Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Full oversikt av Nettstasjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Full oversikt av Nettstasjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Full oversikt av Nettstasjonen
Registering av Jordfeil og brudd på nullpkt. sikring § 5 FEF 2006

2 Forskriften §5-2 Isolasjon
Hva er definert som jordfeil, og hvordan kan den måles? Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men som veiledning kan brukes: Jordfeil i et 230V IT nett når spenningen fase jord er mindre en 90V eller større en 170V ( V) DSB krever kontinuerlig overvåkning og registrering av jordfeil, men innsamling av lagrede data kan gjøres feks. 1 gang i døgnet. Jordfeilen skal utkobles eller utbedres snarest mulig og senest 4 uker etter den har oppstått.

3 Nett stasjon Jordfeil - Systemoversikt Annet Jordfeil Brudd i nullpkt
innsaml Jordfeil analyse Nett stasjon RCS / Meridian Brudd i nullpkt plan Nett Trafo temp drift

4 Elster Metering AS presenterer:
Løsningen på overvåking av nettstasjon Enkel og fleksibel løsning Basert på annerkjent teknologi (A1700) Kan tilpasses de enkeltes behov, andre leveandørers utstyr Daglig innhenting Daglig rapportering Kan utvides til å gjelde spenningskvalitet. Lave kostnader

5 Jordfeil: Hva skjer Registrering Lagring Planlegging Jordfeil
Rette feil

6 Nettstasjoner : Funksjoner
Jordfeildetektering Brudd Nullpunktsikring Måling av forbruk Effektmåling Datalogg Tariffmåling Instrumenter Overvåking Laststyring

7 NETTSTASJONER : Jordfeilregistering
4 valgfrie innganger Støtter de fleste jordfeilrele Kun type Multi Utility (Fra ca 2002) Jordfeilregistering Tid og dato stemplet Antall feil pr. time Brudd i nullpunktsikring 2 ekstra innganger Alarm trafo temp. Forbruk gatelys annet Enkel montasje Lave kostnader

8 Nettstasjon: Jordfeilregistrering
Innsamling Data Lagring Analyse Drift/ vedlikehold Workstation SQL Server Modem LAN/WAN A1700 / A1700+ Jordfeil rele Modem Cn L1 L2 L3 PE

9 NETTSTASJONER : Rapportering

10 NETTSTASJONER : Forbruk
kWh, kvarh, kVAh, Import eksport kWh & kvarh LED 4 kvadrant- kWh/kvarh måling 3 ledige egen-definerte register Summasjon Nøyaktighetsklasser 0.2s, 0.5s, 1

11 NETTSTASJONER : Effektmåling
8 valgfrie maksimalregister Import /eksport KW, KVAr , KVA , Maksimalperioder 1,3,5,10,15,30,60min Glidende maksimalregistering 3 høyeste makser i kummuleringsperioden Tid og datostempling

12 NETTSTASJONER : Datalogg
900 dager 60 min, 1 kanal Maksimalperiode - 60 mins Sub-intervaller Lagrer følgende ( en/alle): kW Import & Export kvar Q1, Q2, Q3, Q4 kVA Fri for kunden å definere 1,2,3 Innganger 1,2,3,4 (Multi Utility versjon) A1700+ instrumentlogg Alle instrumentverdier A1700+ Logg for Spenningskvalitet Høyeste/gjennomsnitt/laveste Event logg

13 NETTSTASJONER : Tariffmåling
Tariff struktur 16 tariffregister 8 Maks register 12 Årstider 96 skifttider Egendefinert dag kontroll 64 utelatte datoer Framtidige tariff strukurer

14 NETTSTASJONER : Instrumenter
Spenning pr. fase Strøm pr. fase Watt pr fase & system vars pr fase & system VA pr fase & system Cos phi pr fase & system Avleses både lokalt og via kommunikasjon

15 NETTSTASJONER : Overvåking / alarmer
Fasefeil (En eller flere faser er under spesifisert verdi ) Spenningsbrudd Overstrøm ( En eller flere av fasene er overbelastet utover spesifisert grense ) Revers deteksjon ( Måleren hadde registrert måling i negativ retning) Avkorting av timeverdi Målerfeil (Det er feil på måleren ) Batterifeil(Feil på målerens batteri)

16 NETTSTASJONER : Kommunikasjon
Kommunikasjonsmoduler GSM GPRS PSTN Direkte TCP/IP Anbefales å benytte GSM kontantkort. Små kostnader

17 På nett med


Laste ned ppt "Full oversikt av Nettstasjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google