Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hallfordeling DFI Nye rutiner og kriterier. Rutiner hallfordeling Hallfordelingsansvarlig skal innhente de ulike gruppenes treningsbehov i hall og gymsal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hallfordeling DFI Nye rutiner og kriterier. Rutiner hallfordeling Hallfordelingsansvarlig skal innhente de ulike gruppenes treningsbehov i hall og gymsal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hallfordeling DFI Nye rutiner og kriterier

2 Rutiner hallfordeling Hallfordelingsansvarlig skal innhente de ulike gruppenes treningsbehov i hall og gymsal Det er utarbeidet et skjema som skal fylles ut av alle gruppene 2 ganger i året. Dette skjema skal kartlegge behov og endringer for halltid. Frist for å søke halltid i kommunen er 1. mai. Skjemaene pr gruppe skal være sendt DFI innen 4.mai. Tildeling av halltid skal være ferdig fra DFI maks 2 uker etter Frogn kommunes tildeling av halltid.

3 Rutiner hallfordeling Det er laget en egen kalenderoversikt på WEB ved bruk av Google kalender som viser aktivitetsoversikten for alle hallene. Disse kalenderne legges tilgjengelig på DFI.no og det vil også være mulig å søke de opp. Kalenderne blir administrert og oppdatert av DFI. Alle som ønsker å bestille halltid/møterom som er ledig skal sende en melding til dfi@dfi.no. DFI vil oppdatere kalenderne med tildelt tidspunkt og søker skal få bekreftelsesmelding tilbake når dette er gjort.dfi@dfi.no Gruppene er også ansvarlige for å melde fra til dfi@dfi.no om halltid som ikke benyttes. Denne tiden kan andre grupper og lag benytte.dfi@dfi.no

4 Skjema INFORMASJON HALLFORDELING FROGNHALLEN, DYRLØKKEHALLEN OG FROGN ARENA Gruppens navn:Hall: Ant. lag/grupper/trinn: Angi ant. alderbestemte lag/grupper som trener på samme tid: Ant lag/grupper med utøvere 14 år og yngre: Ant lag/grupper med utøvere 16 år og eldre: Hvilken uke regner dere med å starte treningen ? Høstsemesteret : Vårsemesteret : Hvilke uke regner dere med å avslutte treningen? Høstsemesteret: Vårsemesteret: Har dere særskilte behov som må hensyntas? Vil gruppen benytte trimrom ( gjelder Frognhallen) ?

5 Kriterier Halltiden deles inn i primærtid og sekundærtid Primærtid er - mandag til torsdag fra: –16.30 – 22 for Frognhallen og Dyrløkkehallen –17.00- 22.00 for Frogn Arena –17.00 – 21.00 for gymsalene Sekundærtid er - fredager og tiden før og etter primærtid. DFI skal tilstrebe og tilby alle DFI-grupper halltid i primærtid 1time 2 ganger i uken pr lag /trinn/gruppe. Dersom det er flere lag i et alderstrinn defineres dette som et lag. –Dette vil gi laget/trinnet mulighet til å trene en trening hvor laget/trinnet ikke må dele hall med annet lag/gruppe.

6 Kriterier Alle lag/trinn/grupper som er yngre enn 14 år skal ha treningstid som er ferdig før kl. 20.30 Alle lag/trinn/grupper fra det året de fyller 16 må akseptere treningstid etter kl. 20:00 Gruppene får tildelt et antall timer fra DFI og er selv ansvarlig for tildeling av treningstid til sine lag/trinn/grupper. Gruppene oppfordres til å følge samme kriterier som er besluttet for DFI. Halltiden man har fått tildelt skal brukes til den idretten som krever hall (løping, styrke, uttøying, oppvarming krever som regel ikke hall). Lag som ikke spiller i serie skal ikke få tilsvarende timer som et lag som spiller i serie. Dersom et lag opphører skal halltiden omfordeles spesielt dersom laget har treningstid i primærtid.

7 Kriterier Gruppe13 skal ha treningstid som avsluttes senest kl 20. Hallen må være universelt utformet. Hallene (Frogn arena, Frognhallen og Dyrløkke) tildeles primært idretter som er inne-idretter og har behov for stor hall pga idretten eller behovet for bruk av utstyr som ikke er flyttbart. Gymsalene prioriteres til grupper som ikke får tid i hallene. Dyrløkke er å anse som et nærmiljøanlegg (skole gymsal) og IGF bør tildeles1 time trening i denne hallen.


Laste ned ppt "Hallfordeling DFI Nye rutiner og kriterier. Rutiner hallfordeling Hallfordelingsansvarlig skal innhente de ulike gruppenes treningsbehov i hall og gymsal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google