Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonssentral for fakta om norske massemedier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonssentral for fakta om norske massemedier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er medienorge? www.medienorge.uib.no
Informasjonssentral for fakta om norske massemedier Oppdrag: Dokumentere medieutviklingen i Norge Samler inn statistikk om alle norske medier 40 ulike kilder: offentlige institusjoner offentlige og private forskningsinstitutter bransjeorganisasjoner medieselskaper

2 Eget web-tilbud med mer enn 300 sider informasjon:
statistikk og metode kildeomtaler norske og internasjonale pekere innen mediesektoren nyhetsbrev Gir ut boken medienorge hvert 2. år Gir ut nyhetsbrevet mediefakta 2 ganger årlig Assisterer Kulturdepartementet ved utredninger etc.

3 www.medienorge.uib.no medienorges brukere:
offentlige myndigheter medieselskaper bransjeorganisasjoner journalister forskere og studenter medielærere Snitt på 58 unike brukere per dag aktive søk etter data i 2003

4 medienorge deltar i samarbeid om nordisk mediestatistikk i regi av Nordicom
Leverer tall og fakta til publikasjonen Nordic Media Trends Sitter i rådgivende utvalg for Statistisk sentralbyrås kulturstatistikk og IKT-statistikk

5 Hvorfor ble medienorge etablert?
Initiativ fra Kulturdepartementet i 1992: ’For å underlette den politiske beslutningsprosess’ 1 kilde i stedet for 50 Inspirert av MedieSverige; Faktabok om den svenske mediesektoren publisert av informasjonsnettverket Nordicom

6 Hvordan ble medienorge etablert?
Forprosjekt i 1992 for å kartlegge data og kilder Referansegruppe med representanter fra: Kulturdepartementet NRK bransjeorganisasjoner forskermiljøet Etablert ved Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen fordi: fagmiljø uavhengighet Nordicoms norske avdeling lå ved instituttet

7 Organisasjon og økonomi:
Organisert som prosjekt ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen Oppdragsgiver: Statens medieforvaltning (Kultur- og kirkedepartementet) Faglig ansvar: Institutt for Informasjons- og medievitenskap Finansiert over statsbudsjettet via den norske pressestøtten

8 www.medienorge.uib.no Årlig budsjett på ca 1,2 millioner (uten bok)
2 årsverk - 3 stillinger: 1,5 på informasjon 0,5 på IT/web Egen server for web-tilbudet

9 Hvordan arbeider vi?: www.medienorge.uib.no
Samler inn data i tidsserier – ikke enkeltstående undersøkelser Samler inn data om medienes: tilgang og bruk innhold struktur økonomi Kildeomtaler og pekere til kildenes egne nettsider Både formelle og uformelle avtaler med kilder. Godt samarbeid pga PR-effekt

10 Kvalitetssikring og dokumentasjon av metode viktig: Mediestatistikkens vakthund!
Pådriver for utarbeiding av ny statistikk og omlegging av gammel, uhensiktsmessig statistikk Egenutviklet web-tilbud; Full kontroll over grensesnitt og oppdateringer Vekt på klarhet og oversikt på web-sidene Dynamiske søk

11 Kvalitetssikring og dokumentasjon av metode viktig: Mediestatistikkens vakthund!
Pådriver for utarbeiding av ny statistikk og omlegging av gammel, uhensiktsmessig statistikk Egenutviklet web-tilbud; Full kontroll over grensesnitt og oppdateringer Vekt på klarhet og oversikt på web-sidene Dynamiske søk

12 Kvalitetssikring og dokumentasjon av metode viktig: Mediestatistikkens vakthund!
Pådriver for utarbeiding av ny statistikk og omlegging av gammel, uhensiktsmessig statistikk Egenutviklet web-tilbud; Full kontroll over grensesnitt og oppdateringer Vekt på klarhet og oversikt på web-sidene Dynamiske søk

13 Utstrakt nordisk samarbeid og kontakt om datakilder, validitet, strukturdata etc.
Deltakerne er: Sverige Norge Finland Island Danmark???


Laste ned ppt "Informasjonssentral for fakta om norske massemedier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google