Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Kompetanseforum 14.oktober 2014. Saksliste Sak 36/14Referat 04.09.14 Sak 37/14Orienteringssaker Sak 38/14Anbefaling av strategiplan Sak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Kompetanseforum 14.oktober 2014. Saksliste Sak 36/14Referat 04.09.14 Sak 37/14Orienteringssaker Sak 38/14Anbefaling av strategiplan Sak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Kompetanseforum 14.oktober 2014

2 Saksliste Sak 36/14Referat 04.09.14 Sak 37/14Orienteringssaker Sak 38/14Anbefaling av strategiplan Sak 39/14Plan for aktivitet tidlig fase Sak 40/14Hvordan måle effekter av prosjektet Sak 41/14Karrieresenter Kongsbergregionen Sak 42/14Videre arbeid med KS læring Sak 43/14Etablering av aktuelle arbeidsgrupper Sak 44/14Strategisk FoU-partner Sak 45/14Møteplan 2015 Sak 46/14Eventuelt

3 Orienteringssaker: Foreløpig tilbakemelding fra regionale nettverk –Oppvekst –Barnehegetilsyn –Helse og omsorg (21.11) –Barnevernleder (24.10) Kontakt med OPUS –VGO (Helsefagarbeider ++) –BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet) –Tilrettelegger for desentraliserte studier Kurs i kursutvikling i Oslo 13.-14. november

4 Anbefaling av strategiplanen Ett innspill - fra Rollag Endret noe tekstlig Tatt bort vedlegg Presisert bestillerfunksjonen, men vil være vanskelig med klare grenser Hvem skal ha bestillingen?

5 Plan for aktivitet Opplæring: Legemiddelhåndtering Forvaltnings- og offentlighetsloven Arkivrutiner for saksbehandlere Håndtering av vold og trusler, grensesetting og etikk Utvikling: Strategisk kompetanseutvikling Basisinformasjon for nyansatte og vikarer Introduksjon til KS læring Oppfriskningskurs for lærer på 1. trinn Turnusplanlegging og arbeidstidsbestemmelser Innmeldte behov som må konkretiseres: Kommunikasjon og konflikthåndtering i arbeidsmiljøet Pedagogisk ledelse og spesialpedagogiske emner Trygg på skoleveien Velferdsteknologi Innføring i lov og forskrifter som regulerer virksomheten både felles og spesifikt i forhold til de enkelte driftsområder. Opplæring på office- pakken Opplæring i elektroniske verktøy med siktepå bedre design av rapporter, årsmeldinger og styringsdokumenter Opplæring IPLOS Opplæring PROFIL Rettigheter og plikter i arbeidslivet Grunnleggende norsk for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Kurs for assistenter i barnehage og skole Regning for 1.-4. Trinn ROS analyser Ernæring hjemme-rehabilitering

6 Hvordan måle effekter? Effekten bør kunne måles og være en direkte konsekvens av prosjektet: Aktivitet? Ressurser? Holdninger og erfaringer? mer attraktive kommunale arbeidsplasser at kommunene er bedre rustet til å møte sitt behov for kompetanse og kompetanseutvikling - med enklere tilrettelegging, bedre tilpasset læring, økt læringsutbytte, lavere kostnader og bedre dokumentasjon av kompetanse økt evne til omstilling og fornying (innovasjon) i de kommunale virksomhetene

7 Etablering av arbeidsgrupper: Utarbeidelse av spørreundersøkelse (sak 40) Utarbeiding av prosess for avdekking av kompetansebehov (strategiplanen) Gjennomføring av kurs i legemiddelhåndtering (plan for aktivitet) Gjennomføring av kurs i forvaltnings- og offentlighetsloven (plan for aktivitet) Utarbeidelse av nyansattkurs (plan for aktivitet) Utarbeidelse av kurs i strategisk kompetanseutvikling (plan for aktivitet) Utarbeidelse av oppfriskingskurs 1. trinn (plan for aktivitet) Arbeidsgruppene skal: Være kortvarige Være små Være konkrete Utfylle PLs kompetanse innen fag og metode Beskrive behov, opplegg og etterarbeid Gjennomføre evaluering av gjennomført opplegg

8 Karrieresenter Konklusjoner: Spennende tanke Alle kommuner må involveres i større grad Avklare hvilke verktøy et slikt senter har tilgjengelig Bør fungere som infrastruktur for videre kvalifisering av ansatte i kommunene Bør diskuteres i rådmannsutvalget Karriereveiledning øker omstillingsevne Bidrar til å løfte det generelle kompetansenivået Bidrar til at arbeidsliv får tilgang på riktig arbeidskraft Bør fungere som motor, megler og møteplass Karrieresenter Kongsberg BFK og NAV Buskerud vil etablere senter for Numedal, Kongsberg og Øvre Eiker. PL orientert regionrådet, men liten respons Liten involvering av kommunene Vil etableres i løpet av kort tid

9 Oppdrag FoU-partner HBV: 9.oktober Fafo: 16.oktober KS Konsulent: 30.oktober Kunnskaps- ressurs «Kompetanse om kompetanse» Prosess/ metodikk kompetanse- behov Evt. følgeevaluering av piloter Arbeidsplassen som arena for kompetanse- utvikling

10 Møteplan: 4. eller 11. desember (2014) 22. januar 19. februar 19. mars 30. april 4. juni 20.august 24. september 22.oktober 19. november 17. desember

11 Og ellers da?


Laste ned ppt "Velkommen til Kompetanseforum 14.oktober 2014. Saksliste Sak 36/14Referat 04.09.14 Sak 37/14Orienteringssaker Sak 38/14Anbefaling av strategiplan Sak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google