Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2015 Seniorrådgiver Magnus K. Worren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2015 Seniorrådgiver Magnus K. Worren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2015 Seniorrådgiver Magnus K. Worren
Universitets- og høyskoleavdelingen Seksjon for budsjett og økonomi

2 Hovedpunkter Statsbudsjettet 2015 Det samlede budsjettets profil
Universiteter og høyskoler Øvrige relevante saker i budsjettet Kort om private høyskoler Ekspertgruppe finansiering

3 Budsjettets profil Siv Jensen: Effektiv ressursbruk, høyere produktivitet og bedre hverdag. 17 MRD ”oljekroner” mer, totalt 164. 3 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (opp fra 2,8 i 2014). Reform for avbyråkratisering og effektivisering 8,3 MRD i skatte- og avgiftslettelser Samferdsel, politi og sikkerhet, helse, kunnskap og eldreomsorg.

4 Utvalgte satsinger andre områder
Samferdsel: 5 MRD kroner og 40 MRD til infrastrukturfond. Aktivitetsøkning sykehusene og barnevern, rus og psykiatri Videreutdanning lærere Nyutdannet politi i jobb, flere påtalejurister og stillinger i domstolene. Nødnett og redningshelikoptre Kommunene 6,2 MRD realvekst (mest frie) Klimafondet Tiltak for det sosiale sikkerhetsnettet

5 Universiteter og høyskoler
30,9 MRD over kap. 260. Realvekst på om lag 2,2 pst. Utvikling av verdensledende miljøer Strukturprosesser SAKS Rekrutteringsstillinger Utstyr profesjonsutdanninger Oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner Studieavgift (tredjelandsborgere, statlige institusjoner) Tiltak for avbyråkratisering og effektivisering

6 Øvrige saker Forskningsinfrastruktur FRIPRO Horisont 2020
Studentboliger – flere boliger og ny budsjetteringsmodell IKT-system i NOKUT Langtidsplanen

7 Private høyskoler 1,2 MRD kroner.
Studieplasser og rekrutteringsstillinger fra 2014. Videreføring av styrking fra RNB 2014. Tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Utdanningsinsentivene noe opp, RBO marginalt ned. Utstyrsmidler til profesjonsutdanningene Nye rekrutteringsstillinger

8 Ekspertgruppe finansiering
Nedsatt april 2014 – første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015 9 medlemmer Norske og nordiske fagpersoner Faglig kompetanse innen forskning på høyere utdanning, finansiering av universiteter og høyskoler, økonomisk styring i offentlig sektor Uavhengige eksperter, ikke representanter Sekretariat i KD

9 Ekspertgruppens sammensetning
Torbjørn Hægeland, Oslo, forskningsdirektør Statistisk sentralbyrå, leder Astrid Oline Ervik, Bergen, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Norges handelshøgskole Hanne Foss Hansen, Danmark, professor ved Universitetet i København Arild Hervik, Molde, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Kjell Erik Lommerud, Bergen, professor ved Universitetet i Bergen Ole Ringdal, Stavanger, direktør International Research Institute of Stavanger (IRIS) Kerstin Sahlin, Sverige, professor ved Universitetet i Uppsala Britt Elin Steinveg, Tromsø, assisterende universitetsdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet Bjørn Stensaker, Oslo, professor ved Universitetet i Oslo

10 Mål Overordnet: Utvikle finansielle virkemidler som på en bedre måte enn dagens modell understøtter god måloppnåelse for institusjonene, samlet og enkeltvis. Ny finansieringsmodell skal: stimulere til utvikling av kvaliteten både i utdanning og i forskning bidra til en mangfoldig sektor (arbeidsdeling og profil) bidra til samspill med næringsliv og helse- og instituttsektoren bidra til kostnadseffektiv ressursbruk gi tilstrekkelig stabilitet og forutsigbarhet for institusjonene gi handlingsrom, samtidig med ansvarliggjøring for resultater Dagens formålsparagraf i UH-loven skal legges til grunn Høy internasjonal kvalitet i utdanning, forskning og utviklingsarbeid, formidling av kunnskap


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2015 Seniorrådgiver Magnus K. Worren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google