Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til medlemsmøte VJFF. AGENDA ÅPNING AV MØTET PRESENTASJON AV GJESTER. NJFF : Trygve Næss, Knut Haugen STATSKOG: Sondre Ånes VESN KOMMUNE: Steinar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til medlemsmøte VJFF. AGENDA ÅPNING AV MØTET PRESENTASJON AV GJESTER. NJFF : Trygve Næss, Knut Haugen STATSKOG: Sondre Ånes VESN KOMMUNE: Steinar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til medlemsmøte VJFF

2 AGENDA ÅPNING AV MØTET PRESENTASJON AV GJESTER. NJFF : Trygve Næss, Knut Haugen STATSKOG: Sondre Ånes VESN KOMMUNE: Steinar Aufles FORELESNINGER 2 stk: Trygve Næss /Nils Midtgaard BAKGRUNN FOR MØTET – Trivsel – Forvaltning – Analyse A3 ANALYSE NÅ SITUASJON PAUSE A3 ANALYSE ØNSKET SITUASJON A3 FORSLAG TIL LØSNINGER/MÅL. KAN MEDLEMMER I VJFF BIDRA I FORVALTNINGEN. EVENTUELT AVSLUTTNING.

3 A3-Analyse-Småviltforvaltningen i Hattfjelldahl-Grane-Vefsn kommuner Sak Ny forvaltningsmodell har blitt utprøvd i våre kommuner ved Rypeprosjektet. Denne analyse beskriver-Nåsituasjonen-Ønsket situasjon og forslag til Løsninger Ønsket situasjon. Nå situasjonen. F = Forvaltning for en større rypebestand = 8 F/T= Forvaltning og trivsel. = 21 T = Trivsel for jegeren = 11 Forslag til løsninger/Mål

4 NÅ SITUASJONEN 1.For unøyaktig rypetelling(F) 2.Rypetellingen utføres for tidlig(F/T) 3.De som ikke har pc faller utenfor (T) 4.De som ikke har kunnskaper om bruk av pc faller utenfor(T) 5.Eiterådal vald 21 er et for stort vald med flere naturlige skiller(F/T) 6.Det er brukt 22 mil kr i rypeprosjektet. Det er positivt at det satses for å få en bedre forvaltning.(F) 7.For få jaktdager pr kvadrat kilometer. (F) 8.Motstridende info og dårlig info rundt kortsalg og system (T) 9.Datasystemet er ikke tilpasset virkeligheten.(F) 10.Ubenyttede kort –jaktmandager ikke kreditert men inngår som jaktet. (F/T) 11.Det er positivt med innraporteringen. Lett å holde orden på egen jaktutfoldelse. (F/T) 12.Jaktmansdøgn oppbrukt før oktober.(F/T) 13.Lirypetereng er ikke riktig stipulert i forhold til virkeligheten.(F) 14.Sein jaktkortåpning og tidlig avsluttning for de som ønsker å jakte rev.(F/T) 15.Sesongkortene var ikke anvendelig tidelig i jakta og dermed bortkasta penger da de fleste felt som var jaktbare ble stengt.(T/F) 16.Det er ikke forståelse for hvorfor harejakt /skogsfuglakt / revejakt skal inngå som en del av dette prosjektet. (F/T) 17.Kan virke som det er for stor økonomisk fokus i Statskog. Slik at dette går utover forvaltningen(F) 18.Hvorfor skal alle prosjektene utprøves i Grane,Hattfjelldal og Vefsn. Vi har vert prøvekaniner i alle år.(T) 19.Manglende PC / mobil tilgang er svært negativt.(T) 20.Dagens møte og måten saken analyseres på er svært positiv.(F/T) 21.Det har oppstått jakt kø i enkelte områder med dagens system. Folk måtte forlate Krutfjellet fordi det var for mange folk der.(F/T) 22.Svært uforutsigbar tilgjengelighet vanskelig å planlegge jakta sammen med andre og å leie hytter i et område man ønsker å jakte. Trivselen er i denne sammenheng dårlig. (T) 23.Hele jaktmann-døgn-systemet er noe tull! (T) 24.Gammel system et var bedre forvaltningsmessig en det nye! (F/T) 25.Rapporteringssystemet er veldig bra og må videreføres. Litt for kort horisont. (F/T) 26.Dagens system er en dårlig forvaltningsmodell når det gjelder JMD.(F) 27.Dagens system utelukker jegere som er 50+. De har sluttet å jakte rype.(T) 28.Evalueringsrutiner mangler i dette prosjektet. En meget stor kvalitetsmessig svakhet. (F/T) 29.JMD og ikke virkelig skutte ryper gir forvaltningen manglende kunnskap.(F) 30.Prosjektet skulle konsentrert seg om lirypa og holdt annen småviltjakt/rovviltjakt utenfor. (F/T) 31.Dagens modell tvinger folk ut i tomme terreng som er åpne. Dårlig forvaltning å skyte de siste ryper der(F/T) 32.Reindrifta sperrer terreng unødig i den første delen av jakta. Terrenget er sperret men det er ingen aktivitet av reindrifta der.(T) 33.Dette systemet med JMD er tred ned over hue på oss. (T) 34.For dårlig samarbeid mellom NJFF og Statskog. (F/T) 35.Statskog stoler ikke på oss jegere.(F/T) 36.Finsk modell er ikke vurdert. (F/T) 37.Predatorjakt prises for lavt.(F/T) 38.Småviltjegere som driver predatorjakt og annen vilforvaltning skal gis fordeler og ikke ulemper som i dag.(F/T) 39.Dagens system med JMD skaper fustrasjon og ”tyvjakt”(F/T) 40.Statskog må juster vallgrenser og dele opp vall slik at de er mer i samsvar med praktisk jaktutøvelse. Eksempel Statskoghytta på vestre Tipplingen) (T)

