Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKUTTE MAGESMERTER CHRIS OG KATHRINE. SANG GENERELT OM AKUTTE MAGESMERTER Magesmerter er en av de vanligste kontaktårsakene innen akuttkjeden. Den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKUTTE MAGESMERTER CHRIS OG KATHRINE. SANG GENERELT OM AKUTTE MAGESMERTER Magesmerter er en av de vanligste kontaktårsakene innen akuttkjeden. Den."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKUTTE MAGESMERTER CHRIS OG KATHRINE

2 SANG

3

4

5 GENERELT OM AKUTTE MAGESMERTER Magesmerter er en av de vanligste kontaktårsakene innen akuttkjeden. Den bakenforliggende årsaken er i midlertidig svært varierende og tilstanden er et samlebegrep på en rekke akutte symptomer fra mageregionen. Hovedpoenget i akuttfasen er å identifisere tilstander som har behov for akutt kirurgi. Som et minimum bør man i løpet av primærundersøkelsen prøve å plassere pasienten i en av følgende kategorier: 1.Betennelse med/uten perforasjon hulorgan. 2.Obstruksjon av hulorgan. 3.Gastrointestinal/intraabdominal blødning. 4.Sirkulasjonsforstyrrelser. 5.Skader.

6 MAGESMERTER OG SMERTELINDRING Smertelindring Målet med å administrere smertestillende

7 EPIDEMIOLOGI 5 – 10% av besøkene i mottak består av magesmerter. Til tross for avanserte diagnostiske muligheter blir 25% av udifferensierte magesmerter utskrevet fra akuttmotak, og 35 – 41 % blir innlagt. Omtrent 80 prosent av pasientene som blir utskrevet med udifferensierte magesmerter, er bedre eller blitt smertefri inne to uker etter presentasjonen. Eldre pasienter med mageplager har en seks til åtte ganger større mortalitet sammenlignet med yngre pasienter. De eldre (dvs. pasienter over 65 år) står for 20 prosent av akuttmottak besøk, hvorav 3 til 4 prosent er magesmerter årsaken. Om lag en halv til to tredjedeler av disse pasientene krever sykehusinnleggelse, mens en tredjedel krever kirurgisk inngrep. Noen studier tyder på at eldre opprettholder økt dødelighet når deres diagnose ikke er bestemt i mottak.

8 Smerter i øvre hø. kvadrant - gallestein, pancreatitt, perforert magesår, hepatitt, leverabcess, nyrestein, infeksjon hø. nyre, herpes zoster, hj.infarkt, penumoni eller pleurintt hø.side. Smerte i hø. nedre kvadrant. - appendicitt, ekstrauterin graviditet, ovariecyste, inneklemt brokk, regional ileitt, nyrestein, tarmobstruksjon, betennelse i bekkenet. Smerter i øvre ve. kvadrant - Rupurert eller utspilt milt, duodenalsår, pancreatitt, gastritt, magesår, stein i ve.nyre, infeksjon i ve. nyre, herpes zoster, hjerteinfarkt, pneumoni eller pleuritt ve. side. Smerter i nedre ve. kvadrant - ekstrauterin graviditet, ovariecyste, inneklemt brokk, divertikulitt,regional ileitt, nyrestein, tarmobstruksjon, betennelse i bekkenet.

9 TILSTANDER SOM KAN FORÅRSAKE AKUTTE MAGESMERTER Abdominalt aortaanurisme Ulcus Ekstrauterin graviditet Nyrestein Ileus Gallestein Appendicitt Pankreatitt Salpingitt og Pyelonefritt Urinretensjon Perforasjon Inflammatoriske tarmsykdommer

10 DIFFERENSIALDIAGNOSER! Hjerteinfarkt kan gi smerter i øvre del abdomen eller oppfattes som halsbrann. Sepsis Atrieflimmer, rask atrieflimmer kan gi symptomer som magesmerter og være et tegn på sirkulasjonsvikt. Hyperglykemi, ved ekstremt høyt blodsukker kan pasienten oppleve magesmerter som sitter midt i magen.

