Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bli helsefagarbeider Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bli helsefagarbeider Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bli helsefagarbeider Trondheim. 24.09.2014
Vekslingsmodellen Bli helsefagarbeider Trondheim

2 Utviklingsmål for utdanningssektoren
Elevene, lærekandidatene og lærlingene i Nord-Trøndelag skal ha faglig framgang i perioden. Andel elever, lærlinger og lærekandidater som gjennomfører videregående opplæring skal økes.

3 Bakgrunn Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd og stortingsmelding 20 På rett vei Utlysing av nasjonale piloter Felles søknad fra YNVS og LVS Ikke valgt ut som pilot i første omgang, NTFK vedtar å gjennomføre egen utprøving av modellen Tatt inn i programmet i andre runde

4 Organisering Styringsgruppe: Marit Flak Stovner YNVS, Kari Jølle OKS, Ove Austmo AVGO og Borghild Husdal Buhaug LVS. Lokale samarbeidsgrupper: Bedrifter ved opplæringsansvarlige, OKS, skolene ved faglærere og programleder Lokale koordinatorer: Faglærer BU og faglærer HE Samarbeidskommuner: Leka, Nærøy, Vikna, Leksvik og Inderøy.

5 Mål for vekslingsmodellen
Styrka motivasjon Økt mestring Bedre resultater Økt gjennomføring (Mer attraktiv opplæring)

6 Beskrivelse av modellen
Omfatter helse- og oppvekstfag og barne- og ungdomsarbeiderfag 4-årig løp med veksling skole – bedrift fra andreåret Elevene/lærlingene har klassetilhørighet ved skolen i 3,5 år av opplæringstida Muligheter for økt samarbeid og felles prosjekter

7 Organisering VG1 Det første året er HO-elevene i skole. Alle fag knytta til programmet gjennomføres som i dag. Normale praksisperioder. Forberedelse til lærekontrakt våren VG1. Elevene arbeider med søknader, CV og intervjues av bedriftene. Ansv. skole, elev, OKS, bedrift og fagopplæring. Lærekontrakt tegnes cirka 1. juni. Ansv. OKS og bedriftene. Iverksetting ved skolestart. Elevene introduseres for Dokker som verktøy i alle fag.

8 Organisering VG2 og VG3 Vekslingen starter andreåret.
To dager i skole (engelsk, kroppsøving og programfag). Tre dager i lærebedrift. Innenfor disse gjennomføres Prosjekt til fordypning (PTF) hvor skolen følger opp, og lærefag hvor lærebedriften følger opp. Tredjeåret gjennomføres de resterende fellesfagene (norsk og samfunnsfag) og programfag. To dager i skole og tre dager i lærebedrift (inkl. PTF).

9 Organisering VG2 og VG3 Fjerdeåret: Programfagene ferdigstilles første halvår. En dag skole fram til eksamen og fire dager i lærebedrift. Programfagene avsluttes med tverrfaglig eksamen før jul. Læretiden fortsetter til fag- /svennebrev tas våren fjerde året.

10 VG2 og VG3 2. år 3. år 4. år Veksling. Status: lærling Veksling fram til ca jul. Lærling. 2 dager i skole: *Engelsk *Kroppsøv. 2t/u Programfag *Norsk 2t/u *Samfunnsfag 3t/u 1 dag i skole på høsten: *Programfag. Før jul: *Tverrfaglig eksamen i programfagene. 3 dager: bedrift 4 og 5 dager i bedrift. *Prosjekt til fordypning Bolker vår og høst *Lærefag Vår: *Fulltid lærefag. Fag-/ svennebreveksamen. Ansvar. Skole i skolefag. Bedrift i lærefag.

11 Elevene er lærlinger fra år 2 mottar lærlingelønn fra år 2
har læreplass og blir godt kjent med lærestedet er knytta til skoleklasse i 3,5 år får tidligere mulighet for arbeidstrening får økt motivasjon?