5 Ønsket situasjon Vi ønsker at rypetellingen utføres senere. Eller kontinuerlig igjennom hele sesongen. Rapporterer skutte og observerte ryper. Jegerne må stoles på ! Vi ønsker at de som ikke har PC kan gå til Statskog lokalkontoret, kjøpe kort og avrapportere der. Vi ønsker at Eiterådal (21) deles inn i tre vald. Vi ønsker at jaktmandøgnsystemet avvikles Vi ønsker et kvotesystem som fordeler jakta over hele sesongen 10 sep- til ut Februar. Vi ønsker å behold rapporteringssystemet. Med 10- 14 dagers rapporteringsintervall. (eventuell mulig å søke disp). Vi ønsker et høringsutvalg for oppdeling av vall / vallgrenser Vi ønsker at Statskog setter grenser for uttak av ryper og kjører forvaltningen etter det. Vi ønsker å jakte hele sesongen ikke stresse i noen få uker. Vi ønsker seinere jaktstart i dårlige rypeår. Vi ønsker egne jakttider for predatorjakt Vi ønsker at jegere som driver forvaltning med predatorregulerende tiltak gis fordeler.

6 Forslag til løsning / mål Rypetakseringen utføres som en del av den første jaktuka. Rypetakseringen utføres kontinuerlig av jegerne Lokalkontoret hos Statskog selger kort som før og legger dette inn i systemet. Rapportering skjer også til lokalkontoret som før. Eiterådal 21 deles inn i tre vald. Sør-Nord- Sørvassdal.

7 Samarbeidsmøte Hjff-Gjff-Vjff Vi ønsker kontroll med predatorene og at jakta på disse må verdsettes mye høyere. Vi ønsker at jakta skal fordeles over hele sesongen. Vi ønsker at jaktmandager avvikles. Vi mener at dagens forvaltning ikke er en biologisk forvaltning men en politisk forvaltning. Vi ønsker at rypetellingen utføres senere. Evalueringer og justeringer av rypeprosjektet ute blant jegerne mangler. Dette er et meget stort kvalitetsmessig avvik i prosjektet. Dette kan ødelegge et ellers godt prosjekt.

8

9


Laste ned ppt "Velkommen til medlemsmøte VJFF. AGENDA ÅPNING AV MØTET PRESENTASJON AV GJESTER. NJFF : Trygve Næss, Knut Haugen STATSKOG: Sondre Ånes VESN KOMMUNE: Steinar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google