Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svikt i rekrutteringen til yrkesfagene som nasjonalt problem Adm.dir. Jon Sandnes BNL V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E G G S D A G 2 0 1 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svikt i rekrutteringen til yrkesfagene som nasjonalt problem Adm.dir. Jon Sandnes BNL V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E G G S D A G 2 0 1 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Svikt i rekrutteringen til yrkesfagene som nasjonalt problem Adm.dir. Jon Sandnes BNL V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E G G S D A G 2 0 1 4

2 Hvilket "landskap" kan vi beskrive? Markeder Organisering av foretak og tiltak Rekruttering til næringen

3 Byggenæringen i Norge Byggenæringen er Norges største distriktsnæring Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i verdiskapning Byggenæringen er Norges tredje største næring etter omsetning

4

5 Søkning til Vg1 Bygg og anleggsteknikk 2002-2013 pr 1 mars

6 BNL antall læreplasser i BNL fellesskapet (egne tall) År Lærlinger Ant bedrifter m/ lærling 2010 4792 1855 2011 4702 1830 2012 4675 1788 2013 4562 1735 2014 4674 1714

7 Foretrekker din bedrift å bruke underentrepriser, innleid arbeidskraft eller faste ansatte?

8 Hvor stor andel av deres årsverk var innleid arbeidskraft i 2013?

9 kompetanse, kunnskap, teknologi og ferdigheter Overføring av teknologisk kompetanse Anvendelse av teknologisk kompetanse Ny kunnskap

10

11

12

13

14 Rammevilkår Den norske modellen Regjeringserklæring Rammer for å drive virksomhet

15

16

17

18 Refleksjon 1 Alt starter med en selv! men trenger rammevilkår

19 Refleksjon 2 Krav til lærlingordning ! Da må det være bedrifter! Bedriftene må da ha ansatte!

20 Refleksjon 3 Det må være enkelt og lønnsomt å være arbeidsgiver Det må bygges opp ett rammeverk der det å velge å være arbeidsgiver er den organisatoriske modellen som er lønnsom

21 Refleksjon 4 Forenklingsarbeidet må gjøres smart!!

22 Sats på smart forenkling De ikke-anskaffelsesfaglige hensynene i regelverket må videreføres hensynet til : lærlingsklausul miljø, livssykluskostnader, universell utforming, innovasjon, lønns- og arbeidsvilkår, mv. er så viktige at de i større grad også må fremmes gjennom de offentlige anskaffelsene: Prosedyre - forutsigbarhet Forslag til fjerning av protokoll

23 Refleksjon 5 Høy organisasjonsgrad

24 Felles uttalelse om arbeidslivskriminalitet i FOB i vår Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening i felles kamp mot kriminalitet Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet er bekymret for utviklingen i ulike markeder innen bygg- og anleggsnæringen. Partenes bekymring er den senere tiden bekreftet av Skatteetaten og politiet, som har advart mot organisert kriminalitet i byggenæringen. Kriminelle aktører etablerer bedrifter eller virksomheter i byggenæringen som skalkeskjul for et bredt sett av kriminelle handlinger. Det utfordrer de aktørene som ønsker å drive seriøs og verdiskapende virksomhet. Det er etter partenes mening viktig med samordnede og målrettede kontrollordninger. Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Tollvesenet bør sikres tilstrekkelige ressurser slik at de kan kontrollere at gjeldende regelverk blir fulgt. Kontroller kan motvirke at useriøse bedrifter utkonkurrerer andre virksomheter ved å omgå eller bryte regelverket, og vil også bidra til å redusere omfanget av svart arbeid. Statlig kontrollvirksomhet kan imidlertid ikke erstatte et organisert arbeidsliv eller det den enkelte bedrift selv kan bidra med av forbyggende virksomhet. Våre arbeidsplasser står i dag overfor et trusselbilde som vi har lite erfaring med. Partene i arbeidslivet vil derfor be myndighetene gi bedriftene tilgang til informasjonen nødvendig for å utøve det ansvaret som er pålagt bedriftene.

25 Refleksjon 6 Markeder i endring

26 Refleksjon 7 Sikre krav til kvalifikasjoner i Foretak og Tiltak

27 ny Sentral Godkjenning, nSG Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller - etterprøving i byggeprosjekt Behov for tiltak for å sikre lik konkurranse og kvalitet i byggenæringen Stort behov for virkemidler for å redusere svart arbeid og arbeidsmarkedskriminalitet Øke rekrutteringen til næringen

28 Enkelt å være seriøs 1.Person ID-kort 2.Foretak – ny Sentral Godkjenning 3.Registreringsordning for arbeid på eiendom (seeiendom.no) 4.Tilsyn 5.Samordning av offentlige registre

29 ID-kort Kvalifikasjons- register (nytt) Alle: - Utførende - Arkitekter - Rådgivere - Planleggere - Kontrollører - Myndigheter På byggeplass Rett ID

30 Innhold i ny Sentral Godkjenning - nSG

31 Arbeidsgiver- avgift Selskapsskatt Skattetrekk ansatte Skattetrekk ansatte MVA-register Prosess for godkjenning av foretak i nSG nSG Foretak Org.nr ID-kort A/A-register Kvalifikasjons- register (nytt) Foretak søker nSG om godkjenning Systemet sjekker org.nr. opp mot ansatte i Aa- registeret og sentralskatte- kontoret Opplysninger om ansatte kobles (via ID-kort) opp mot (nytt) kvalifikasjons- register Har de ansatte i foretaket nødvendige kvalifikasjoner for godkjenningsområdet og har foretaket samlet nok kvalifikasjoner? Skatt og avgifter? SKAV Kvalifikasjoner? Har foretaket innbetalt skatt og avgifter? Konkurs Referanse- prosjekter? (Modul 1 og 3) Har foretaket tilfredsstillende referanseprosjekter? sNG saksbehandler referanseprosjektene Mulig sjekk av konkurs/konkurshistorie Godkjent lærebedrift Tillegg til modul 1 og 2 Informasjonen hentes fra fylket

32

33 x Skifte vinduer

34 Kartverket - Se eiendom Boligsalgsrapport 34

35 Vanskelig å være useriøs - forsterket tilsyn 1.linjetilsyn ID-kort med kvalifikasjoner HMS, fallsikring arbeidets beskaffenhet tegninger og tillatelser Forsterket faglig tilsyn

36

37 Takk for meg jos@bnl.no

38 98

39

40

41


Laste ned ppt "Svikt i rekrutteringen til yrkesfagene som nasjonalt problem Adm.dir. Jon Sandnes BNL V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E G G S D A G 2 0 1 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google