12 Timetall i skole og bedrift
Samme timetall som dagens løp (2+2) Fordeles annerledes Skole og bedrift beregner timetall Opplegg i vekslingen beskrives i lærekontrakten

13 Lærelønn En årslønn fordeles: År 2 – 20 % År 3 – 30 % År 4 – 50 % Gradvis mer verdiskaping

14 Dokumentasjonsverktøy
Gjennomgående dokumentasjon og løsninger for informasjonsutveksling mellom skole og bedrift Dokker er utviklet av Norsk eLæring i nært samarbeid med skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter i Nord-Trøndelag. Dokker er en digital opplæringsbok og et dokumentasjonsverktøy som åpner for muligheter for tverrfaglig arbeid og gir god sammenheng i opplæringen. Ca 2500 brukere i Nord-Trøndelag

15 Dokker er et enkelt og funksjonelt digitalt dokumentasjonsverktøy
Dokker er et enkelt og funksjonelt digitalt dokumentasjonsverktøy. Et enkelt brukergrensesnitt med lav brukerterskel for å få hovedfokus på dokumentasjon, kommunikasjon og samarbeid. Lærer/veileder og elev/lærling samarbeider om planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av opplæringa gjennom hele det fireårige løpet.

16 Lokalt læreplanarbeid
Organisering: Fast samarbeidstid programfaglærer og veileder i bedrift (lærlingekontakt) hver 14. dag Periodeplaner: Teori i skole. Praksis knyttet til teorien. Evaluering og dokumentasjon i skole (DOKKER) ved endt periode Ressurs skole: utvidet kontaktlærertid

17 Lokalt læreplanarbeid forts.
Plan for tema (læreplanene VG2 og VG3) i perioder. Eksempel. Periodeplan for vekslingselever i uke i skole og i læra. Stell. Brukermedvirkning Hygiene, håndhygiene. Bruk av stellefrakk, hansker. Påkledning, smykker, negler- neglelakk, hår, undertøy, sko. Holdninger. Helsefagarbeiderens rolle. Egnethet- skikkethet i yrket. Å gi og ta imot veiledning. Taushetsplikt. Ergonomi, forflytning, forflytningsteknikker. Bruk av mobiltelefoner, sosiale medier.

18 Arbeidstid – informasjon til lærlingen
Hovedregel: Du som lærling skal følge arbeidslivets avtaler de 3 dagene når du har opplæring i bedrift. Skoleruta er gjeldende de to dagene i uka du har opplæring i skole. Unntaket kan være perioder (høytider/ bevegelige helligdager; jul, påske og mai-dager) hvor bedriften har egen turnus. HEA-lærlingen skal ha 37,5 timers uke i år 2 (lærlingen kan gå en kveldsvakt i uka, men ikke ha helgevakter), og i år 3 og 4 skal HEA-lærlingen arbeide 35,5 timers uke. I år 3 og 4 innbefatter dette arbeid dag, kveld og helg (turnus). BUA-lærlingen skal arbeide 37,5 timers uke alle 3 år etter at lærekontrakt er skrevet. I de dagene som er bedriftsdager følger du ordinær arbeidstid i henhold til avtaleverket

19 Lønn, ferie og fravær– info til lærlingen
Du som lærling skal ha lønn etter gjeldende tariffavtaler, men det kan avtales andre løsninger. Det vil være noe ulik ferieavvikling på sommer for de to fagene. Dette får du orientering om fra din leder i bedriften. Sommerferie: Du som lærling i vekslingsmodellen vil ikke ha sommerferie slik som elever ordinært har, og skal her følge ferieloven og øvrig avtaleverk. Registrering av fraværet ditt skjer etter gjeldende retningslinjer på hver enkelt arena. Fraværsregistreringen koordineres mellom skole og bedrift for å få en total oversikt.

20 Dokker – informasjon til lærlingen
Dokumentasjonsverktøyet Dokker er et digitalt dokumentasjonsverktøy og du skal bruke det til all din dokumentasjon av opplæringen gjennom hele det 4-årige løpet. Alle involverte parter i vekslingsmodellen skal delta på denne digitale arenaen. Det skal settes av tid til arbeid med Dokker i arbeidstiden. Dette må avtales med bedriften, og du må finne fornuftige avtaler på dette sammen med veileder/ leder i bedriften. Det kan bli muligheter for at du kan jobbe med dokumentasjon fra bedriftsopplæringa i skoletiden også

21 Evaluering så langt Alt nytt er «skummelt»?
Ulike erfaringer med å skaffe læreplasser. Økonomi Samfunnsansvaret? Behov for gulrot? Alder på lærlingene Arbeidsgivers ansvar, alt fra tunge løft til taushetsplikt Flere veiledere å forholde seg til


Laste ned ppt "Bli helsefagarbeider Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google