Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Års verk Reduksjon drift/byggEffekt 2014Effekt 215konsekvenser DobbeltromFerdig saksbehandlet til KS møte september Ansvarlig : MR Flytte adm. Rus/psyk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Års verk Reduksjon drift/byggEffekt 2014Effekt 215konsekvenser DobbeltromFerdig saksbehandlet til KS møte september Ansvarlig : MR Flytte adm. Rus/psyk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Års verk Reduksjon drift/byggEffekt 2014Effekt 215konsekvenser DobbeltromFerdig saksbehandlet til KS møte september Ansvarlig : MR Flytte adm. Rus/psyk og PLOM Strøm, bil, kjøring etc Ansvarlig MR , ,-.Effektivisering tjenesten, tilgjengeligheten bedre, HjemmetjenestenSettes i gang til høsten Ansvarlig MR , ,-.Hverdagsrehabilitering Utredelse, sammenslåing av boliger – frigjøre areal – legge om turnuser – flytting av ROP boligen - Ferdig saksbehandlet til KS september møte Ansvarlig MR Flytting av Røkland Ungdomsskole Ansvarlig KØ ,-.Større skolemiljø – lengere skolevei- større fagmiljø Stenge bassenget Røkland Ansvarlig BS - KØ , ,-.Samkjøre bassengundervisning med Rognan skolene.

2 Års verk Reduksjon drift/byggEffekt 2014Effekt 215konsekvenser RBSK/Rusk fra 1/ Stordriftsfordel Ansvarlig KØ ,- Newton fjernes 1/ , , ,-.Justere timeplan lærere Svekkelse realfagsatsingen, men valgfag kan kompensere noe Legge ned alle paviljonger Vensmoen Utrede kostander drift paviljonger kontra bygge nytt under etter tak Ansvarlig: MR og BS Intern fakturering Kultur1Omorganisering Ansvarlig KØ ,-,Omorganisering Ferieklubben og 16 mai ,-.Gjøre andre oppgaver, ikke tilbud En storskole med grunnskole og videregående skole i samme bygg Utredes

3 Års verk Reduksjon drift/byggEffekt 2014Effekt 215konsekvenser EnkeltvedtakUtrede en annen måte å jobbe på angående tjenestetilbud fra kommunen ang enkelt vedtak Ansvarlig: MR Vi etablerer institusjonstilbud til brukere som trenger 24/ bemanning SentralbordetUtrede sentralbordtjenesten – Ansvarlig Elin Åpningstid ved servicetorget. Kun mobiltelefoner Bårehus kirkenUtsettes til , (inv) Rehabilitering Saltdal kirke Utsettes til ,-. (inv) KF – overføring av midler utsettes Arbeidet med etablering av KF opprett holdes, men kommunen har ingen midler til å overføre til etablering av KF , ,-.Muligheten for å få et KF næring etablert innen 2015 kan bli vanskelig når vi ikke har penger Vensmoen eiendom Avvikles – selges Ansvarlig: RS ,-.

4 Års verk Reduksjon drift/byggEffekt 2014Effekt 215konsekvenser NerauarnPrivatisere Ansvarlig BS ,-. Kan forfalle Reguleringsplan boligbygging fly plassen Utredes av arealplanlegger Ansvarlig BS 00Boligtomter til ny innflytting – Saltdal kommune – befolkningsøkning – skatteinngang Rognan utleiebygg Utrede salg av aksjer Ansvarlig RS ,-. NordlandsbussUtrede salg av aksjer Ansvarlig RS ,-. Samfunnshuset stenges Utrede besparelse til KS september Ansvarlig BS Faste brukere må finne annen egnet lokale Fri gjort kapasitet vaktmester og renholder Privatisering av kommunale veier Utredes innen KS sept Ansvarlig BS Knaggen – Vev – Al Plast Utrede kostnadsbesparelse ved sammenslåing av Knaggen – Vev Al plast Ansvarlig B.S. og M.R. Knaggen blir overført fra kommunal virksomhet til Vev-Al Plast

5 Fellestiltak gjelder alle samhandlingsområder inkl. fellestjenester -Regnskapskontroll – ha rapporteringer hver mnd. til kommunalleder etter lønnskjøring -Innkjøpsstopp « Innkjøp utover daglig drift må klareres av rådmann /kommunalledere» -Permisjoner « Permisjoner innvilges ikke der det utløses kostnader til innleie» -Vikar og overtid skal vurderes strengt!!!!!! -Kurs og reisevirksomhet skal godkjennes av kommunalledere /rådmann -Avspasering skal gjøres slik at det ikke utløses vikar innleie - Vakanser – ved ledighet skal det ikke ansettes nye,uten at stillingene er vurdert av kommunalledere. Det skal ikke leie inn personer i vakante stillinger uten å se helheten - Prosjekter : Ingen nye prosjekter opprettes


Laste ned ppt "Års verk Reduksjon drift/byggEffekt 2014Effekt 215konsekvenser DobbeltromFerdig saksbehandlet til KS møte september Ansvarlig : MR Flytte adm. Rus/psyk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google