Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning 28 sept. 2006 eForvaltning: Mål, perspektiver og rammeverk Temaer: Hva skjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning 28 sept. 2006 eForvaltning: Mål, perspektiver og rammeverk Temaer: Hva skjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning 28 sept. 2006 eForvaltning: Mål, perspektiver og rammeverk Temaer: Hva skjer i Norge: ENorge Internasjonale satsninger og rammeverk (EU, OECD, FN ect) Diskusjon: Er rammeverk og benchmarking et egnet virkemiddel for å videreutvikle nasjonale ”eForvaltninger” Litteratur Grønlund: En introduksjon til electronic government i Grønlund& Randerup(red) Grønlund : Electronic Government: Design, Application and management Jansen (2005) Grant & Chau : Developing a Generic Framework for E-Government

2 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 2 eNorge 2009 – det digitale spranget Enkelt-menneske i det digitale Norge Min side som felles portal Innovasjon og vekst i næringslivet En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor http://odin.dep.no/mod/norsk/tema/ITpolitikk/enorge/b n.html Hvordan samsvarer og avviker denne med tidligere eNorge?

3 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 3 Internasjonale perspektiv er E-government- utviklingen i Europa Generelt om EU’s Information Society: http://europa.eu.int/information_society/index_en.h tm http://europa.eu.int/information_society/index_en.h tm E-government http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all _about/egovernment/index_en.htm#European%20Milestone s http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all _about/egovernment/index_en.htm#European%20Milestone s Måling av framgang: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2 005/doc/all_about/cgey4_measurement_final.pdf http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2 005/doc/all_about/cgey4_measurement_final.pdf

4 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 4 Noen internasjonale perspektiver FN – eReadiness etc. UN (2003) UN Global E-government Survey 2003. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ UN/UNPAN016066.pdf http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ UN/UNPAN016066.pdf http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ UN/UNPAN019207.pdf http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ UN/UNPAN019207.pdf

5 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 5 Konsulentbransjen følger med ! Accenture: http://www.accenture.com/Global/Research_and_Insights/B y_Industry/Government/default.htm Bertelsmann http://en.bertelsmann-stiftung.de/index.html Deloitte Research Public Sector Institute (2004) At the dawn of e-government. The citizens as customer. http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D37 085%2526cid%253D60672,00.html http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D37 085%2526cid%253D60672,00.html

6 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 6 Et generisk rammeverk for E-forvaltning (Grant og Chau) Mål : Lage en ’nøytral’ representasjon av e-forvaltning Muliggjøre identifikasjon av visjoner og mål Identifisere (måle?) gapet mellom nåværende og framtidig e-forvaltningsløsninger Understøtte planlegging som bygger på trend-analyser Kunne overføres å tvers av ulike (nasjonale) kontekster for anvendelsesområder Understøtte representasjon av strategiske prioriteringer Tilby en funksjonell representasjon av e-forvaltningsmål Støtte gjenbruk og utvidelser Er det mulig (og ønskelig med et slikt rammeverk?

7 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 7 E-government –en samlende definisjon? Grant and Chau : p 9: “A broad-based transformation initiative, enabled by leveraging the capabilities of information and communication technology; (1) to develop and deliver high quality seamless, and integrated public services; (2) to enable effective constituent relationship management; and (3) to support the economic and social development goals of citizens, businesses and civil society at local, state, national and international level” Er dette en dekkende beskrivelse?

8 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 8 Grant og Chau’s forslag

9 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 9 Hva er viktige forutsetninger for utvikling av ”e- forvaltningen” Adegboyega, Janowski et al: E-readiness (beredskap, ferdighet, villighet) – et lands muligheter for å utnytte mulighetene skapt ved IKT Komponenter er IKT infrastruktur, spredning av IKT i samfunnet (penetration), menneskelige ressurser (kapital), lovgivningen, politiske rammebetingelser Påstand Evaluering/vurdering landet ”e-beredskap” er et viktig verktøy for planlegge, styre og evaluere ICT-politikken Det å etablere et godt rammeverk for å evaluere e- beredskap er nødvendig for å videreutvikle ’e-forvaltning” Er dere enige i dette?

10 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 10 Hvordan måle e-beredskap 16 variable : IKT-spredning & bruk IKT-infrastruktur (Internet, telefon, TV ”Online”- tilgjengelighet (trinn 0-5 i tjenestetrappa) E-Informasjon E-Konsultasjon E-beslutningstaking e-demokrati-dimensjonen I hvilken grad er mener dere dette har betydning for utviklingen i Norge, er dette f eks. nyttig for utviklingen av Min side

11 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 11 Noen konklusjoner Assessing eGovernment readiness is crucial for a advancing eGovernment. However, at present there are no clear prescription carrying out such assessments Differen sets of indicators are used by different benchmarking organizations, and this disparity and lack of standards for assessment lead to varying conclusions on the global eGovernment readiness. AJ: Er dette det virkelig problem

12 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 12 Åke Grønlund: 12 utfordringer Hvordan komme i gang – og med hva – uklare mål For mye dokumentasjon Hvordan organisere endringsprosessene Hvordan håndtere parallelle systemer (gammelt og nytt) Fastlegge framtidig teknisk plattform Felles utnyttelse av distribuert informasjon (felles grunndata) Motivasjon Brukbarhet og brukervennlighet av systemene Lønnsomhet – hvordan måle denne  økt kvalitet Fra monopol til konkurrerende tjenesteytere Håndtere lokale ’stammefeider’, f eks. profesjonsinteresser

13 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 13 Nilson og Randerup Improvisorisk forandringsarbeid – nye arbeidsmåter med samarbeidstøtte Planlagte (forutsatt, anticipated) forandringer Skjer i henhold til planer og bevisste handlinger: topp-styrt Mulighetsbaserte (opportunity, oppfangete forandringer Ikke planlagt, men ofte lokalt initiert – men håndteres sentralt og bevisst Forandringer som vokser (emergent) fram Uforutsette forandringer, f eks. ved innføring av ny teknologi Lokalt initiert og lokalt håndtert – hva er konsekvensene sentralt ?

14 FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 14 ’E-G’ – den lange og kronglete veien for å bygge en infrastruktur for elektroniske tjenester Noen teser : Den tradisjonelle topp-styrte modellen fungere ikke Endringer (som) skjer lokalt er som regel lite styrt eller ofte ikke planlagte/improviserte Må forstå og utnytte teknologien fleksibilitet Endringer skjer gjennom forhandlinger mellom teknologien intensjoner og forståtte/akseptable muligheter


Laste ned ppt "FINF- H -0g, 28 september 2006 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning 28 sept. 2006 eForvaltning: Mål, perspektiver og rammeverk Temaer: Hva skjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google