11 RETTS Magesmerter har ESS nr. 6. Plutselig debut med pågående smerte hos allmennpåvirket pasient. Kraftige moderate magesmerter hos allmennpåvirket pasient. Magesmerter hos en pasient med kjent AAA Magesmerter + PD- pasient, nefrostomi, eller gastric bypass. Temp over 38,5 og frostrier nå eller tidligere. Magesmerter + synkope Immunsupprimert pasient Ikke reponibelt, smertende lyskebrokk. Kraftige /moderate smerter, men eller upåvirket pasient. Oppkast >2 ganger de siste 4 timer. Gjentatte tynne diareer. Makroskopisk hematuri.

12 HVILKE INTERVENSJONER?  ANAMNESE – HVORFOR ER DET VIKTIG?  VITALE PARAMETER ER ET HJELPEMIDDEL TIL Å VURDERE PASIENTEN TILSTAND. VI ØNSKER Å AVDEKK SJOKKUTVIKLING.  ÅPEN VENETILGANG, HELST GRØNN  EKG, FOR Å UTELUKKE PATOLOGI HJERTE  BLODPRØVER, LEVER, GALLE OG PANKREAS SKAL VÆRE MED, OG EVENTUELT BLODTYPE OG SCREENING.  VURDERE SMERTEKARAKTER, DUMP ELLER STIKKENDE, SMERTEVANDRING, KOMMER OG GÅR, DIFFUS, KONSTANTE ELLER KRAMPER.  SMERTELINDRING. KETORAX ER VANLIGST MED UNNTAK GALLESTEIN OG NYRESTEIN. HVILKEN VAS?  BEHANDLING OG SYMPTOMATISK BEHANDLING.

13 INTERVENSJONER FORTS. FLATUS AVGANG. HCG PÅ DAMER I FERTIL ALDER. STIX OG URICULT. BEKREFTER OG/ELLER AVKREFTER. FASTER, VIKTIG Å GI INTRAVENØS VÆSKE OG FUKTE MUNNEN. TIDLIGERE BUKKIRURGI, MED TANKE PÅ ADEHRANSER. ER BUKEN BLØT, UTSPILT? VURDER. VURDERE EVNT. BLÆRESCAN. VURDER NEDLEGGING AV SONDE. OPPKAST OG/ELLER DIARE. IKKE AFIPRAN VED MISTANKE AV ILEUS, PGA AFIPRAN ØKER PERISTALTIKKEN.

14 KASUSTIKK Kvinne født i -28 Magesmerter i en uke, med influensasymptomer, forverring siste 3 dagene. Lokalisert i nedre del av abdomen. Konstante smerter, frostrier og febril. Blodig og slimete avføring. Vitale parameter: SaO2 96% u/O2, normal resp frekvens, P 88, BT 161/88, Temp 38,2 DIVERTICULITT

15 KASUSTIKK Mann født i -53 Synkope, ingen kramper, kommer inn med ambulanse, sterke magesmerter i nedre del av abdomen, mye luft både som rap og flatus. Kvalm og blek. Medtatt. Grønne vitale parameter. OBSTIPASJON

16 KASUSTIKK Kvinne, født i -88 Akutte sterke magesmerter, vart i 2 timer, økt i intensitet, sitter midt - og opp mot øvre venstre kvadrant, palpasjonsøm, med utstråling i hele magen. Har kjent ulcerøs colitt som har vært veldig aktiv den siste tiden med blodig avføring. Ingen oppkast eller diare. Vitale parameter? PERFORERT CYSTE PÅ EGGLEDER

17 KASUSTIKK Jente, født i -93 Akutte magesmerter som er diffuse, medtatt, somnolent. Ingen oppkast eller diare. Kvalm. Har kjent diabetes type 1. Vitale parameter stabil, lett tachycard, hurtig respirasjon Bl.s 24 KETOACIDOSE

18 DAGENS ORD NOEN GODE MAGEDRAG, HJELPER DEG Å SYNKE NED OG VÆRE TILSTEDE, DER DU ER AKKURAT NÅ!!!!!


Laste ned ppt "AKUTTE MAGESMERTER CHRIS OG KATHRINE. SANG GENERELT OM AKUTTE MAGESMERTER Magesmerter er en av de vanligste kontaktårsakene innen akuttkjeden. Den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google