid: 100 Min Syklustid: 120 min 1-5 ingoter Blokksag / Grinding PSQ SagTestingLimesenter 5-Blokker Prosesstid: 600 Min Syklustid: 666min Prosesstid: 30 Min Syklustid: 57min Pr slug Syklustid: 2min Prosesstid: 11,9 Timer Syklustid: 12 timer 20 Min 600 Min 66 Min 27 Min 30 Min 12 Timer

35 Business Case (Problem):Fremtidig/forbedret situasjon/ og mål: Nåsituasjon: Aktivitetsplan: HvaHvordan?Hvor?Hvem?Når? Ombyg ging Fjerne syrebad, Bruke annet utstyr Ets/testEksternt firmaPlanlegges i forbindelse med annen stopp i produksjon Kostnader : Ca 30000 kr, - Oppfølging - Nye rutiner ESP - Opplæring - Ny tidtaking - Kvalitet i fokus, spc - Oppfølging - Nye rutiner ESP - Opplæring - Ny tidtaking - Kvalitet i fokus, spc - Resultater - Tidsbesparelse registreres og sammenlignes med tidligere resultater. - Ny verdistrømsanalyse tas og videre forbedringer diskuteres. - Resultater - Tidsbesparelse registreres og sammenlignes med tidligere resultater. - Ny verdistrømsanalyse tas og videre forbedringer diskuteres. Etsing / Testing av slugger tar i gjennomsnitt ca 46 min pr batch og er en risikofyllt jobb som innebærer fare for eksponering av syre. Arbeidet tar tid og gir ingen verdiskapende effekt. Testbenk optimaliseres for bruk uten etsede slugger. SPINNOFF-EFFEKT: HMS – Ikke lenger fare for eksponering av syre Sparer tid – slugs kan testes enkeltvis, ingen ventetid for å fylle en batch Ombyggingskostnader mindre enn utgifter til syre Reduserer kø og ventetid med raskere resultater Etter ”go to Gemba”, med innsamling av fakta i produksjon og videre visualisering i verdistrømskart ( VSM ), viser det seg at Etsing/Testing er området som har mest ikke verdiskapende muda Arbeidet kan gi helseskader Venting på resultater bremser produksjonen A3: Forbedringsområde Etsing / Testing REC Mono. Roger Endresen Prioriteringsvindu


Laste ned ppt "Kartlegging av verdistrøm Forelesningsnotat # 6 Kapittel 11 og 12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google